Välkommen till Alfadoc

Vi hör allt oftare talas om diverse läkemedel i tidningarna, på TV eller via bekanta. Men, känner vi verkligen till vad deras egenskaper egentligen är och hur vi bäst kan använda dem till vår fördel?

Intag av läkemdel syftar givetvis till att bota eller behandla en viss sjukdom eller ett visst hälsoproblem. Men om läkemedel används på ett felaktigt sätt, eller om en persons hälsotillstånd inte tillåter en viss behandlingsmetod, kan intag av läkemedel utgöra en avsevärd hälsorisk. Här nedan ser du de hälsotillstånd som det söks behandling för mest i Europa idag:

Menstruation

Udskydelse af menstruation

Håravfall

Hårtab

Preventivmedel

contraception

Astma

Astma

Sluta röka

Rygestop

Overvikt

Vægttab

Impotens

Impotens

Könssjukdomar

Kønssygdomme

Kraftig hårväxt

Kraftig hårvækst

Alfadoc syftar till att objektivt hjälpa användare att hitta rätt information om läkemedel. Vårt mål är att tillhandahålla information om de flesta receptbelagda läkemedlen på marknaden. Alfadoc är helt objekiv, och oberoende av samtliga läkemedelsföretag.

För att göra vår hemsida ännu mer objektiv och interaktiv, inbjuder vi våra besökare att dela med sig av sina egna erfarenheter. Om du redan har använt något av de läkemedel vi citerar är vi tacksamma för de synpunkter och den feedback du kan ge oss.

All information om medicinska behandlingar som finns på Alfadoc är avsedd att vägleda dig i valet av ett lämpliga läkemedel för dig. De flesta läkemedel är receptbelagda. Innan du börjar en ny behandlingsmetod, rekomenderar vi att du genomgår en hälsoundersökning hos din läkare. En medicinsk konsultation har för avsikt att klarställa om en persons individuella hälsotillstånd tillåter intag av ett specifikt läkemedel med så få biverkningar som möjligt och utan risk för hälsan.