Levitra

Levitra är en av de mest föreskrivna behandlingarna för erektil dysfunktion (ED).

Sedan den släpptes ut på marknaden i 2003, har dess främsta fördel jämfört med Viagra varit dess snabba effekt. Det är tillräckligt att ta en dos Levitra ca 20 minuter före ett samlag för att erhållande en tillfredställande effekt.

Tack vare en låg dosering, ger dessutom få biverkningar. Det rekommenderas därför  för äldre män och män med diabetes, högt blodtryck eller dåligt kolesterol.

Gratis expressfrakt ✅ Registrerat EU Apotek ✅ Säkert ✅

Vad är Levitra?

 • Aktiv inom 20 minuter
 • Effektiv i upp till 5 timmar
 • Få biverkningar

Levitra är en impotenshöjande läkemdel för män med erektil dysfunktion. Kliniskt testad och lanserad på den Europeiska marknaden 2003, tillhör den klassen läkemedel som kallas för inhibitorer av PDE-5.

Den största skillnaden mellan Levitra och dess konkurrenter, Viagra och Cialis är dess låga dos. Viagra finns i doser på 25 mg, 50 mg och 100 mg, medan Levitra finns i 5 mg, 10 mg och 20 mg.

Tack vare den låga dosen har den avsevärt färre biverkningar. Den andra fördelen med Levitra över Viagra eller Cialis är dess verkningstid. Levitra är aktiv inom 20 minuter efter intag av en dos. Denna snabbare verkningstid betyder att mannen är fri att planera sitt sexliv med större frihet. Redan tillgänglig på marknaden isedan12 år tillbaka, har Levitra behandlat miljontals män runt om i världen som har problem med både män har problem med att få en erektion, men också män som har svårt att hålla en erektion.

Vad är den aktiva ingrediensen i Levitra?

Vardenafil är ett läkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion eller impotens hos män, med vilket menas oförmågan att få, eller bibehålla, en varande erektion för ett samlag.

Upptäckten

Vardenafil upptäcktes 1990 i samband med sökandet efter hämmare av ett enzym som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE 5 eller) för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Vardenafil blev istället snabbt en behandlingsmetod för impotens.

Vardenafil marknadsfördes 2003 av Bayer i samarbete med GlaxoSmithKline och Schering-Plough bolag, under varumärket Levitra.

Egenskaper

Vardenafil består av en vasodilaterande molekyl med samma egenskaper som Sildenafil, den aktiva substansen i Viagra, och tadalafil, den aktiva substansen i Cialis. Denna substans har som effekt att möjliggöra en varaktig erektion i penis, särskilt av svällkropparna i corpus cavernosum.

Vardenafil verkar genom att förhindra verkan av PDE5-enzymet, en kemisk agent som normalt bryter ned blodtillförsel till penis, och istället bidrar till att upprätthålla en varig erektion.

Det är viktigt att vara medveten om att Vardenafil inte är ett afrodisiakum. Det ökar inte sexlusten, men ger en erektion om en man är sexuellt stimulerad.

Hur använder man Vardenafil?

Vardenafil är ett receptbelagt läkemedel som är lämpligt endast för män med erektil dysfunktion. Läs alltid bruksanvisningen före användning.

Vardenafil är en peroral behandling, i form av runda orangefärgade tabletter, i dosering av 5 mg, 10 mg eller 20 mg. För de flesta patienter är den rekommenderade dosen10 mg per dag, och tas 25 – 60 minuter före sex, med eller utan mat. Om Vardenafil tas i samband med en kraftig måltid, kan dess effekt ta längre tid att verka.

Oavsett vilken dos förskrivits, bör denna inte överskridas utan en läkares medgivande.

Vardenafil förblir aktiv under 4-5 timmar, vid sexuell upphetsning.

Biverkningar

Vardenafil kan orsaka vissa lindriga biverkningar, de vanligaste är huvudvärk och ansiktsrodnad.

Vardenafil kan också orsaka i cirka 1-10% av fall, en del matsmältningsproblem, illamående, yrsel eller nästäppa. Om du upplever ett eller flera symptom som inte försvinner, tala med din läkare.

Kontraindikationer

Vardenafil bör inte användas av kvinnor eller män under 18 års ålder.

Det ska inte heller användas vid följande medicinska tillstånd : kraftigt nedsatt leverfunktion, hypotension, retinitis pigmentosa, män för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig, t.ex. män med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar såsom hjärtsvikt.

Vidare bör vardenafil inte konsumeras i samband med vissa läkemedel och ämnen på grund av risken för negativa biverningar. Till exempel bör man inte ta vardenafil och konsumera stora mängder alkohol på samma gång. Man ska heller inte dricka grapefruktjuice i samband med Vardenafil, eftersom det kan öka effekten av vardenafil i blodet till en olämplig nivå.

Vilka är de olika styrkorna Vardenafil?

Levitra finns i tre olika styrkor:

Levitra Vardenafil 5mg5 mg dosen är den lägsta dosen för Levitra. Denna dos rekommenderas för äldre män samt män som har vissa hälsoproblem såsom lindrigt nedsatt leverfunktion, diabetes eller högt blodtryck t.ex
Levitra Vardenafil 10mg10 mg dosen är den vanligaste rekommenderade och mest förskrivna dosen för män i god hälsa
Levitra Vardenafil 20mg20 mg är den högsta dosen för Levitra. Om 10 mg dosen inte ger tillräckliga effekter, kan läkaren efter eget gottfinn och expertis förskriva en högre dos

Endast läkare efter ett samrådan med sin patient får ändra doseringen av vardenafil.

Levitra används för att främja hållbara erektioner hos män och tillskrivs i doser på 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg. Verkningstiden är vanligen 4 – 6 timmar. Dess effekt känns av ca 30 -60 minuter efter intag. Som med andra behandlingar baserade på fosfodiesteras-5 hämmare krävs sexuell stimulans för att den ska vara verksam och för att främja flödet av blod till svällkropparna i penis vilket leder till en erektion. Den vanligaste dagliga dosen Levitra är vanligtvis 10 mg, men kan justeras i enlighet med individuell tolerans. Endast en läkare kan föreskriva rätt dos.

Levitra är kontraindicerat för barn och ungdomar under 18 års ålder. Dessutom ska läkemedlet inte tas under följande omständigheter:

 • Vid samtidig användning av nitrater såsom t.ex. nitroglycerin eller amylnitrit
 • Vid allergi mot Vardenafil eller andra ämnen i Levitra
 • Vid samtidigt bruk av vissa HIV-läkemedel, som t.ex. ritonavir eller indinavir.
 • Vid användning av läkemedel mot svamp som t.ex. ketokonazol eller itrakonazol
 • Vid ischemisk optikusneuropati
 • Vid degenerativa ögonsjukdomar såsom t.ex. retinitis pigmentosa.

Personer med njursvikt, eller andra sjukdomar ska inte använda Levitra. Vidare bör de med hjärtproblem vara försiktiga och noga överväga riskerna med en läkare.

Biverkningar som rapporteras i samband med bruk av detta läkemedel är vanligen lindriga och till dessa hör: yrsel, smärre synstörningar, värmevallningar, huvudvärk och sömnstörningar. Vid bruk av Levitra enligt läkares ordinationer, är risken för biverkningar inte stor. Levitra finns tillgänglig i filmdragerade tabletter (klassisk), men också i munsönderfallande tablettform.

Levitra munsönderfallande tabletter: Egenskaper jämfört med klassiska Levitra

Levitra munsönderfallande tabletter innehåller samma aktiva substans som  klassiska Levitra. I filmdragerade tabletter, finns klassiska Levitra tillgänglig i 2,5 mg, 5 mg och 10 mg och 20 mg dos.  Levitra munsönderfallande tabletter finns endast tillgänglig i 10 mg dos. Båda varianterna  används för samma behandling, det vill säga, för erektil dysfunktion (ED) hos män över 18 års ålder. Skillnaden ligger i hur dessa tas. Den klassiska Levitra konsumeras med vätska (men inte alkohol, eftersom detta innebär en risk för erektionskomplkationer), medan den munsönderfallande enkelt kan tas utan vätska.

Det är viktigt att ta denna behandling vid rätt tidpunkt. Levitra munsönderfallande tas i sin helhet, genom att placera den på tungan och svälja efter dess upplösning. Ingen vätska intas, och händerna måste vara torra när tabletten tas ur blisterförpackningen. Tabletten kan tas med eller utan mat. Den dagliga dosen är en tablett. För dem med gravt nedsatt njurfunktion, är den vanliga rekommenderade dosen av Levitra 5mg, såvida inte läkaren rekommenderat annat. Levitra munsönderfallande ska endast tas enligt en läkares föreskrifter, eftersom det är möjligt att läkemedlet inte passar samtliga.

Varför föredrar vissa att köpa Levitra (Online) munsönderfallande tabletter?

Klassiska eller munsönderfallande varianten av Levitra är effektiv i de flesta fall av erektil dysfunktion. Doseringen beror på graden av individuell tolerans och effektivitetsnivå. Om din personliga effektivitetsnivå är Levitra 10mg tröskeln för en optimal verkningsgrad, kanske du föredrar Levitra munsönderfallande, som är enkel att ta och ger dig omedelbar säkerhet att just denna dos av Levitra kommer att ha en tillfredställande effekt på ditt sexliv.

Levitra munsönderfallande, samt Levitra filmdragerade tabletter, kan köpas och användas för att behandla impotens hos män. Liksom alla läkemedel i sin klass, är de endast tillgängliga enligt en läkares ordination.

Hur lång är verkningstiden för Levitra?

Den aktiva substansen vardenafil är aktiv inom 20 minuter efter intag av en dos. Tabletten kan tas före, under eller efter en måltid. Verkningstiden är sedan 4 – 5 timmar, beroende på dos och patient.

Vilka är biverkningarna av Levitra?

Som alla läkemedel, kan Levitra orsaka vissa biverkningar. Även om Levitra är behandlingen mot erektil dysfunktion som ger minst antal biverkningar tack vare den låga doseringen, kan vissa patienter uppleva en del biverkningar. Dessa är vanligast i början av behandlingen, och avtar ofta efter en tid. Eventuella biverkningar som upplevts i sällsynta fall är t.ex. :

 • Huvudvärk
 • Rodnad i ansiktet
 • Nedsatt matsmältning
 • Yrsel

Om du har mer allvarliga biverkningar efter att ha tagit Levitra, och att de inte blekna med tiden, kontakta din läkare utan dröjsmål.

Vilka är kontraindikationerna?

Levitra är ett receptbelagt läkemedel. Den kan endast föreskrivas för bruk till män som är äldre än 18 år. Läkemedlet är starkt kontraindicerat för personer som är allergiska mot den aktiva substansen vardenafil. Som tidigare nämnts, är Levitra särskilt lämplig för äldre män och män med diabetes, högt blodtryck eller dåligt kolesterol.

Hur köper man Levitra Online & i Sverige?

Levitra kan endast köpas med recept. Eftersom det är viktigt att ta rätt dos i enlighet med sin individuella hälsa måste man först genomföra en läkarundersökning där man går igenom sin sjukdomshistoia.

Köp Levitra på apotek – i Sverige

Om allt är väl kan man sedan köpa behandlingen på apoteket. Tyvärr upplever många män fortfarande att det är ett tabuämne att tala om erektil dysfunktion, eller manlig impotens. För vissa män är det svårt att tala öppet med sin läkare om sina potensproblem, och sedan ta sig till apoteket för att inhandla läkemedlet.

Köp Levitra

Köp Levitra Online i Sverige

Det finns idag en lösning till detta tack vare Internet, som har gjort det möjligt att genomföra en läkarundersökning, och sedan beställa ordinerade läkemedel direkt via en online klinik.

Konceptet har utvecklats under de senaste tio åren i Europa, och vissa online-kliniker erbjuder idag sina tjänster för läkarundersökning på distans. Detta går till genom att patienten fyller i ett detaljerat hälsoformulär angående sitt nuvarande tillstånd, samt sin sjukdomshistoria. Ett medicinskt team är ansvarigt för att kontrollera om patientens hälsotillstånd tillåter honom att köpa Levitra via nätet. Om så är fallet, kan patienten köpa läkemdel och få det hemskickat inom 24 timmar – 3 dagar.

Köp online

Att köpa Levitra på nätet är enklare och tillåter män att undvika besvärligheten med läkare och apotek.

Den andra fördelen med att beställa Levitra på nätet är att det sparar tid. Det kan ofta vara svårt att organisera en tid hos läkaren antingen på grund av andra förpliktelser eller för att det är fullbokat på läkarmottagningen. Att kunna konsultera en läkare och beställa läkemedel direkt på nätet, antingen hemifrån eller från arbetet utgör därmed en betydande fördel.

Bayerkoncernen är en ledande tillverkare av läkemedel globalt sett, och i första rang bland innovatörer inom många områden. Bayer äger mer än 280 dotterbolag över hela världen med specialisering inom hälso- och sjukvård, jordbruk, plast och affärslösningar. Till dessa globala bolag hör bland annat: Bayer Healthcare, Bayer CropScience, Bayer MaterialScience (now Covestro) och Bayer Business and Technology.

Bayer Healthcare är den främsta pelaren i Bayer-koncernen. Dotterbolagen är indelade i 4 sektioner: Animal Health, Consumer Care, sjukvård (diabetes kontroll) och läkemedel. “Consumer Care” divisionen fokuserar på receptfria läkemedel och kosttillskott. Den var ursprungligen ansvarig för upptäckten av aspirin och heroin.

Ett världsberömt laboratorium

Läkemedelsdivisionen består av två delar: allmänmedicin och specialmedicin. Inom allmänmedicin finner vi kända produkter såsom läkemedel mot erektil dysfunktion, Levitra, eller medicin mot cancer, Nexavar. Bayer läkemedelsdivisionen fokuserar också på kvinnors hälsa, och tillverkar populära preventivmedel såsom p-piller (Yaz och Yasmin) och Spiralerna Mirena och Skyla.

Bayer Group grundades 1863 i Tyskland. Ursprungligen producerade företagets två grundare Friedrich Bayer, köpman, och Johann Friedrich Weskott, färgare, färgämnen. En tidig framgång och snabb expansion ledde dock Bayer från en tre-mans butik till en koncern med en arbetsstyrka på 300 anställda.

År 1881 omvandlades bolaget till ett aktieföretag vilket ledde till dess utveckling som ett internationellt kemiföretag, och säkrade den ekonomiska grunden för en möjlig expansion och skapandet av en läkemedelsdivision.

Ett läkemedelsföretag grundades därmed i Eberfeld Wuppertal, Tyskland, som företagets huvudsäte.

Bayer utvecklade därefter nya forskningsrelaterade standarder, såsom aspirin, som marknadsfördes 1899 och snabbt blev det mest sålda smärtstillande läkemedlet i världen.

År 1912, flyttades huvudsätet till Leverkusen. Bayer fortsatte sin internationella expansion, 1913 arbetade nästan 10% av dess anställda utanför Tyskland.

Under första världskriget producerade Bayer krigsmateriel, såsom sprängämnen och kemiska vapen. Vid slutet av första världskriget kriget drog Bayer nytta av återuppbyggnaden av Tyskland i företagets vidareutveckling.

En 1953, Bayer découvre le polycarbonate, puis, en 1957, une entreprise de pétrochimie en collaboration avec BP.

År 1953 upptäckte Bayer polykarbonat, och 1957 grundades ett petrokemiskt företag i samarbete med BP.

Från 1970 blev Bayer intresserad av miljöskydd, och tillägnade en stor del av sin budget, upp till 1 miljon € per år, i miljöskyddsinitiativ. Under ett tiotal år lyckades Bayer minska sina utsläpp av tungmetaller av växthusgaser med 80%.

År 2004, undertecknade Bayer FNs program för “Ungdom och miljö”, vilket återspeglade Bayers intresse för miljöfrågor.

År 2009 invigde företaget sin första byggnad med noll CO2-utsläpp.

År 2013 firade Bayer koncernen sitt 150-årsminne. Företaget hade då 113,200 anställda globalt.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on September 23, 2022 by Dr. Tobias Nielsen

35 Comments

Adam · April 16, 2017 at 11:01 pm

Min läkare förskrev Levitra eftersom jag är diabetiker och därför inte får använda Viagra. Jag var inte övertygad till en början men jag bestämde mig ändå för att testa Levitra och det funkade. Jag har inte upplevt några biverkningar annat än att jag fick lite ont i huvudet första gångerna.

Ebbe · April 17, 2017 at 9:46 am

Samma sak här. Jag är också diabetiker och det är en enda behandling jag får ta. Eller, i alla fall den enda jag kan få recept på. Jag var också väldigt skeptisk till en början, men jag måste säga att det faktiskt är effektivt. Jag tycker det var ett bra val.

Folke · April 25, 2017 at 8:46 pm

Jag har en helt annan erfarenhet. Jag har inte diabetes, men jag lider av lättare levernedsättning. Min läkare har sagt att Levitra är den enda behandlingen som är anpassad för någon med mina problem. Jag har tagit det i 2 år och använder bara en 5 mg dos. Det är bara en liten mängd men det hjälper mig att få erektion, något jag inte klarar mig utan.

Anton · May 2, 2017 at 9:34 pm

Min läkare förskrev Levitra eftersom det har en mycket lägre dosering. Jag bad först om att få Viagra men han trodde att jag löpte risk att utveckla allvarliga biverkningar så jag följde hans råd och det är jag glad för idag.

Ville · May 11, 2017 at 8:50 pm

Jag tror att alla har hört talas om Viagra, men ingen har någonsin hört talas om Levitra. Det betyder förstås inte allt i världen men det är faktiskt synd. Levitra är precis lika effektivt som alla andra och det är utvecklat för särskilda patientgrupper. Du kan få Levitra utskrivet om du, till exempel, har passerat en viss ålder eller om du lider av diabetes. Jag tillhör den senare gruppen och kan därför inte ta vissa läkemedel och därför bad jag min doktor om råd. Jag trodde inte på det först eftersom jag inte ens hört talas om preparatet men i slutändan blev jag mycket nöjd med resultatet.

Niels · May 12, 2017 at 8:54 pm

Jag provade Levitra eftersom det var det billigaste alternativet. Det fungerar också snabbare men jag upplevde otrevliga biverkningar. Jag trodde det skulle gå över men det gjorde de inte. Istället kom de tillbaka varje gång jag tog en tablett så jag återgick till Viagra. Jag tror inte att Levitra passar mig och min läkare verkade varken förvånad eller oroad.

Max · May 16, 2017 at 9:22 pm

Jag har haft diabetes i ett par år och lider dessutom av övervikt. Jag ville ha Viagra men min läkare var ganska tveksam. Han rådde mig att istället prova Levitra som jag inte visste så mycket om för tillfället. Min läkare berättade då att det i princip var den enda behandlingen som kunde förskrivas till män med diabetes. Jag bestämde mig ändå för att prova och fick verkligen positiva resultat och därför tar jag det fortfarande ett par månader senare. Eftersom Levitra tas i så låg dos har det väldigt få biverkningar.

Theodor · June 13, 2017 at 8:24 pm

Jag fick huvudvärk första gången jag använde Levitra men efter den där första gången har jag inte upplevt några biverkningar som hjärtklapping eller stickande känsla. Jag köper en hel del Levitra, och det blir dyrt i längden men det är nödvändigt. Jag har redan provat receptfria behandlingar som du kan köpa online och effekten har inte varit något vidare. När jag köper Levitra vet jag i alla fall vad jag får.

Noah · June 27, 2017 at 8:42 pm

Levitra är den effektivaste varianten. Avanafil fungerar bättre för mig än vad Vardenafil gör. Det är en något högre dosering men jag har aldrig upplevt några biverkningar och jag har tagit två tabletter i veckan i 6 månader. När det gäller priset kan jag ju säga att det knappast är gratis, men det är betydligt billigare än många andra mediciner mot erektil dysfunktion.

Levitra · July 31, 2017 at 8:55 pm

Jag gör precis samma sak, att dela tabletterna gör att du sparar ganska mycket pengar och det känns som du får Levitra billigare än normalt. Jag föredrar den behandlingen i jämförelse med de andra. De må vara mer välkända men är mindre effektiva. I alla fall om du frågar mig.

Leon · August 16, 2017 at 9:07 pm

Levitra är ganska mycket billigare än andra behandlingar mot ED. Jag köpte det för att jag ville prova någonting nytt och hade egentligen inte så höga förhoppningar. Viagra är så välkänt och har funnits så länge på marknaden att jag var övertygad om att det måste finnas mer effektiva behandlingar nu för tiden. Levitra är ett av dem. Jag har provat och kan intyga att det fungerar mycket bra. Jag har inte heller haft några biverkningar, bara en lätt huvudvärk till en början, men denna var övergående.

Adam · August 17, 2017 at 9:23 pm

Inga biverkningar och dessutom enkel att använda. Ta det bara 10 minuter innan och detta gör det betydligt enklare att använda än andra preparat som du måste ta nästan en timme i förväg. Det är dessutom billigare. Jag brukade spendera omkring 1500 kronor varje månad på en annan behandling och nu behöver jag bara lägga ut omkring 1000 kronor för samma mängd Levitra.

Vincent · October 10, 2017 at 8:14 pm

När jag blev 60 började jag att ha erektionsproblem, min penis var inte så hård som förut och det andra problemet var att jag hade svårt att behålla erektion mer än några minuter efter penetration. För min fru och mig ville jag få en stark erektion så jag gick till min doktor som skrev ut en viss behandling, jag gick till apoteket och köpte Levitra 20 mg. Jag tog en Levitra vid 9 på kvällen, 20 minuter senare började jag känna en erektion och jag hade mitt första sex med Levitra. Allt gick bra och jag hade inga biverkningar.

Levitra · October 19, 2017 at 8:04 pm

Hej jag har en fråga: hur många gånger i månaden och veckan tar du Levitra? Om du bara tar det en gång, kan du fortfarande få erektion? Jag har också erektionsproblem men jag tvekar för att köpa Levitra eftersom jag är rädd för att bli beroende av behandlingen.

Jack · October 30, 2017 at 8:48 pm

Det var flera månader sedan jag gick till läkaren och fick ett recept för Levitra. Jag är nöjd, Levitra är väldigt effektivt och jag har aldrig upplevt några biverkningar. Jag skulle bara vilja veta om det finns några andra sätt att köpa Levitra, jag vill inte gå till min doktor för recept varje gång. Vet ni om det finns några andra lösningar? Tack.

Adam · December 4, 2017 at 9:22 pm

Hur köper man Levitra online? Behöver du ett recept online? Har du haft några problem med tullen när du fått Levitra.?

Valter · December 28, 2017 at 9:11 pm

Känner du någon som redan har köpt Levitra online? Jag har sett några sidor som erbjuder att sälja receptbelagda mediciner men jag är inte så säker på hur pålitliga dessa sidor är? Problemet med Levitra är att det inte är så lätt att hitta denna medicin på alla apotek. I många fall så måste du beställa den och vänta i några dagar. Jag tror att du kan beställa online, vilket skulle vara lättare för alla, men jag bor inte i någon stor stad.

Nils · January 4, 2018 at 10:25 pm

Valter, allt beror på situation, jag har fortfarande en eller två Levitra med mig i min plånbok och jag tar generellt två piller i veckan. Jag har inte tagit risken att starta en sexuell relation utan att ha tagit Levitra så jag kan inte svara på din fråga. Angående beroende om du börjar använda Levitra, det är inte en medicin som man skapa fysiskt beroende som smärtstillande, men det kan i vissa fall orsaka ett visst psykiskt beroende. Alla män är olika och jag tror att det är en fråga du borde fråga din doktor, han är den som bäst kan svara på om du ska köpa Levitra.

Emil · January 11, 2018 at 9:55 pm

Jo du måste faktiskt få ett nytt recept om du vill fortsätta med Levitra men med en annan dos. Din doktor bestämmer om en högre dos ger mer biverkningar eller inte, det vill säga, han kontrollerar så att Levitra 20 mg inte är riskabelt för dig.

Leon · January 27, 2018 at 11:21 pm

Är Levitra dyrare än Viagra? Jag har inte använt någon av dem, jag gick just till min doktor för att få ett recept men han sa att båda behandlingarna passar mig. Jag vet inte vilken jag ska välja, jag tror att priset kan vara en bra indikator.

Harry · January 31, 2018 at 9:58 pm

Den är inte bättre än någon annan medicin. Det är inte upp till patienten att besluta om att köpa Levitra eller någon annan medicin. Det är doktorn som ska undersöka patienten och bestämma vilken behandling som är bäst lämpad. Så ett tips är att inte köpa någon medicin utan att din doktor har gått med på det.

Leo · February 7, 2018 at 10:33 pm

Jag började få högt blodtryck efter att jag fyllt 50 och jag började få erektionsproblem. Jag trodde att jag kunde ta Viagra men fick reda på att det inte är lämpligt för mig. Min doktor rådde mig att köpa Levitra, jag följde hans råd och jag är inte besviken. Min recension av Levitra är väldigt bra.

Elton · February 11, 2018 at 8:31 pm

Jag köper vanligtvis Levitra 10 mg vilket är den dos som min läkare rekommenderade och jag har tagit det i 6 månader. Idag byter jag till Levitra 20 mg. Ska jag fråga min doktor om ett nytt recept eller kan jag gå direkt till apoteket och köpa Levitra 20 mg? Tack för svar.

Tim · February 12, 2018 at 10:05 pm

Jag kan bekräfta det, jag tar Levitra ganska regelbundet och behandlingen är lika effektiv som den andra och biverkningarna är få (lite irritation i näsan). Det enda problemet är att inte alla apotek har det inne, så jag försöker ta reda på om det är möjligt att köpa Levitra online.

Magnus · February 14, 2018 at 10:26 pm

Jag bekräftar, min läkare skrev ut Levitra för att behandla mina erektionsproblem. Levitra är helt kompatibelt med män med diabetes. Behandlingen är effektiv, biverkningarna är få och fördröjningen av medicinens verkan är också längre än andra mediciner mot impotens. Jag rekommenderar det, jag tycker att det är väldigt bra.

Jonny · February 24, 2018 at 9:46 pm

Jag tror att det också är möjligt att köpa Levitra online om du bor i Tyskland, men precis som i Schweiz så är problemet att priset på mediciner är högre online än på apotek. Det beror helt enkelt på om du har tid att träffa en läkare eller inte. I varje fall så behöver du ett recept om du vill behandla dina impotensproblem med Levitra.

Kurt · March 6, 2018 at 10:23 pm

Jag tycker att priserna är ganska lika om jag inte misstar mig, priset borde inte spela in i ditt beslut om du ska köpa Levitra eller inte. Det är din doktor som skriver ut medicin till dig som passar din hälsa bäst.

Ebbe · March 7, 2018 at 10:22 pm

Jag tog Viagra förut men jag har haft lite hälsoproblem som min doktor skrev ut en annan medicin mot impotens och rådde mig att köpa Levitra. I början var jag rädd, Viagra fungerade väldigt bra för mig och jag visste ingenting om Levitra men efter lite internetefterforskningar insåg jag att behandlingen avnändes av tusentals män så jag ville prova och köpte Levitra. Jag måste säga att behandlingen fungerar som Viagra men det är färre biverkningar. Jag rekommenderar det till alla män med diabets.

Krister · March 27, 2018 at 8:13 pm

Jag håller med, men innan du tänker på att spara pengar genom att ta Cialis snarare än Levitra så ska du ta reda på om behandlingen är mer lämpad för din hälsa, det är det som är viktigast.

Matteo · March 28, 2018 at 8:17 pm

Jag håller med, Levitra fungerar bra, mina sexuella relationer har förbättras avsevärt sedan jag bestämde mig för att köpa Levitra. Jag tog Levitra för att min doktor rekommenderade mig att köpa det eftersom jag lider av diabetes och det är den enda medicinen jag kan ta. Jag är inte besviken med mitt köp.

Lukas · May 2, 2018 at 9:23 pm

Levitra är en behandling som fungerar. Jag vet att detta är en medicin som ofta tas av folk med diabetes men när min doktor berättade om de olika behandlingarna mot impotens valde jag den med minst antal biverkningar. Effektiviteten är på topp, jag fick en bra erektion.

Elliot · May 28, 2018 at 8:06 pm

Levitra är en utmärkt behandling mot impotens som passar bra för män med diabetes också.

Elias · June 29, 2018 at 3:26 pm

Min åsikt är att Levitra är väldigt bra, när jag gick till min doktor för att prata om mina erektionsproblem trodde jag att jag skulle ta Viagra då det var den enda behandling jag kände till. Men under vårt samtal sa han att jag inte kunde ta Viagra eftersom jag tar en ganska kraftig medicin mot högt blodtryck så kan rådde mig att köpa Levitra som ger mycket mildare biverkningar än andra mediciner mot impotens. Första gången jag tog Levitra hade jag problem med näsan men från och med andra gången har jag inte haft några biverkningar.

Christer · July 24, 2018 at 9:00 pm

Nej, Levitra är inte gjort för folk med diabets, jag har inte diabetes men min hälsa så rådde min doktor mig i alla fall att köpa Levitra i stället för Viagra. Jag vet inte exakt varför men i vilket fall som fall så har behandlingen fungerat bra. Jag har en bra erektion och inga biverkningar. Jag behöver inte bry mig om vad jag äter eller dricker innan jag tar Levitra vilket är precis vad jag ville.

Alexander · December 31, 2018 at 12:57 pm

Ja det finns andra lösningar, det är möjligt att köpa Levitra online om du bor i vissa länder inom EU. Till exempel så brukade jag beställa Levitra online från Sverige, vilket jag tror fortfarande är möjligt, det var lagligt då i alla fall. Det kostade mer än att gå till apoteket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *