Startsidan

Välkommen till Alfadoc

Vi hör allt oftare talas om diverse läkemedel i tidningarna, på TV eller via bekanta. Men, känner vi verkligen till vad deras egenskaper egentligen är och hur vi bäst kan använda dem till vår fördel?

Intag av läkemdel syftar givetvis till att bota eller behandla en viss sjukdom eller ett visst hälsoproblem. Men om läkemedel används på ett felaktigt sätt, eller om en persons hälsotillstånd inte tillåter en viss behandlingsmetod, kan intag av läkemedel utgöra en avsevärd hälsorisk. Här nedan ser du de hälsotillstånd som det söks behandling för mest i Europa idag:

Menstruation
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est retardersesregles-pharmassimo-min.png.
Håravfall
Calvitie | Pharmassimo
Preventivmedel
Contraception | Pharmassimo
Astma
Asthma | Pharmassimo
Sluta röka
Arreter de fumer | Pharmassimo
Overvikt
Perdre du poids | Pharmassimo
Impotens
Impuissance masculine | Pharmassimo
Könssjukdomar
IST | Pharmassimo
Kraftig hårväxt
Hirsutisme | Pharmassimo

Alfadoc syftar till att objektivt hjälpa användare att hitta rätt information om läkemedel. Vårt mål är att tillhandahålla information om de flesta receptbelagda läkemedlen på marknaden. Alfadoc är helt objekiv, och oberoende av samtliga läkemedelsföretag.

För att göra vår hemsida ännu mer objektiv och interaktiv, inbjuder vi våra besökare att dela med sig av sina egna erfarenheter. Om du redan har använt något av de läkemedel vi citerar är vi tacksamma för de synpunkter och den feedback du kan ge oss.

All information om medicinska behandlingar som finns på Alfadoc är avsedd att vägleda dig i valet av ett lämpliga läkemedel för dig. De flesta läkemedel är receptbelagda. Innan du börjar en ny behandlingsmetod, rekomenderar vi att du genomgår en hälsoundersökning hos din läkare. En medicinsk konsultation har för avsikt att klarställa om en persons individuella hälsotillstånd tillåter intag av ett specifikt läkemedel med så få biverkningar som möjligt och utan risk för hälsan.

Medical review on January 15, 2021 by Dr. Tobias Nielsen