Preventivmedel

Hormonella preventivmedel är ett av de mest populära kvinnliga preventivmedlena. Denna metod skyddar säkert och diskret kvinnor från oönskad graviditet.

P-piller är det mest effektiva preventivmedlet, och är tillförlitlig till nästan 100%. Mer än 30 typer av p-piller erbjuds kvinnor idag, varje piller är olikt och har olika fördelar och nackdelar. Kvinnor bör med läkares hjälp lära sig att identifiera det p-piller som kommer att ge dem det ultimata skyddet med minsta möjliga biverkningar.

Vilka är fördelarna med p-piller?

Idag är p-pillret ett av de mest effektiva metoderna på marknaden för födelsekontroll. Den representerar för det mesta en praktisk lösning för kvinnor. Man tar en tablett en gång om dagen, vanligen under tre veckor, och sedan följer en veckas uppehåll innan man börjar på en ny p-piller karta.

Bortsett från dess primära funktion inom födelsekkontroll, kan p-piller även lindra vissa hälsoproblem som kvinnor upplever, som till exempel akne, menssmärtor och starka blödningar.

Hur fungerar p-piller?

De flesta p-piller (Cerazette, Yasmin, Diane) fungerar på samma sätt. De innehåller två typer av könshormoner, ett gestagen och östrogen. Dessa två hormoner har effekten att stoppa ägglossning. Hormonerna påverkar även sekretet i livmoderhalsen genom att göra det tjockt och segt, vilket gör det svårare för spermier att ta sig in i livmodern.

P-piller påverkar dessutom livmoderslemhinnan genom att ändra den så att den blir tunnare och mindre mottaglig för embryobildning.

Vilka är de 2 olika typerna av p-piller?

Monofasiska piller

De representerar det vanligaste p-pilleret på marknaden, och är den mest effektiva typen av p-piller. Monofasiska piller måste tas dagligen under de första tre veckorna, under 21 dagar. Ett uppehåll på sju dagar följer sedan innan du igen tar p-piller. Cilest och Microgynon tillhör gruppen monofasiska p-piller.

Sekvenspreparat

En p-pillerkarta med ett så kallat sekvenspreparat innehåller mellan två och tre rader av tabletter i olika färger. Mängden hormoner i sekvensprparat är olika för varje färg, och den totala mängden gestagen är ofta mindre, vilken kan vara till fördel om du får svåra biverkningar av gestagenet. Var och en av tabletterna måste tas i rätt ordning under de 21 dagarna. Liksom med monofasiska piller, måste sedan en veckas uppehåll följa innan du igen börjar ta p-piller under 21 dagar.

28 dagars p-piller

Som namnet antyder, innehåller en p-pillerkarta ofta 28 piller. 21 av dem är aktiva, medan de övriga 7 är neutrala, så kallade sockerpiller utan något hormon. Syftet med detta är att bevara en rutin så att risken för att glömma ta ett p-piller efter en veckas uppehåll undviks. Det är ofta lättare att komma ihåg att ta p-piller när man vet att man rutinmässigt ska ta ett piller varje dag.

Minipiller

Dessa piller innehåller till skillnad från p-piller bara könshormonet gestagen. Fördelen med minipiller är att de har mycket få biverkningar. En del undersökningar har visat att minipiller kan vara mindre effektiva än p-piller, men så länge man kommer ihåg att ta dem dagligen ger de ett gott skydd mot graviditet.

Vilka är biverkningarna av p-piller?

Kvinnor upplever ibland svårigheter med att välja ett lämpligt p-piller på grund av eventuella biverkningar. Det är även vanligt att man i början av en behandlingen kan uppleva vissa milda biverkningar, men att dessa försvinner efter en tid allteftersom kroppen vänjer sig vid behandlingen.

Preventivmedel: De vanligaste biverkningarna är

ViktökningLätta mellanblödningar
Påverkan på humöretÖmma bröst
HuvudvärkIllamående

Genom att välja sitt p-piller eller minipiller nogrannt, kan en kvinna minska biverkningarna. Det kan därför ofta vara en bra idé att prova olika typer av hormonella preventivmedel, tills man hittar en typ som är lämplig.

Sambandet mellan p-piller och viktökning

Viktökning är ett av de vanligaste klagomålen från kvinnor som använder p-piller. Vetenskapligt finns det ingen klar link mellan p-piller och viktökning, men med tanke på att dessa preventivmedel innehåller hormonpreparat, är det mycket möjligt att de kan leda till viktökning i vissa fall.

Ökad aptit och viktökning var ett speciellt vanligt klagomål vad gäller p-piller ett flertal år tillbaka då dessa innehöll en starkare koncentration av känshormonerna östrogen och progesteron, men dagens p-piller har i senare studier inte bevisats definitivt leda till viktökning hos kvinnor. Många studier, som den utförd av amerikanska National Library of Medicine i 2011, har istället bevisat motsatsen. Så vad är egentligen sanningen?

De faktorer som främjar viktökning hos kvinnor

Flera orsaker kan ligga bakom viktökning hos kvinnor. Viktökning kan ske som följd av psykologiska eller fysiska skäl, och har ofta en grund i dåliga matvanor. Brist på regelbunden fysisk aktivitet, intagg av skräpmat eller personliga problem i form av stress eller tidsbrist är alla faktorer som påverkar din vikt. Det är faktiskt mycket lätt att gå upp i vikt idag, med eller utan p-piller, om man inte följer vissa grundläggande regler för sin hälsa. Men det är också sant att p-piller i vissa falla ökar risken för att gå upp i vikt hos somliga kvinnor.

P-piller och viktökning: vad är länken?

P-piller gör inte att du automatiskt går upp i vikt. Det är inte så att ditt preventivmedel ger som biverkning att du direkt går upp i vikt automatiskt. Däremot kan ditt p-piller indirekt leda till viktökning, eftersom det innehåller ett eller båda av två olika ämnen; östrogen och/eller gestagen, som liknar kroppens naturliga  könhormoner. Särskilt östrogen påverkar funktionen av de naturliga hormonerna i kvinnans kropp.

Denna hormon har som effekt att lagra fett i kroppen som del av dess funktion att simulera graviditet, vilket kan leda till viktökning. Dessutom, när du regelbundet börjar ta p-piller påverkas din livsstil, vilket potentiellt kan ha en effekt på dina matvanor. Intag av p-piller kan stimulera aptiten, och kan även ge dig aptit för vissa livsmedel, och vid vissa tidpunkter, sent på kvällen t.ex., som inte är lämpliga om du vill hålla dig i en viss vikt.

Men det är viktigt att komma ihåg att de p-piller som idag finns på marknaden inte längre innehåller en hög koncentration av östrogen och inte ger upphov till drastiska hormonsvängningar som påverkar din aptit. De är nu utformade så att du kan hålla din vikt stabil, och hantera din aptit.

Om du märker viktökning i samband med intag av p-piller?

Generellt tillråds kvinnor att ändra p-piller om de inte vänjer sig vid en föreskriven behandling, på grund av att de upplever negtiva biverkningar i kroppen, t.ex. spända bröst, illamående, kramper, vätskesamling eller ökad aptit. Eftersom det finns två typer av p-piller: kombinerade p-piller som innehåller östrogen och gestagen, och minipiller som bara innehåller gestagen, och dessa innehåller olika andelar av östrogen/gestagen, kan det ta tid att hitta den typ av p-piller som passar just dig.

Men innan du bestämmer dig för att ändra p-piller på grund av viktökning, försäkra dig om att din viktökning verkligen beror på ditt p-piller. Om du inte upplever andra biverkningar förutom viktökning, notera först andra förändringar i din vardag; i dina matvanor, aktiviteter, ditt sinnestillstånd etc. innan du beslutar dig för att byta p-piller. Det är dessutom tillrådigt att konsultera en läkare för att ändra ditt recept på p-piller eller andra  preventivmedel.

Om ditt p-piller visar sig vara en sannolik anledning till din viktökning, kommer din läkare efter samrådan med dig att föreslå ett alternativt preventivmedel. Trots detta, är p-piller fortfarande idag är ett av världens mest använda preventivmedel, och av goda skäl. Till de positiva hälsoeffekterna räknas bl.a. minskad risk för äggledarinfektioner, vissa typer av cancer, och minskade symptom på PMS.

Anledningarna till viktökning hos kvinnor kan ha många olika orsaker, och sker framför allt inte alltid på grund av p-piller.

Missade p-piller

Om du glömt ta ditt p-piller kan det vara en oroande upplevelse, särskilt om du nyligen har haft oskyddad sex. Däremot behöver ett glömt piller inte nödvändigtvis leda till oönskad graviditet. Det beror på vilken typ av p-piller du tar, och antalet missade p-piller. Om du dessutom känner till vilka åtgärder du bör ta för att klara upp situationen, kan du snart återgå till din normala rutin.

Det finns två typer av p-piller:

 • « kombinerade p-piller » som innehåller två hormoner
 • «  Minipiller » som innehåller en enda hormon.

Kombinerade p-piller

De ska oftast tas under 21 dagar, vid en bestämd tidpunkt var dag, följt av ett uppehåll under sju dagar för “menstruationen.” Efter sju dagar uppehålls, fortsätter man till nästa menstruationscykel.

Om du missar ett piller med en dag, oavsett dagen eller början på en ny p-piller karta, finns det ingen risk för graviditet om förseningen är mindre än 12 timmar och om du gör följande:

Du tar det missade p-pillret omedelbart (även om det innebär att du tar 2 tabletter samma dag);

 • Du fortsätter att ta resten av kartat normalt;
 • Du har ett uppehåll under 7 dagar och börjar sedan en ny karta.
 • Om förseningen är längre än 12 timmar måste du använda ytterligare preventivmedel vid sex, till exempel kondom.

Om du missar mer än 2 piller, oavsett dag, eller om du påbörjar en ny karta minst 2 dagar för sent, är ditt skydd mot graviditet inte längre garanterat. Du måste då:

 • Omedelbart ta endast det senast glömda p-pillret (även om det innebär att du tar 2 tabletter samma dag);
 • Inte ta de tidigare glömda pillrena (så om du glömmer 4 piller, ta inte 4 doser under samma dag för att kompensera);
 • Fortsätt att ta resten av kartat normalt;
 • Om du har sex, använda ett lokalt preventivmedel under 7 dagar efter det senast missade pillret.

Startdatum för din nästa karta efter minst 2 glömda piller beror på antalet totalt missade piller. Om du missat mer än sju piller: avsluta kartan, gör ett uppehåll under 7 dagar och starta sedan en ny karta. Om du har kvar mindre än 7 tabletter i kartan, avsluta det och starta sedan nästa karta utan avbrott.

Minipiller

Med progestinbaserade minipiller, tas pillret kontinuerligt, varje dag året runt. Regelbundet intag är ännu viktigare med denna typ av piller, eftersom de lågdoserade minipillrena inte alltid blockerar ägglossning och därför inte heller ger ett lika säkert skydd mot graviditet som kombinerade p-piller.

Om du glömt ta ett minipiller mindre än tre timmar för sent, kan du fortfarande ta det missade pillret omedelbart för att fortsätta vara skyddad.

Men om det gått mer än tre timmar sedan du glömde din senaste dos, är du inte längre skyddad mot graviditet. Du bör ta det sista bortglömda pillret omedelbart.

Om du har sex, ska du använda ett lokalt preventivmetod under 7 dagar efter det missade pillret.

Om du har haft oskyddad sex, bör du använda akuta preventivmedel och tala med din gynekolog.

Källor

 • What is contraception: nhs.uk
 • What are the different types of contraception: nichd.nih.gov
 • The different phases of menstruation: webmd.com
 • istory of the birth control pill: pbs.org

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 6, 2021 by Dr. Tobias Nielsen