Cerazette

Vad kvinnor bör veta, innan de köper Cerazette Online (på nätet).

P-piller används för att förhindra graviditet. Cerazette innehåller en liten mängd av en sorts kvinnligt könshormon, gestagenet desogestrel (0.075mg). Cerazette är en progestin-baserade mikrodostablett som tillverkas av MSDs franska laboratorier och har funnits på marknaden sedan 1989. Detta progesteron-minipiller kommer i ett paket med 28 identiska tabletter: det är ett så kallat monofasisk läkemedel.

Gratis expressfrakt ✅ Registrerat EU Apotek ✅ Säkert ✅

I själva verket består detta hormonella p-piller av ett enda progestin, desogestrel, som också är dess enda aktiva ingrediens.

Hur fungerar tabletten och hur effektivt är den?

Cerazette är klassat som ett 3:e generationens p-piller på grund av arten av dess progestinhormon. Denna klassificering kan dock vara påväg att försvinna, eftersom många läkare vägrar att kategorisera p-piller av den här typen efter dess generation, de de anser att generationsklassificeringen endast är relevant för östrogen- och gestagenkombinerade p-piller.

Vanligtvis agerar icke-kombinerade mikropiller annorlunda än mer vanliga mini-dos kombinerade p-piller. Den förstnämnda verkar genom att förtjocka livmoderhalsens slembildning, och påverkar inte ägglossningen.

Emellertid är Cerazette ett progestogen mikro-piller som verkar som ett östrogen/progesteron-minipiller:

 1. Det verkar huvudsakligen på strukturen på slemmet vid livmoderhalsen, vilket gör det mer trögflytande och ogenomskinlig och därför ogenomträngligt för spermier. Eftersom spermierna därmed inte kan nå ägget, kommer ingen befruktning att ske.
 2. Cerazette verkar även på ägglossningen, och förhindrar den varje månad. Kvinnor som tar Cerazette får därför en så kallad bortfallsblödning, snarare än egentlig menstruation. Detta är skillnaden mellan Cerazette och andra piller som endast är progestinbaserade, de sistnämnda kommer fortfarande att orsaka riktig menstruation, eftersom ägglossningen fortfarande är aktiv.

På grund av denna dubbelverkande effekt är Cerazette ett mycket effektivt p-piller. Med en Pearl Index på 0,6, klassas dess preventiva effekt som utmärkt och jämförbar med östrogen-gestagen i kombinationspiller.

Hur du tar Cerazette

Cerazette är en systematisk hormonellt preventivmedel, eftersom det är ett enfaspaket som innehåller 28 identiska piller, alla aktiva, tar du dem varje dag vid samma tidpunkt, utan några avbrott. Observera att även om de sista pillren i paketet inte är placebo, är det viktigt att ta dem i rätt ordning så att du lätt kan se hur många tabletter du har tagit för att undvika att göra misstag som att glömma ta ett piller, eller att råka ta dubbel dos.

Du tar Cerazette kontinuerligt även under tiden då du har dina blödningar och du påbörjar en ny karta så snart du tagit det sista pillret på den föregående kartan.

Obs! Du kan börja med det första pillret på kartan även om du inte tagit ett hormonellt preventivmedel tidigare.

Normalt kommer du börjar ta detta preventivmedel på den första dagen av din menstruationsblödning. Om du vill ta den första tabletten mellan den andra och femte dagen, så är det möjligt, men kräver att du använder ett extra icke-hormonellt preventivmedel under de första 7 dagarna.

Om du redan använder ett kombinerad östrogen/progesteron p-piller, kan du börja ta Cerazette dagen efter att ha tagit det sista aktiva p-pillret, vilket motsvarar den första dagen av placebotabletter eller första dagen du gör uppehåll i din behandling.

Om din nuvarande preventivmedelskarta består av 28 tabletter, inklusive 7 placebo: börjar du ta ditt nya gestagen-piller den dag du vanligtvis skulle ta första placebotabletten.

I det fall att du använder någon insättningsmetod med östrogen/progesteron-preventivmedel, såsom p-ring eller transdermal applicering, som plåster, börjar du ta Cerazette samma dag som du tar bort ditt tidigare preventivmedel.

Du kan också ta den första tabletten av Cerazette senast den första dagen i den nya menstruationscykeln: Det innebär att den senaste dagen du kan börja ta ditt progesteronmikro-piller är dagen efter att du avslutat uppehållet av dina tabletter, eller den sista dagen du tagit placebo om du använder ett kombinerat p-piller.

På samma sätt, om du använder en vaginalring eller preventivmedelsplåster så kan du vänta tills efter pausen innan du börjar med Cerazette, dvs den dag du skulle ha satt in en ny vaginalring eller satt på ett nytt preventivmedelsdepotplåster.

I fall att du inte tar din första tablett Cerazette första dagen av din menstruation, måste du också använda en icke-hormonell preventivmetod, t.ex. kondom, för att skydda dig från att bli gravid.

Vid användning av Cerazette omedelbart efter en annan progestinenhet är det mycket enkelt att starta, eftersom den också innehåller progestin som aktiv substans, och agerar på samma sätt. Därför kan du starta när som helst i menscykeln efter att du tagit bort din tidigare progestinenhet, som en spiral eller ett implantat.

I fallet med en progestogeninjektion, spelar det ingen roll vilken dag i cykeln du börjar äta Cerazette, men det är klokt att börja dagen du normalt skulle ha tagit en ny injektion eftersom injektioner är långtidsverkande och inte kan avbrytas när de väl givits. Det är därför nödvändigt att vänta 3 månader extra efter injektion så att produkten försvunnit helt ur kroppen.

För kvinnor som har gjort en abort i första trimestern är det inte nödvändigt att ha någon övergångsperiod, och det rekommenderas att börja Cerazette omedelbart utan att använda någon annan preventivmetod.

För kvinnor som har fött barn: Du ska inte börja ta ett piller som Cerazette förrän efter 21-28 dagar, av din andra menscykel efter förlossningen. Om du väljer att börja ta tabletterna efter detta datum, bör du använda en annan preventivmetod såsom kondom under de första sju dagarna.

Nyttan med Cerazette p-piller

När vi talar om Cerazette, talar vi ofta om en liten revolution av hormonella p-piller. Det är helt sant att Cerazette är en ny sorts preventivmedel, och kan vara en bra lösning för många kvinnor som tidigare känt att deras val varit begränsade.

Den största fördelen med Cerazette är att, som en hormonell progestogentablett, är det lämplig för de allra flesta kvinnor, och särskilt för de som avråds från att ta östrogen och därmed inte kan använda östrogenbaserade p-piller. Detta drabbar kvinnor med östrogenintolerans, de som har en historia av, eller risk för, trombos, liksom de som till exempel har problem med blodcirkulationen, åderbråck, och de som redan har utvecklat flebit, eller som löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom .

Detta beror på det faktum att progesteron inte ökar risken för venös trombos eller en emboli. I själva verket har det ingen inverkan på koagulationen. Naturligtvis måste kvinnor ur denna riskgrupp ändå alltid vara extra vaksamma, men de är åtminstone inte längre uteslutna från att ta p-piller, vilket är fantastiska nyheter.

Dessutom är detta piller lämpligt för andra typer av kvinnor som vanligtvis avråds från p-piller, såsom rökare, äldre kvinnor och kvinnor som har en kombination av dessa två riskfaktorer. Återigen, så passar Cerazette dessa kvinnor och utgör ingen ökad risk.

Dessutom är det ett p-piller som ammande kvinnor kan använda utan problem eller risker för deras barn. Studier visar att bröstmjölk innehåller endast en mycket liten mängd av aktivt metabolt etonogestrel (närvarande i form av desogestrel), vilket motsvarar en absorption av 0,01 till 0,05 mikrogram per kilogram för spädbarnet. Barn som ammas av mödrar som tar Cerazette uppvisade ingen skillnad i serumkoncentration mot dem vars mödrar inte tog p-piller.

Vad gäller användarvänlighet är Cerazette också praktiskt eftersom det tas kontinuerligt. Det finns därför ingen paus, och kvinnor behöver inte ägna någon extra uppmärksamhet på sin paus så att de inte glömmer sitt nästa piller. Genom att ta piller kontinuerligt minskar risken att du glömmer ditt piller efter en 7-dagars paus när du påbörjar nästa karta, vilket ofta händer med andra piller.

Det är ännu mer bekvämt och tryggt att veta att den första veckan på en ny karta är den tiden det är störst risk att bli gravid.

Slutligen, jämfört med andra rena gulkroppshormonstabletter, är Cerazette den enda som fungerar även om du glömmer ett piller under 12-timmar (i likhet med sina COCP kusiner) medan progestintabletter bara tolererar ett 3-timmars fönster efter att du glömt ett piller. Återigen, är detta goda nyheter för kvinnor som har svårt att komma ihåg att ta sina piller.

Cerazette har även effekt på menstruationen, tabletten syftar till att eliminera uppkomsten av blödningar. Eftersom detta är en önskad effekt av denna typ av progestogenpreventivmedel, klassar vi detta som en av Cerazette främsta fördelar, eftersom det låter sina användare att slippa många av de välkända olägenheter som menstruationer orsakar som: smärta, stora blödningar etc.

Biverkningar och nackdelar med Cerazette

Den största nackdelen med detta piller är att den inte är lämplig för alla kvinnor; särskilt inte de med cystor på äggstockarna. Cerazette kan tyvärr inte användas som ett botemedel som vissa andra kombinerade p-piller. Det hjälper inte den vaginala bakteriefloran, balanserar inte den vaginala miljön och det behandlar inte cystor på äggstockarna.

De flesta av biverkningarna nedan är mycket sällsynta. De varierar också beroende på varje kvinnas kropp och menstruationsmönster.

Till exempel som ett minipiller, har det ett progesteronklimat och kommer därmed inte att minska akne, och kvinnor som har problem med acne kan snarare uppleva att problemen ökar.

Dessutom tenderar Cerazette att accentuera smärta och spänningar i brösten hos kvinnor som lider av mastodyni, dvs bröstsmärtor och bröstsvullnad under menstruationen.

Denna negativa effekt är en av de vanligaste biverkningarna (i 1-10% av fallen), tillsammans med huvudvärk och illamående.

Amenorré, som innebär att menstruationen fullständigt försvinner, kan vara en effekt av Cerazette. Detta kan anses vara både en fördel eller en nackdel, beroende på person.

En bieffekt, som utan tvekan är både oönskad och obehaglig, är risken för oregelbundna intermittenta blödningar utanför menstruation.

När det gäller humörsvängningar eller förändringar i libido, varierar det ganska mycket från kvinna till kvinna och uppgifterna baseras på deras egen bedömning av en minskad libido, jämfört med hur de kände sig innan.

Mindre vanliga biverkningar (mindre än 1% av fallen) är vaginala infektioner och dysmenorré dvs smärta under menstruation, menorragi och hypermenorrhoea, som är rikliga menstruationer under en längre tidsperiod.

Cerazette kan också orsaka asteni, dvs svår trötthet, hos vissa kvinnor.

Slutligen kan Cerazette aktivera symtom som vissa kvinnor kan ha utvecklat under graviditeten, såsom gulsot. Var försiktig om detta gäller dig och du bestämmer dig för att använda Cerazette.

En sista punkt att uppmärksamma när man tar Cerazette är det faktum att ett rent gulkroppshormon kan öka vätskeansamling i kroppen i mycket sällsynta fall. Med andra ord, det orsakar viktökning och vätskeansamling, denna potentiella biverkan är särskilt viktigt att uppmärksamma för kvinnor som har andra sjukdomar som kan förvärras av vätskeretention såsom astma, njur- eller hjärtfunktionsstörningar, eller epilepsi.

Eftersom denna risk är mycket låg, kan dessa kvinnor fortfarande använda Cerazette, men måste vara vaksamma och få tätare hälsokontorller.

Cerazettes kontraindikationer

Cerazette klassificering är fortfarande kontroversiell. Vissa p-piller är klassade som 3: e generationen på grund av att progestogen ingår dock har många piller inte klassificeras i termer av generation, eftersom det annars endast gäller COCPs.

Cerazette ordineras dock inte som ett förstahandsval. Dessutom rekommenderas inte Cerazette för vissa kvinnor, som har följande riskfaktorer, oavsett om de är befintliga, kända, eller i det förflutna:

 • Risk eller förekomst av hormonberoende cancer (bröst, livmoder) som stimuleras av progestinhormonsekretioner
 • Leverskador, sjukdomar eller tumörer, eller bara om leverfunktionen är inte normalt
 • mätbar venös tromboembolism
 • intermittent vaginal blödning vars ursprung är okänt
 • Överkänslighet mot något hjälpämne i Cerazette eller mot dess aktiva substans. Till exempel, innehåller detta piller 65mg laktos, vilket innebär att den inte rekommenderas för: kvinnor med laktosintolerans; kvinnor som har laktas brist; och kvinnor som uppvisar glukos-galaktosmalabsorption.

Även om dessa fall är extremt sällsynta måste en fullständig undersökning utföras av förskrivaren, i syfte att bedöma din hälsa och din förmåga att ta Cerazette. Om du vill beställa Cerazette online kan legitimerade förskrivare utföra detta test via ett detaljerat frågeformulär.

Frågeformuläret fokuserar på personlig- och släkthistoria, levnadsvanor (t.ex. rökning ), och åtföljs av en gynekologisk hälsokontroll och blodprov, samt en mer allmän hälsoundersökning.

Som sagt, Cerazette ökar inte risken för tromboembolism, till skillnad från vissa andra piller. Men vissa kvinnor riskerar att utveckla det oberoende av användning av p-piller.

Dessa kvinnor bör undvika att använda p-piller, men man bör komma ihåg att alla piller är föremål för en risk / nyttobedömning med utgång från kvinnan i fråga, och vissa är naturligtvis mindre benägna att utveckla problem. Varje kvinna bör informeras i förväg, och själv få bedöma riskerna och fördelarna med att ta p-piller i samverkan med sin förskrivare.

Så, om de problem som anges ovan skulle inträffa när du tar Cerazette, ska du genast sluta ta tabletterna och omedelbart kontakta din förskrivare.

På samma sätt ska du sluta tabletterna om följande symtom uppträder efter att du har tagit Cerazette:

 • Högt blodtryck
 • Svår huvudvärk, som uppstår ofta
 • Gulsot
 • Störningar i synfältet (aura), förvirring
 • Kliniska tecken som visar på en risk för venös trombos: ett stelt, svullet och smärtsamt underben; andningsproblem som plötslig hosta eller andnöd, utan eller tillsammans med bröstsmärtor.

Obs: läkemedelsinteraktioner är vanliga, och det är viktigt att berätta för din förskrivare om du tar andra läkemedel eller får någon annan behandling, vare sig den är kort- eller långvarig.

Kvinnor som får en enzyminducerande behandling bör använda en annan typ av preventivmedel under hela behandlingstiden (om det är på kort sikt) och fram till slutet av nästa menstruationscykel efter att behandlingen avslutats (28 dagar).

Om en leverenzyminducerande behandling är långvarig är behandling med Cerazette inte lämpligt och du överväga att använda en annan icke-hormonell preventivmetod.

Cerazette Online: Denna typ av enzyminducerande läkemedel påträffas i

Många antidepressiva eller humörreglerande läkemedel, som innehåller följande aktiva substans: karbamazepinRifampicin vid bakteriella infektioner såsom tuberkulos
Johannesört för behandling av ångestBarbituater och andra sömntabletter vid behandling mot sömnlöshet
Fenytoin, primidon, oxkarbazepin, topiramat och felbamat för behandning av epilepsiIllamåendeAntimykotika såsom griseofulvin vid hudåkommor och dermatofyter
Antiretrovirala läkemedel, såsom ritonavir, nelfinavir 

Andra växtbaserade ämnen minskar också kroppens absorption av köns- eller steroidhormoner. Det samma gäller också naturlig kol eller Carbo veg, som ofta används för att behandla matsmältnings och tarmproblem.

Vad händer om du glömmer ett p-piller?

Att glömma en tablett är ok … om du vet hur du ska agera!

Att glömma att ta ett p-piller är en mardröm för kvinnor som använder hormonella preventivmedel. Men genom att ha små ritualer varje gång du tar en tablett och reagera snabbt när du upptäcker att du glömt bort tabletten kan du undvika att bli gravid.

Det är bra att veta att Cerazette tål eventuell glömska mycket bättre än liknande piller av sitt slag. I själva verket är det kritiska intervallet 12 timmar, precis som för kombinations p-piller, och inte 3 timmar som de flesta progestrogentabletter.

Alltså, om du kommer ihåg att ta din tablett inom 12 timmar efter det att du borde ha tagit ditt p-piller, kan du ta den glömda tabletten omedelbart och fortsätta ta resten av tabletterna som vanligt. Du är fortfarande skyddad eftersom dess preventiva effekt inte påverkas i detta fall.

Men om du inte kommer ihåg din tablett förrän efter 12 timmar, så kan den preventiva effekten inte helt garanteras, och det kommer att bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder. Efter att ha tagit den glömda tabletten, ska du fortsätta med att ta nästa tablett i vanlig tid, och använda kondom under följande 7 dagar för att skydda dig från risken att bli gravid.

Om du glömmer en tablett under den första veckan av din menscykel, och du har haft sex inom 7 dagar innan dess, måste du göra ett graviditetstest för att säkerställa att du inte är gravid. Det är också klokt att använda dagen-efter-piller. Detta gäller också om du har glömt flera tabletter: ju fler glömda tabletter, desto större är risk att bli gravid.

Slutligen bör du minnas dessa tre gyllene regler:

 1. Om du har glömt ditt p-piller flera gånger under menscykeln: använd kondom för den återstående delen av cykeln; dvs fram tills du påbörjar nästa karta, och åtminstone i 7 dagar. Dessa sju dagar är en nödvändig säkerhetsmarginal för att p-pillrets effektivitet ska kunna säkerställas.
 2. Om du har missat flera piller och du också har haft oskyddat sex, gör ett graviditetstest för att kontrollera att du inte är gravid. Detta gäller särskilt för Cerazette, som syftar till att eliminera menstruation. Därför, om du inte har några bortfallsblödningar, så finns det inget sätt att veta om du är gravid eller inte. Gör du ett graviditetstest får du dessutom ett snabbt besked.
 3. Vid normal användning tas Cerazette kontinuerligt och innehåller inga placebotabletter. Eftersom alla piller är aktiva, ska du aldrig göra några uppehåll. Detta kan vara förvirrande, särskilt eftersom det finns andra östrogen/progestogen -p-piller som också tas kontinuerligt men dessa innehåller placebotabletter för de sista 7 dagarna på kartan. Eftersom detta inte är fallet för Cerazette, måste du komma ihåg att du aldrig ska göra några pauser i behandlingen.

Cerazette kan också förlora sin preventiva effekt i följande situationer:

 • Om du tar andra läkemedel: akta dig för läkemedelsinteraktioner som kan förändra den preventiva effekten hos Cerazette. Till exempel är Johannesört, som används i örtmedicin, känt för att störa effekten av progestin, och därmed minskar den preventiva effekten väsentligt. Se avsnittet läkemedelsinteraktioner, eftersom det även finns andra läkemedel som interagerar med Cerazette.
 • Om du är sjuk och du kräks eller har diarré inom 3 timmar efter att ha tagit ditt p-piller, är det möjligt att effekten uteblir. I detta fall är det nödvändigt att följa samma försiktighetsåtgärder som om du hade missat att ta en tablett.

Cerazette Online: Var du köper det, och hur mycket det kostar

Du har två alternativ när du köper detta läkemedel. Liksom alla preventivmetoder, kan du hitta det på alla apotek. Men för att få köpa det, behöver du ett giltigt recept från en kvalificerad förskrivare. Denna förskrivare kommer att göra en fysisk undersökning och förskriva det p-piller som passar dig bäst.

Köp Cerazette på apotek – i Sverige

Alla kvinnor i fertil ålder har haft samma upplevelse: det kan vara mycket svårt att få en snabb tid hos barnmorskan. Dessa specialister har ofta mycket välfyllda scheman. När du slutligen får en tid, kommer du att genomgå en medicinsk undersökning för att se om du kan ta p-piller utan risk för din hälsa. Om allt är väl kan du sedan köpa Cerazette på apotek.

Köp Cerazette Online i Sverige

Om du redan tar detta läkemedel och du vill spara tid, kan du också köpa Cerazette online från vissa apotek. Och i själva verket kan du numer få medicinsk rådgivning på distans för att undersöka om din hälsa tillåter att du tar p-piller. Om svaret är positivt, kan du köpa Cerazette nätet.

Du kan bara köpa p-piller på nätet i de fall där det handlar om en förnyelse av redan utskrivna recept eller om du har ett utskrivet recept sedan tidigare. Om du aldrig har tagit Cerazette tidigare kommer onlinekliniken inte att föreskriva det. Om kliniken ändå påstår att du köpa tabletterna trots att du aldrig tagit dem förr, gå absolut inte vidare med receptet eftersom det är både olagligt, ogiltigt och potentiellt farligt.

Köp Cerazette

Du måste dock vara extra försiktig när du handlar läkemedel på nätet. Mini-piller är ett receptbelagt läkemedel. Lagen om hur du kan köpa receptbelagda läkemedel på nätet varierar mellan de olika medlemsländerna i Europeiska unionen. Den första regeln att följa är att kolla med läkemedelsverket huruvida de tillåter inköp av läkemedel via internet. I sverige finns ett fåtal apotek som har tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel via internet. Alfadoc rekommenderar fortfarande starkt att du köper Cerazette på ditt lokala apotek, eller via en pålitlig källa på nätet, eftersom läkemedel köpta från okända företag på internet kan visa sig vara farliga för hälsan.

Hur mycket kostar Cerazette i Sverige?

Liksom alla p-piller är Cerazette endast tillgänglig på recept. Apoteken får sedan välja priset på läkemedlet efter behag. Beroende på deras omkostnader och marginaler kan de besluta att höja eller sänka priset på p-piller. Var också medveten om att p-pillret kanske inte är subventionerat just i ditt län.

Cerazette Priser: Köp på apotek – i Sverige

(Observera att priset på Cerazette varierar beroende på var i landet du bor.) På apotek, varierar priset på en förpackning med tre månadsförbrukningar av Cerazette från ca 190 kr till 458 kr, det genomsnittliga priset är 280 kr.

Cerazette Priser: Köp online

Beroende på webbplatsen, kan online-priser vara tämligen konkurrenskraftiga, varierar från ca. 200 – ca. 300 kr per förpackning. Beroende på webbplatsen, kan receptavgift och leveranskostnader ingå.

Köp online

Varning: Alfadoc rekommenderar alltid att du går till din barnmorska för att genomgå en undersökning och få ett recept innan du köper p-piller på något apotek. Men om du vill beställa på nätet, se upp för webbplatser som erbjuder dig misstänkt låga priser och kampanjer som “billig Cerazette” “Billigare Cerazette” eller “utan recept”. Dessa platser säljer ofta förfalskade läkemedel.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on September 23, 2022 by Dr. Tobias Nielsen

11 Comments

Selma · April 17, 2017 at 9:39 am

Jag har tagit Cerazette i fem månader nu. Jag har alltid haft plågsamma och rikliga menstruationer och jag har provat många olika p-piller tidigare och ingen av dem har hjälpt. Sist fick jag Cerazette utskrivet så jag testade det istället. Jag hade fortfarande problem men efter de första två månaderna tror jag min kropp hade vant sig vid tabletterna och allt gick mycket bättre. Jag lider inte längre och jag behöver inte vara orolig när det är dags för mens – det är en enorm lättnad.

Ella · April 18, 2017 at 8:59 pm

Detta är den första 3:e generationens p-piller som jag har testat. Jag har ätit p-piller tidigare utan större biverkningar men för någon månad sen började jag blöda mer än normalt så jag var tvungen att byta typ av p-piller. Än så länge har allting fungerat bra med Ceracette. Jag har inte fått några blödningar eller upplevt någon smärta och jag har inte gått upp i vikt.

Siri · April 19, 2017 at 9:06 pm

Min bild av Cerazette är till största delen positiv och jag är på min sjätte månad nu. Jag hade några onormala blödningar till en början och sen en del flushing men efter ett par veckor gick det över.

Stella · April 21, 2017 at 10:04 pm

Min gynekolog skrev ut Cerazette av två anledningar. Dör det första är jag lite virrig. Jag vet att jag måste ta ett piller vare dag men har svårt att komma ihåg det i tid, men med de här tabletterna behöver du inte vara superstrikt med tiden. Den andra anlednigen är att de här pillren minskar problem som mensvärk och det är någonting jag är särskilt drabbad av. Det har blivit mycket bättre sen jag började med Cerazette.

Ellinor · April 25, 2017 at 8:52 pm

Jag är 38 år gammal och jag har tagit Cerazette i två år nu. Min barnmorska sa att det är det bästa pillret för min åldersgrupp. Jag känner mig gammal bara jag säger det – det är ju hemskt. Biverkningarna är nästan ickeexisterande. Det är ett väldigt milt piller och jag har inte längre problem med mensvärk. Tidigare har jag haft stora problem men det är mycket bättre nu.

Klara · May 1, 2017 at 6:30 pm

Jag har nästan alltid tagit Ventonline för min astma. Jag fick reda på att jag har fått ett blåsljud på hjärtat och andas lite konstigt på grund av min Ventolinebehandling. Jag har aldrig haft några av dessa problem när jag var yngre och de har uppstått under de senaste åren. Jag trodde inte att det berodde på min astmamedicin. Min läkare gjorde en undersökning och skrev istället ut Flixotide. Det fungerar precis lika bra och mina symptom försvann på en gång.

Josefine · May 2, 2017 at 9:37 pm

Hej. Jag är 42 år och har tagit Cerazette i snart två år. Jag brukade ta ett annat piller men fick stora problem med mensvärk, det är inte normalt så jag fick rådet att ta Cerazette istället eftersom det är det enda som har ett syntetiskt hormon. Jag lät mig övertygas och jag måste säga att jag är betydligt bekvämare nu.

Alma · May 11, 2017 at 8:53 pm

Jag frågade min doktor om jag kunde få Cerazette eftersom jag var orolig över att gå upp i vikt. Framför allt för att lägga på mig på låren. Jag har tagit tabletten i 7 månader och har inte haft några biverkningar. Jag tänker fortsätta ta den.

Maja · May 12, 2017 at 8:57 pm

Jag har tagit p-piller under lång tid och allt har fungerat bra. Jag har aldrig haft några biverkningar. Det enda problemet har varit att förnya recepten. Jag letar efter en säker lösning till Cerazette utan att behöva uppsöka vården. Om någon har några goda råd så berätta. Tack på förhand.

Alice · October 23, 2017 at 8:42 pm

Det är likadant för mig, jag bestämde mig för att följa min gynekologs förslag och köpte Cerazette. Pillret passar min kropp, jag har inte gått upp i vikt, jag har inte lidit av några biverkningar, jag är skyddad och jag är lättad över att ha hittat ett piller som fungerar för mig.

Ebba · October 30, 2017 at 8:40 pm

Jag är 35, min gynekolog rådde mig också att köpa Cerazette, och jag följde hans råd. Jag har inga specifika biverkningar och jag har tagit pillret i två månader. Jag vet inte om det är psykologiskt eller inte men jag verkar ha gått upp i vikt, tror du att det kan vara på grund av Cerazette? Tack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *