Könssjukdomar

Kønssygdomme

Behandling för sexuellt överförbara sjukdomar/infektioner

Sexuellt överförbara infektioner (sjukdomar) är sjukdomar som överförs mellan människor vid samlag.

Vi använder ordet infektion eftersom individen kan vara en bärare av bakterier, mikrober eller virus, utan att nödvändigtvis utveckla några symptom på sjukdomen, och infektioner är i majoritet eftersom det finns många typer, av vilka svårighetsgraden kan variera kraftigt.

Vår sida ger en kort genomgång av de olika typerna av sexuellt överförbara infektioner, symptom och tillgängliga behandlingar.

Allmänt om sexuellt överförbara sjukdomar

Siffrorna från Världshälsoorganisationen är slående. Varje dag infekteras mer än en miljon människor av en venerisk sjukdom, de vanligaste är klamydia (Azithromycin, Doxycyklin), gonorré, syfilis och trichomonas, som drabbar 357 miljoner varje år.

Konsekvenserna kan bli ödesdigra. Exempelvis orsakar HPV (Condyline) årligen 266.000 dödsfall, då det kan orsaka cancer i livmodern, medan klamydia och gonorré ökar patientens risk för att bli steril. När det gäller aids, så dödar infektionen lika många som den infekterar, omkring 6000 människor varje dag. Slutligen kan vissa könssjukdomar överföras till foster, såsom syfilis, och skapar då fosterskador eller neonatal död.

Symtomen kan variera kraftigt från en infektion till en annan, men de har vissa gemensamma drag .. Om du får feber, smärta i buken och upplever några onormala fenomen i könsområdet, så finns det en risk att du smittats av någon sexuellt överförbar sjukdom.

De olika fenomenen kan vara:

  • Onormala flytningar från vagina eller flytningar i allmänhet från penis
  • Rodnad av könsorganet
  • Klåda, utslag
  • En brännande känsla vid urinering

Om du upplever smärta under eller efter sex, är det också ett tecken på att du kan ha ådragit dig en sexuellt överförd infektion. Var försiktig, eftersom många infektioner inte visar några symptom och kan endast upptäckas när bäraren nått ett allvarligt stadium av sjukdomen. Det är därför viktigt att testa dig själv med ett självtest när du har haft oskyddat samlag, eller att beställa tid för en undersökning hos läkare eller barnmorska. Följande är också en viktig orsak till överföring av könssjukdomar: friska bärare utvecklar inte några symptom och genom att inte ta några tester, kommer den smittade att överföra sin infektionen till andra som in sin tur kommer att utveckla sjukdomen.

Lista över sexuellt överförbara sjukdomar

De vanligaste sjukdomarna klassificeras efter ursprung: Oavsett om de är orsakade av bakterier, svampar eller jäst, protozoer eller virus.

Bakteriella könsjukdomar

Gonorré visar sig genom flytningar av pus från penis eller en brännande känsla vid urinering. Hos kvinnor är gonorré oftast symptomfri, så risken för överföring av sjukdomen är mycket större. Inkubationstiden är mellan 24 timmar upp till 15 dagar. Det finns många effektiva behandlingar, men om infektionen inte behandlas, kan den orsaka permanent infertilitet.

Klamydia är bland de vanligaste infektionerna, särskilt bland ungdomar eftersom inkubationstiden är mycket lång (mer än 15 dagar) och de kliniska tecknen inte är särskilt tydliga (vita flytningar hos kvinnor, lätt klåda och sveda hos män).Trots detta är det ödesdigert för en kvinnas fertilitet om sjukdomen lämnas obehandlad. Klamydia behandlas med antibiotika och själva behandlingen är effektiv och snabb.

Klamydia kan också orsaka Nicolas-Favres sjukdom eller Lymphogranuloma venerum som än så länge anses mycket sällsynt i Europa och Amerika, men är att betrakta som en epidemi i tropiska områden i Afrika och Asien.

Mykoplasmainfektioner är andra urogenitala infektioner, varav den vanligaste är uretrit. Symtomen omfattar flytningar från uretra, inflammation i urinröret och i området kring urinröret, eller svårighet att urinera (dysuri).

Var också medveten om att vissa veneriska sjukdomar även kan överföras via munnen!

Syfilis är en infektion som huvudsakligen överförs sexuellt och direkt, eftersom den smittar genom lesioner (sår) i eller utanför könsorganen. Den är också mycket svår att upptäcka eftersom inkubationstiden är så lång. Sjukdomen har dessutom tre utvecklingsfaser och den kan, efter den första fasen misstas för botad eller att bakterierna försvunnit, vara dödlig.

  1. Det första steget är uppkomsten av sår, visar sig efter mellan 3 veckor till 3 månaders inkubation, och uppträder som röd ihåliga sår på könsorganen, analt eller oralt, såren (som under sjukdomsfasen är smärtsamma) läker efter hand ut och försvinner. Här tror många därför att de är botade från sjukdomen.
  2. Det andra steget har en inkubationstid på 3-6 månader och utmynnar i bildandet av röda fläckar (roseola) på bröstkorgen och lemmarna.Dessa fläckar åtföljs av illamående, huvudvärk, värk i kroppen och extrem trötthet. I det här stadiet är sjukdomen som mest smittsam via munslemhinnan, saliv och slem. Återigen, om inget görs, kommer roseolaen småningom försvinna och den tredje fasen i sjukdomsutvecklingen kommer att inträffa efter ett uppehåll på mellan tre till tio år.
  3. Denna sista fas kallas neurosyfilis, vilket resulterar i hjärt- och neurologiska störningar (personlighetsstörningar, förlamning) och utarmning av kroppens vävnader. Syfilis kan därför snabbt utvecklas till en dödlig eller livshotande sjukdom, trots att behandlingen är effektiv och snabbt genomförd, om den genomförs under den första fasen. Dessutom sprider sig sjukdomen lätt till barnet under graviditeten, så det är viktigt att genast söka behandling om du tror dig vara smittad.

Mjuk chanker är en sällsynt sexuellt överförbar infektion (vanligt i tropiska och subtropiska länder) som skapar grogrund andra sexuellt överförbara sjukdomar. Den är oftast förknippad med närvaron av andra sexuellt överförbara sjukdomar. Den dyker upp i form av pustler med pus och utvecklas sedan till sår och klåda. Gråaktig hud är ett av de första tecknen att vara uppmärksam på. Lymfkörtlarna i ljumskarna infekteras 2-3 veckor senare och omvandlas till bölder. Sjukdomen är allvarlig eftersom det kan utvecklas kallbrand i de infekterade delarna och kräver då amputation av könsorgan.

Könsjukdomar orsakade av encelliga svampar och protozoer

Genital candidiasis är en infektion som orsakas av svampen candida albicans som ingår i kroppens normalflora. Den överförs sexuellt till män, men inte bara sexuellt till kvinnor utan kan också uppstå vid användning av preventivmedel eller antibiotikabehandling, eller från smutsiga kläder och bristande hygien. Tecken på candidainfektion är stora mängder vitaktig grynig flytning, klåda och brännande känsla i vulva hos kvinnor, och på glanskroppen hos män.  Detta inträffar efter en inkubationstid på en dag till en månad. Candidiasis behandlas dermatologiskt (kräm, gel) eller genom införandet av en vagitorie i vagina. Ibland kombineras dessa två behandlingar.

Protozoer (Trichomonas) har mycket likartade kliniska tecken som candidiasis hos kvinnor (gulaktig och illaluktande flytningar, sveda och klåda), medan de hos män ofta är helt symptomfria. Infektionen har en inkubationstid på mellan 2-20 dagar.

Virala könssjukdomar

Kondylom orsakas av HPV och kan utvecklas till livmoderhalscancer hos kvinnor. Den bästa behandlingen är fortfarande att vaccinera sig. Kondylom (Wartec) diagnostiseras kliniskt genom uppkomsten av -ofta små och svårupptäckta – vårtor på könsorganen (penis och glans hos män och vulva och cervix hos kvinnor) efter en variabel inkubationstid på 1-10 månader.

Genital herpes (Aciclovir) står för 10 till 15% av alla sexuellt överförbara sjukdomar och komplikationer är ovanliga (då de uppstår är det oftast under graviditet), men det största problemet är dess förmåga att utveckla andra sjukdomar och faktumet att sjukdomen än så länge är obotlig. Det finns ingen behandling för denna virussjukdom som yttrar sig som små blåsor på huden i underlivet (penis och testiklar, vagina och vulva) två till tjugo dagar efter samlag. Denna könssjukdom blir kronisk i 40% av fallen och komplicerar livet för de som smittats, även för de med bara enstaka utbrott. Dessa utbrott åtföljs av feber, extrem trötthet och svullnad i lymfkörtlarna. Under ett sjukdomsutbrott kan det hjälpa med antivirala läkemedel som finns i form av antingen kräm eller piller som minskar utbrottets varaktighet och intensitet.

Infektiös mononukleos/körtelfeber sprids i första hand genom oral kontakt, och skapar extrem trötthet, feber, faryngit, halsont och svullna körtlar i halsen. Dessa symptom uppträder efter en inkubationstid på i genomsnitt 6 veckor. Beroende på din kropp och ditt immunförsvar, kan sjukdomen vara tillfällig och gå över snabbt, eller så kan den bli långvarig och intensiv, så att den drabbade känner sig sjuk i månader. Det finns ingen specifik behandling för körtelfeber. Antibiotika är inte tillräckligt och endast långvarig vila rekommenderas.

Hepatit B överförs inte bara sexuellt utan även genom blod, saliv, sperma och slidsekret. Det är också överförs till barn under graviditeten. Kliniska tecken uppstår efter en inkubationstid på 1-6 månader, och manifesteras genom asteni, feber och muskelvärk, missfärgad avföring och även som gulsot (ikterus). Behandling existerar inte; endast vila rekommenderas. Det finns emellertid effektiva vacciner som rekommenderas för riskgrupper och människor som ofta reser utomlands.

AIDS är den mest kända och den nyaste av de sexuellt överförbara sjukdomarna (vi hänvisar ofta till AIDS som en venerisk sjukdom). Det är ett humant immunbristvirus (HIV), och det mest dödliga hittills. Det överförs vid sexuellt umgänge, via sperma och genom kontakt med infekterat blod, och från mor till barn (under graviditeten eller via bröstmjölk).

  1. I många fall har den smittade till en början inga symptom och infektionen går därför obemärkt, vilket gör den ännu mer förödande. Så lita inte på att du märker av några symptom, utan ta ett screeningtest efter att du haft oskyddat sex, och återigen 3 månader därefter för att fastställa att du inte är smittad.
  2. Viruset angriper de vita blodkropparna som spelar en viktig roll i immunsystemet.Kroppen blir då oförmögen att bekämpa infektioner.
  3. Det bryter också ner nerv- och muskelceller. Dess styrka ligger i dess snabba reproduktionsförmåga och det faktum att mänskliga antikroppar inte kan känna igen viruset. Den enda tillgängliga behandlingen idag är så kallad trippelterapi och antiretrovirala läkemedel vars mål är att minska utvecklingen av sjukdomen mot AIDS, det sista steget i sjukdomen och som kännetecknas av en kollaps av hela immunsystemet och uppkomsten av opportunistiska sjukdomar.

Oskyddat samlag innebär alltid en risk för att få en infektion, antingen oral eller genital. Det finns en risk för överföring av smitta så snart det har varit kontakt och utbyte av kroppsvätskor. Det är därför du alltid bör vara väl skyddad vid sexuella kontakter och snabbt vidta nödvändiga åtgärder i händelse av infektion.

Förebyggande åtgärder

Den bästa förebyggande åtgärden är att använda kondom. Oavsett om du är man eller kvinna, så är kondomer det bästa och säkraste skyddet. Även om vi anser att det är mindre sannolikt att drabbas av en sexuellt överförd infektion vid oralsex, så finns det en risk, och det är därför viktigt att använda kondom även vid oralsex.

Utveckla också en självskyddande vana då din partner inte alltid vill förstå den risk som de, eller andra, löper. Det är också möjligt att, på grund av deras slarv, du eller någon annan drabbas av skador. Undvik sexuell kontakt om du hittar sår, utslag eller onormal rodnad på din partners könsorgan

Det är också viktigt att regelbundet genomgå undersökningar och screeningtester, och för kvinnors att besöka mödravården när de erbjuder gynekologisk undersökning och testning. Just så kallade smear-test är ett mycket bra och enkelt sätt att identifiera sjukdomar och därmed kunna behandla dem på ett tidigt stadium. I sverige är exempelvis HIV fortfarande relativt ovanligt, men det upptäcks fortfarande cirka 440 fall per år.

Behandlingen är också ett sätt att undvika spridning av infektioner, men tänk på att även efter läkning förblir du särskilt sårbar för att ådra dig andra sexuellt överförbara sjukdomar, så var försiktig. Det är också nödvändigt att varna din partner om du skulle upptäcka att du är smittad så att de ska kunna skydda sig själva och förhindra vidare infektioner. Vacciner kan slutligen också effektivt bekämpa spridningen av vissa infektiösa virus (HPV och hepatit B).

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 6, 2021 by Dr. Tobias Nielsen