Håravfall

Allt om skallighet

Håravfall eller skallighet, är tillstånd som drabbar miljontals människor världen över. Enlight alpoeciförbundet finns det i Sverige mer än 15,000 personer som drabbats av skallighet (Alopeci areata) som ofta karaktäriseras av en kal fläck på hjässan . Det är ett tillstånd som har en ärftlig grund i många fall, och är vanligast hos män. Håravfall kan leda till brist på självförtroende eller att man känner sig mindre sexuellt attraktiv. Lyckligtvis finns det idag ett antal olika behandlingsmetoder tillgängliga för de som drabbats av håravfall. Av dessa behandlingsmetoder är hårtransplantation den som erbjuder den mest effektiva metoden för att överkomma bristen på hår.

Skallighet: Definitioner och kännetecken

Även betecknad håravfall, kännetecknas skallighet av begränsad hårväxt, rikliga håravfall och delvis skallighet, ofta i form av en 5-kronas kal fläck på hjässan. Håravfall kan drabba både män och kvinnor i stort sett när som helst i livet. Dock visar det sig på olika sätt, och sker av olika anledningar hos män och kvinnor. Håravfall är vanligare bland män och orsakas av det manliga könshormonet testosteron. Kvinnor drabbas oftast av håravfall i övergångsåldern.

Orsaker, riskfaktorer och sätt att förhindra skallighet

Håravfall sker när hårfollikeln krymper till följd av att den rubbas av dihydrotestosteron, det manliga könshormonet. Varje hårstrå växer i en hårfollikel. Normalt växer ett hår under ca. 2-6 år, och passerar sedan en vilofas under flera månader efter vilken den faller ut och ersätts av ett nytt hår. I normalt tillstånd arbetar ca. 85% av hårsäckarna medan ca. 15% vilar. Vid manligt håravfall däremot, krymper hårsäcken varvid hårväxten blir allt tunnare och skörare tills hårproduktionen i vissa fall upphör permanent.

Den vanligaste orsaken till skallighet är ärftlighet. Men det kan också ha mer allvarliga orsaker, till vilka räknas t.ex. olika läkemedel, sjukdomar eller anabola steroider. Se din läkare omedelbart om ditt håravfall sker efter att du börjat ta ett nytt läkemedel eller i samband med andra hälsoproblem.

Riskfaktorer

Manligt håravfall, eller androgen alopecia, kan börja redan i tonåren, men är vanligast bland vuxna män.

Genetik spelar en viktig roll i manligt håravfall.

Kännetecken

Vid manligt håravfall menas ofta ett tillstånd där håravfall märks i varierande grad. Hos en del män sker håravfall fläckvist, på ett begränsat område. Ofta börjar det som ett bakåtkrypande hårfäste, vid tinningarna eller hjässan, och utvecklas gradvist till ett karaktäristiskt “M”format hårfäste, varefter det hos somliga fortskrider till en bakåtkrypande “U”form. Förloppet kan sedan variera stort, varmed somliga män blir skalliga medan andra behåller en del av sitt hår.

Behandling

Håravfall räknas som del av normalt åldrande. Medicinsk behandling är därför inte nödvändigt om du är vid god hälsa. En del sjukdomar kan dock orsaka håravfall, och det är viktigt att konsultera en läkare om man mistänker en sjukdomsgrund till sitt håravfall. Diagnos fastställs normalt genom att studera håret och hårbotten och genom en grundlig hälsoundersökning. För dem som upplever håravfall som ett problem, vid avsaknad på sjukdom, finns det idag ett antal behandlingsmetoder tillgängliga som kan vara till förmån.

Skallighet orsakas av både interna och externa faktorer. Till dessa hör:

  • DHT (dihydrotestosteron): som orsakar manligt håravfall, även kallad androgen alopeci.
  • Intag av vissa läkemedel och droger, som amfetamin
  • Schampon och andra irriterande ämnen
  • Stress
  • Brist på balanserad kost med tillräckliga näringsämnen.

Dessa olika orsaker kan leda till omfattande håravfall. Androgen alopeci är dessutom ofta ärftligt, och drabbar speciellt män. Det beror på en hög koncentration av manliga könshormoner, som omvandlas till dihydrotesterone (DHT) och som krymper hårsäckarna vilket bromsar hårväxten.

Det är möjligt att förhindra håravfall så länge det inte är av ärftlig grund. Många riskfaktorer kan även undvikas. En balanserad kost och mindre stress är ofta tillräcklig för att främja hårväxten. När det gäller läkemedel och droger, bör man kontrollera listan över biverkningar och ta hänsyn till läkarens utlåtande innan man börjar en ny behandling. Amfetamin och andra droger bör undvikas om man vill undvika skallighet. Det finns emellertid botemedel tillgängliga på marknaden idag om det visar sig att något av de ovan nämnda riskfaktorerna orsaker skallighet.

Minoxidil och Finasterid : Två receptfria behandlingar för manligt håravfall

  • Propecia (finasterid) : Receptbelagt oralt läkemedel för håravfall och alopecia, som även säljs under namnet Finasterid (se nedan). Propecia föreskrivs ofta som färeskrivs ofta som första läkemedel vid tidigt androgent håravfall hos män.
  • Minoxidil (Rogaine) : Receptfritt dermatologiskt medel som skall tillämpas på hårbotten. Den saktar ner ärftligt håravfall och stimulerar hårsäckarna vilket främjar tillväxten av nytt hår.
  • Finasterid : Den aktiva ingrediensen i Propecia, som är ett oralt läkemedel som bromsar håravfall och stimulerar ny hårväxt. Finasterid fungerar genom att blockera enzymet 5-alfa reduktas, som annars omvänder det manliga hormonet ansvarigt för håravfall; testosteron till DHT (dihydrotestosteron). Finasterid anses ha en större framgång än Minoxidil.

Håravfall återuppstår vid uppehåll av medicinering. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedel alltid ska intas med försiktighet och enligt tillrådan från en läkare eftersom det kan orsaka allvarliga biverkningar, som t.ex. ansiktssvullnad, andningssvårigheter eller smärta.

För att behandla androgen alopeci används även krämer som innehåller finasterid; ett ämne som begränsar effekten av de manligta DHT könshormonerna vilka gör att hårsäckarna krymper och inte kan fortsätta reproducera hår. Dock är det viktigt att vara medveten om att behandlingskrämer har en begränsad och varierande effektivitet. Den mest effektiva metoden på lång sikt är hårtransplantation.

Hårtransplantation: Den mest effektiva behandlingsmetoden för manligt håravfall

Hårtransplantation innebär att man tar hår från en del av av skalpen eller nacken  och flyttar detta till delar med saknande eller gles hårväxt, och sedan väntar på att det börjar växa. Det är en kostsam utväg, som ofta är en sista utväg för män som drabbats av håravfall pga. effekten av DHT hormonerna. Innan ett kirurgiskt ingrepp, måste man gå igenom en konsultation med en läkare för att fastställa om transplantation kan tillrådas. Efter en lyckad transplantation, kan skallighet i vissa fall elimineras helt.

Även om det kan vara svårt att förhindra manligt håravfall eftersom det ofta är genetiskt, finns det många åtgärder man kan ta i förebyggande syfte och behandlingsmetoder som kan förbättra hårkvaliteten, eller kirurgiska ingrepp som kan ge ett varande positivt resultat.

Håret anses ha en viktig plats i våra umgängeskretsar idag. Både när det gäller vår egen självkänsla och det intryck vi ger andra på arbetet eller i andra samanhang. Inte minst när det gäller intima relationer är håret en stor del av utseendet. Många män, och även kvinnor, upplever därför att det är känslomässigt ytterst påfestrande att tappa hår.

Män, precis som kvinnor, är mycket fästa vid sitt utseende. På grund av detta upplevs håravfall ofta som en anomali som negativt påverkar utseende och självförtroende.

Även kallad Androgen Alopeci, drabbar håravfall mer än 30% av män i 30-års åldern, och ca. 50% av samtliga män i 50-års åldern i Europa.

Det kan kännas jobbigt för en man att se sig själv i spegeln när håret bli tunnare och tunnare dag efter dag. Även om skallighet är mycket vanligt kan det ändå vara svårt att acceptera att man själv drabbats.

Även om vi idag känner till vad som orsakar håravfall hos män och kvinnor, finns det endast ett fåtal behandlingar för att förhindra eller behandla det. Till de effektivaste behandlingarna hör Propecia, som är ett receptbelagt läkemedel för håravfall.

Många olika faktorer kan orsaka hårvfall hos både män och kvinnor. Enligt medicinska uppgifter är orsaken ofta av ärftlig grund. Men ett flertal andra faktorer kan även inverka på hårväxten. Till dessa hör framför allt: stress, brist på proteiner och vitaminer, olämplig kost, giftiga ämnen, sjukdomar och infektioner samt psykiska åkommor som kan orsaka stress och nervositet.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 7, 2021 by Dr. Tobias Nielsen