condyline-box

Condyline: läkemedel avsett för behandling av könsvårtor

Den aktiva substansen Podophyllotoksin har utvecklats av Takeda lab och är effektivt för behandling av könsvårtor. Kliniska studier visar att preparatet är effektivt inom någon eller några veckor.

Gratis expressfrakt ✅ Registrerat EU Apotek ✅ Säkert ✅

Könsvårtor är resultatet av flera sexuellt överförbara virus inom gruppen; humant papillomvirus (HPV). Som det franska namnet antyder, är könsvårtor formade som en liten tillväxt liknande en tuppkam. De förekommer vanligen runt slidan, penis eller anus. Könsvårtor är oftast smärtfria, men är extremt vanprydande och kan orsaka frustration och förlägenhet.

takeda

Dessa vårtor är också sexuellt överförbara och sprids genom fysisk kontakt, särskilt under vaginala och anala samlag, eller genom att man delar sexleksaker. Det är därför viktigt att inte ha oskyddat sex med en person som kan misstänkas vara smittad.

Det är ingen definitiv bot mot HPV. Men efter ett tag kan infektionen läka ut av sig själv. De behandlingar som finns att tillgå för behandling av könsvårtor är antivirala medel som hjälper kroppens immunförsvar att bryta ner viruset.

Podophyllotoksin är den viktigaste aktiva substansen i Condyline. Det är en naturlig ingrediens från Podophyllumplantan Den hjälper immunförsvaret att bekämpa viruset genom att angripa viruset och försvaga dess celler, och förhindrar därmed vidare spridning.

Vad är Condyline?

Condyline är ett effektivt alternativ för behandling av könsvårtor. Läkemedlet innehåller podophyllotoksin, ett ämne som utvecklats från den indiska växten Podophyllum. Condyline verkar direkt och lokalt på vårtor och förhindrar att sjukdomen sprids till frisk hud. Preparatet appliceras direkt på vårtorna.

Könsvårtor är smittsamma och kan överföras genom kontakt med smittad hud. Patienter som är infekterade med könsvårtor bör omedelbart underrätta sin partner. Även om infektionen inte syns, så finns det fortfarande en viss risk att bli smittad; i detta fall kan en tidig behandling med Condyline ytterligare minska risken. Majoriteten av könsvårtor sprids genom sexuell kontakt. Den bästa lösningen är därför att alltid skydda sig med kondom vid samlag med nya partners. Vi rekommenderar dig också att du testar dig regelbundet om du haft oskyddat samlag med nya partners.

Condyline är en effektiv behandling av könsvårtor, eftersom preparatet minskar lidandet som ofta är förbundet med sjukdomen. Genom att använda detta medel kan patienten förhindra att nya vårtor börjar växa på frisk hud. Efter 3 dagars användning brukar de allra flesta uppleva de första effekterna av behandlingen. Enligt kliniska studier, försvinner vårtorna helt efter ungefär en månads behandling med Condyline. Condyline är enligt flera studier den mest effektiva behandlingen mot könsvårtor hos vuxna och äldre, men är inte avsedd för barn.

Vad är könsvårtor?

Könsvårtor kommer från en grupp sexuellt överförbara virus, i synnerhet de humana papillomavirusen (HPV). Som namnet antyder är könsvårtor en tillväxt av vårtor på och omkring könsorganen hos män och kvinnor. De kan förekomma på eller runt penis, vagina och anus. I motsats till den gängse uppfattningen är könsvårtor sällan smärtsamma. Emellertid är de fula och missprydande, och i många fall så skapar könsvårtor skamkänsla, förlägenhet och frustration.

Humant papillomvirus är en sexuellt överförbar infektion som kan överföras vid vaginalt eller analt samlag. Utbyte av sexleksaker kan också överföra HPV-virus

Även om en definitiv behandling av humant papillomvirus faktiskt inte existerar, så försämras de infekterade cellerna naturligt genom nedbrytning under tid, vanligen ett par månader. Antivirala läkemedel som finns i medicinska behandlingar som Condyline, hjälper kroppens immunförsvar att bekämpa viruset.

Vad är den aktiva ingrediensen i Condyline?

Podophyllotoksin – en substans med antivirala egenskaper – är den viktigaste ingrediensen i Condyline. Den har ett naturligt ursprung, eftersom det kommer från rötterna på Podophyllumplantan. Podophyllotoksin kan även syntetiseras genom en kombination av vissa kemiska ämnen. Eftersom podophyllotoksin upptäcktes på 1930-talet, har många av dess egenskaper upptäckts först på senare tid, inklusive dess förmåga att motverka vissa former av cancer.

Podophyllotoxin

När salvan appliceras på de genitala vårtorna infiltrerar podophyllotoksin viruscellerna och hindrar dem från att dela sig. När de inte längre kan växa kommer cellerna att dö ut och försvinna och ersättas av friska celler.

Dosering

Condyline skall alltid appliceras på vårtan 2 gånger per dag, i 3 på varandra följande dagar. Om det är nödvändigt kan din läkare bestämma att behandlingen upprepas efter en veckas paus från den 3: e behandlingsdagen. I samtliga fall bör behandlingen aldrig överstiga 4 till 5 veckor.

Före applicering är det viktigt att rengöra det smittade området med tvål och vatten och låt det torka ordentligt. För att undvika irritation, rekommenderas för att skydda huden runt vårtan med vaselin.

Använd den medföljande applikatorn för att applicera produkten på vårtan. Vänta tills vätskan torkat innan du klär på dig igen. Efter användning ska applikatorn kastas. Var noga med att applikatorn byts ut mellan varje användning.

Tvätta händerna noggrant efter applicering av Condyline. Undvik kontakt med ögonen. I händelse av stänk i ögonen, skölj omedelbart ögonen med stora mängder kallt vatten.

Om du måste behandla flera vårtor, behöver du antagligen en stor mängd medel för att täcka dem alla. Använd i dessa fall en ny applikator varje gång du byter område. Använd inte samma applikator på flera områden och doppa inte en begagnad applikator i flaskan.

Om du behandlar en vårta som täcks av förhuden, se till att låta medlet torka innan du för tillbaka förhuden till ursprungsläget.

Denna behandling bör endast tillämpas på områden anvisade av din läkare, och det rekommenderas att du rådfrågar din läkare igen inom 7 dagar efter applicering av Condyline.

Användning

Använd Condyline på det sätt som din läkare anvisat och följ instruktionerna för att minimera risken för biverkningar och säkerställa att läkemedlet ger bästa möjliga resultat.

 1. Börja med att använda Condyline på morgonen.
 2. Se till att området är rent och torr innan applicering.
 3. Sänk slingan på applikatorn i preparatet.
 4. Applicera medlet på vårtorna och låt det torka.
 5. Överskrid aldrig en mängd som motsvarar 50 “dopp” och behandla endast ett litet område i taget.
 6. När du är klar, skruva på locket på produkten och tvätta händerna.
 7. Upprepa denna procedur efter 12 timmar och sedan två gånger om dagen under följande 2 dagar.
 8. Använd inte Condyline igen i åtminstone fyra dagar efter behandlingen.
 9. Om symptomen kvarstår en vecka efter behandlingen, så kan din läkare rekommendera att du upprepar denna cykel i upp till 4 veckor.
 10. Överskrid inte, under några omständigheter, den ordinerade dosen. Kompensera aldrig för en missad dos med en dubbel dos. Bara fortsätt med behandlingen som vanligt.
 11. Användning av medlet kräver alltid anvisning från läkare

Dessa instruktioner är endast avsedda som en guide. För detaljerade instruktioner, kontakta din läkare eller läs bipacksedeln.

Fördelar med behandlingen

Läkare ordinerar ofta Condyline till sina patienter med kondylom eller könsvårtor, av flera skäl:

Biverkningar

Condyline kan, som alla andra receptbelagda läkemedel, ge biverkningar. Alla patienter upplever inte några biverkningar av detta läkemedel, men det klan ändå vara bra att känna till de vanligaste biverkningarna:

Condyline Online: Biverkningar

en brännande känslayrsel
stickande känslakräkningar
svullnad i ansikte, läpparklåda och utslag

Om du lider av allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Kontraindikationer

18

Om Condyline av misstag kommer i kontakt med frisk hud, torka omedelbart bort preparatet och tvätta sedan huden noga med ljummet vatten och tvål.

Detta preparat bör förvaras utom räckhåll för barn.

Applicera inte Condyline på leverfläckar, vårtor med hårväxt, eller födelsemärken. Applicera inte Condyline på vävnad som har utsatts för laserkirurgi eller cryobehandling.

Använd inte Condyline för behandling av vårtor som inte är genitala och behandla inte vårtor som täcker ett stort område.

Medlet bör inte användas under graviditet och amning. Hos kvinnor, som möjligen är gravida, är det nödvändigt att göra ett graviditetstest för att utesluta graviditet innan behandlingen påbörjas och för att kunna skriva ut ett preventivmedel att använda före och efter behandlingsperioden.

Ta inte denna behandling vid överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller andra ingredienser i Condyline.

Du bör inte ta flera behandlingar mot könsvårtor samtidigt.

Det finns hittills ingen känd interaktion med andra läkemedel. Det rekommenderas ändå att du berättar för din läkare om alla eventuella läkemedelsbehandlingar.

Det finns några biverkningar som har rapporterats i samband med denna behandling. Dessa visar sig mestadels som en inflammation i förhuden, brännskador, sår, vaginal irritation eller klåda. Tvättning av vårtorna med alkohol och regelbunden användning av Condyline kan skapa torr hud eller irritation.

Det är mycket vanligt att man kan känna en brännande känsla efter applicering av medlet. Det är också möjligt att blåsor uppstår under den andra dagen av behandlingen. Dessa biverkningar försvinner efter några dagar. Om de inte gör det, kontakta din läkare.

Det har inte förekommit några interaktioner med andra läkemedel, i samband med användandet av Condyline.

Förvaring

Även krämen inte utgör någon fara så ska den förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Kontrollera utgångsdatum före användning, både på förpackningen och det blå röret.Vänligen tänkt på miljön och kasta inte krämen bland hushållsavfall.Returnera det använda röret till apoteket för destruktion.

Hur köper jag Condyline Online & i Sverige?

Champix recept

Condyline är ett receptbelagt läkemedel. Det innebär att du först måste ha ett recept från din läkare innan du kan köpa preparatet.

Köp Condyline på apotek – i Sverige

För att få recept, boka en tid hos din läkare för en undersökning. Om din läkare beslutar att ditt tillstånd kräver behandling med Condyline så får du ett recept, vilket gör att du kan köpa din behandling på apoteket.

Köp Condyline Online i Sverige

På grund av sekretess och för att spara tid, har patienter nu möjlighet att göra en konsultation online innan köp Condyline. Denna konsultation ger dig möjligheten att kontrollera om din hälsa tillåter att du kan ta denna. Köp ingen behandling utan att först genomgå en läkarkonsultation på nätet eller på din vårdcentral.

Var vaksam om du väljer att köpa Condyline på nätet. Försäljning av förfalskade läkemedel är tyvärr mycket vanligt på internet och du bör därför vara säker på att den sida som du vill köpa Condyline från är legitim och erbjuder det ursprungliga läkemedlet.

Observera även att lagarna om att köpa receptbelagda läkemedel på nätet skiljer sig från land till land inom Europeiska unionen. Kontrollera alltid att det är tillåtet att köpa receptbelagda läkemedel via internet i just det land där du befinner dig.

Om detta är första gången du ser någon form av utväxt på ditt könsorgan, eller om du är osäker på vad som orsakar problemet, så är det bäst att så snart som möjligt konsultera din läkare eller gynekolog.

Hur mycket kostar Condyline online & i Sverige?

Såsom nämnts ovan är Condyline endast tillgänglig på recept. Apoteket får därför välja priset på läkemedlet. De kan välja att höja eller sänka priset, beroende på deras omkostnader och önskade marginaler. Just nu är Condyline statligt subventionerat därav det låga priset på apoteket.

Condyline Priser: Köp på apotek – i Sverige

På apotek är priset på en flaska Condyline ca 155 kr

Condyline Priser: Köp online

Onlinepriserna kan vara mycket konkurrenskraftig, och enligt webbplatsen varierar från 500 kr till 700 kr för en flaska. Ofta ingår då också kostnaden för läkarkonsultation, recept och leverans.

Köp online

Varning: AlfaDoc rekommenderar alltid att du går till din läkare för att en fysisk undersökning och att du först därefter får ett recept. Men om du vill köpa online, så var mycket misstänksam mot webbplatser som erbjuder dig låga priser och erbjudanden, såsom “billig Condyline online” eller “Condyline utan recept.”. Dessa platser säljer ofta förfalskade läkemedel som är både verkningslösa och skadliga för hälsan.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on August 18, 2021 by Dr. Tobias Nielsen