Impotens

Impotens

Manlig impotens, även kallad erektil dysfunktion, är ett tillstånd där mannens erektila funktion är begränsad.

Erektil dysfunktion är ett av de vanligaste manliga sexuella problemen i Europa och världen över.

Enligt de senaste studierna, påverkar impotens främst män över 50 år, men även allt fler unga män påverkas idag av potensproblem.

Enligt statistik, säger 39% av män i åldern 25 – 40 år att de redan någon gång upplevt svårigheter med att åstadkomma eller upprätthålla en erektion. Eftersom detta problem inte upprepar sig regelbunden kan det dock inte klassificeras som manlig impotens.

Efter 40-års åldern upplever sedan över en tredjedel av män erektionsproblem mer regelbundet. Som tur är, finns det idag ett flertal behandlingsmetoder tillgängliga på marknaden för att behandla dessa.

Vad är erektil dysfunktion?

Den vanligaste typen av erektionsstörning som män nämner är att det är svårt att få stånd, eller att upprätthålla den tillräckligt länge.

Problem med att få orgasm, att känna njutning, bristande sexlust eller för tidig utlösning faller under kategorin för erektil dysfunktion. Dessa problem kan idag behandlas med success.

Typer av erektil dysfunktion

Uttrycken “erektil dysfunktion” och “impotens” är lätt förvirrande.

Detta kan ofta leda till en självdiagnos som är fel. Därför är det viktigt att män tar sig tid att förstå termerna och att känna till skillnaden mellan dem.

hvordan-en-erektion-dannes

Erektil dysfunktion är en allmän term för en mängd olika sexuella störningar. Impotens beskriver den kompletta oförmåga att få eller bibehålla erektion, men det är bara en del av problemet.

Impotens är den ständiga oförmågan att uppnå en erektion, eller att bibehålla den under ett samlag för ett tillfredställande sexliv. Impotens är vanligast hos män över 40 år, men kan även drabba yngre män. På grund av en ohälsosam livsstil drabbas idag allt fler yngre män av impotens. Det är viktigt att veta att denna tendens dock kan förebyggas.

Ett flertal faktorer kan öka risken för impotens. Till dessa hör dåliga matvanor, för lite fysisk aktivitet, vissa läkemedel, stress, regelbundet intag av alkohol samt sjukdomar såsom diabetes eller högt blodtryck.

En frisk erektion beror på flera processer

 1. Under sexuell stimulering, släpps kväveoxid (NO) in i corpus cavernosum i penis
 2. När guanylatcyklas enzymet stimuleras av kväveoxid, ökar koncentrationer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) och leder därmed till avslappning av den glatta muskulaturen i corporacavernosaen, och blodflöde till penis som ger stånd vid upphetsning.
 3. Andelen av cykliskt guanosinmonofosfat regleras genom synteshastigheten av guanylatcyklas, men även av andelen nedbrytning genom PDE-5.

Orsaker till erektil dysfunktion

För att kunna identifiera en lämplig behandlingsmetod för erektil dysfunktion, är det första steget att identifiera vad som orsakar det. Impotens kan vara av två slag; av fysiskt eller psykiskt ursprung.

Fysiska orsaker till impotens

Olika underliggande hälsoproblem som diabetes, högt eller lågt blodtryck, hjärt och kärlsjukdomar och andra hälsoproblem kan vara fysiska utlösare för impotens. Män som röker eller tar droger löper dessutom en ökad risk för impotens.

Åldern spelar även en viss roll. Äldre män drabbas mer av potensproblem.

Impotens drabbar främst män i åldern 40-70 år.

Läkemedel såsom diuretika, antidepressiva medel, antihistaminer, muskelavslappnande medel och olika läkemedel för att behandla vissa typer av cancer ellr andra sjukdomar kan också leda till uppkomsten av impotens.

Om du misstänker att ett läkemedel orsakar dina erektionsproblem, ska du givetvis inte sluta ta det. Istället bör du tala med en läkare. Din läkare kan bäst rådgöra dig angående ditt läkemedel, och om detta orsakar erektionsproblem eventuellt förskriva en annan behandling. Under vissa omständigheter kan en lägre dos av läkemedlet i fråga lösa problemet.

Psykologiska orsaker till impotens

Orsakerna till erektil dysfunktion är i allmänhet sällan av psykologiskt ursprung, särskilt för män över 40 år. Dock kan vissa psykologiska faktorer leda till impotens. Stress, depression, ångest, eller brist på självförtroende är bland de viktigaste psykologiska orsakerna till impotens hoss män.

Trötthet, konflikter med en partner, sexuell tristess eller en odefinierad sexuell läggning kan också orsaka erektil dysfunktion.

Manlig impotens, eller erektil dysfunktion, är när en man har problem med att få stånd. Detta kännetecknas av en brist på erektion, eller en oförmåga att upprätthålla en tillfredsställande erektion vid sexuell upphetsning.

Unga män förväntar sig knappast att de kan uppleva en sådan störning. Faktum är att unga män tenderar associera manlig impotens med ålderdomen. Eftersom det ses som självklart att potensen är i form när man är ung, tror unga män att risken för att drabbas av detta är obefintlig. Därmed kan vi konstatera att potenssvårigheter hos unga män idag ofta är ett ännu större tabuämne än hos äldre män.

Tvärtemot vad många tror, är manlig impotens inte alls begränsad till äldre män. Risken är visserligen högre hos män över 40, men det är inte uteslutet hos yngre män heller. Nästan 40% av män i åldern 25-40 år erkänner att de redan upplevt svårigheter med potensen åtminstone en gång.

Hos män över 40 år, är orsakerna till impotens ofta fysiska, bland annat på grund av åldrande artärerna, medan potensproblem hos yngre män främst har psykologiska orsaker.

Psykologisk impotens är vanligast hos yngre män, och kan vara relaterat till följande:

 • Ångest. Det är den största orsaken till manlig impotens hos unga män. I ett samhälle där män uppmanas att vara bäst i sängen och på jobbet, kan många unga män uppleva prestationsångest, vilket leder till stress även i samband med potensen.
 • En första olyckliga erfarenhet. En ung man som har haft en första sexuell erfarenhet som gått fel oroar sig för upprepade misslyckanden;
 • Bristen på sexuella erfarenheter kan också leda till dålig förståelse av kön och erektil dysfunktion, särskilt när det är första gången
 • Rädsla för kondomer, att inte veta hur man använder en kondom, eller oro för oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar till följd av felaktig användning av kondomer
 • En depression
 • Barndomstrauma
 • Fysisk eller mental trötthet
 • En smärtsam erfarenhet, såsom dödsfall
 • Svåra äktenskapliga relationer
 • En dold homosexualitet
 • etc

Manlig impotens hos unga män är ofta ett komplicerat problem. Om en man inte lyckas få en tillräckligt styv erektion kallas detta för primär impotens.  Vare sig det gäller en primär eller mer complicerad organisk eller fysisk impotens, är den bästa lösningen att tala med en läkare för att hitt en möjlig lösning.

Även om den främsta orsaken för impotens hos unga män har ett psykologiskt ursprung, kan det i vissa fall ha en organiskt grund. Med detta menas att en dålig livsstil kan ha skadliga konsekvenser för potensen oavsett ålder.

De viktigaste faktorerna för organisk manlig impotens i unga män omfattar:

 • Alkoholmissbruk
 • Rökning
 • Läkemedel
 • En obalanserad kost rik på fett och socker.aarsager-til-erektil-dysfunktion

Dessa faktorer bör därför också diskuteras i samband med en eventuell diagnos av manlig impotens.

Diagnos av impotens

Om du har svårt att få eller behålla varaktiga erektioner under samlag och detta upprepar sig vid gång efter gång, kan orsaken vara erektil dysfunktion. Beroende på graden av symptom, kan impotens vara övergående, mild eller snarare representera ett mer allvarligt och konstant impotensproblem.

Beroende på hur frekventa och allvarliga symptomen är kan olika behandlingsmetoder föreslås för att lösa dessa problem.

Symptom

Vardagens stress, misslyckanden, konflikter i relationer och oklarheter i sexlivet kan påverka män negativt och leda till erektil dysfunktion.

De första tecknen på impotens kan upptäckas tidigt. Det är viktigt att lyssna på din egen kropp för att känna igen symtomen för erektil dysfunktion, målet är att agera vid de första tecknen. Det bör noteras att dessa symptom uppträder på många sätt

Typiska symptom på impotens omfattar:

 • Svårt att få eller behålla en tillräcklig erektion för samlag
 • Svårigheter med att få orgasm eller ejakulera
 • Kort varaktighet på erektion, problem med för tidig utlösning
 • Sömn under sex

Behandling och terapi

Behandling för impotens är lika varierande som orsakerna. Till dessa hör till exempel Receptbelagda läkemedel (fosfodiesterashämmare), kirurgi, penis pumpar och psykoterapi som möjliga metoder för att hjälpa dig återfå ett meningsfullt sexliv.

De mest effektiva metoderna för behandling av erektil dysfunktion:

1: Receptbelagda läkemedel

Läkemedel som oftast används för att behandla impotens administreras oralt. Dessa kallas för PDE-5-hämmare, och används ofta som behandling på kort-, medellång- och lång sikt. Några av de mest föreskrivna läkemedelsbehandlingarna:

Viagra

 • Det första läkemedlet som utvecklades för att behandla impotens
 • Verksam 30 minuter efter intag
 • Varaktighet: upp till 4 timmar
 • Aktiv substans: Sildenafil
 • Tillverkare: Pfizer Laboratories
 • Biverkningar: huvudvärk, rodnad, yrsel, dyspepsi, nästäppa, nedsatt färgseende

Cialis

 • En av de mest populära läkemedlen för erektil dysfunktion på grund av dess långa verkningstid
 • Verksam 30 minuter efter intag
 • Effektivitet: upp till 36 timmar
 • Aktiv ingrediens: Tadalafil
 • Tillverkare: Eli Lilly Laboratories
 • Biverkningar: huvudvärk, dyspepsi, yrsel, rodnad, nästäppa, ryggvärk

Cialis 5 mg per dag

 • Unik effektiv behandling för regelbunden användning
 • Permanent verksam, och 3-5 dagar efter den första dosen
 • Varaktighet: Permanent Effekt
 • Aktiv ingrediens: Tadalafil
 • Tillverkare: Eli Lilly Laboratories
 • Biverkningar: huvudvärk, dyspepsi, yrsel, rodnad, nästäppa, ryggvärk

Levitra

 • Lämpligaste behandlingen för äldre män. Föreskrivs vanligast för män med andra sjukdomar som diabetes, högt kolesterol och högt blodtryck.
 • Verksam 20 minuter efter intag
 • Varaktighet: upp till 5 timmar
 • Aktiv ingrediens: Vardenafil
 • Tillverkare: Bayer Healthcare Pharmaceuticals Laboratories
 • Biverkningar: huvudvärk, rodnad, dyspepsi, illamående, yrsel, rinit

Levitra munsönderfallande

 • Ger ett alternativ för män med impotens som har svårt att svälja tabletter.
 • Verksam 20 minuter efter intag
 • Varaktighet: upp till 5 timmar
 • Aktiv ingrediens: Vardenafil
 • Tillverkare: Bayer Healthcare Pharmaceuticals Laboratory
 • Biverkningar: huvudvärk, rodnad, dyspepsi, illamående, yrsel, rinit

Spedra

 • Den senaste sexuellt stimulerande på marknaden. Spedra är till försäljning sedan april 2014 Sverige och i Europa.
 • Verksam 15 minuter efter intag
 • Varaktighet: upp till 6 timmar
 • Aktiv ingrediens: Avanafil
 • Tillverkare: Berlin-Chemie AG Laboratory
 • Biverkningar : huvudvärk, rodnad, nästäppa, yrsel, ryggvärk

Receptbelagda medicinska behandlingar erbjuder en effektiv lösning för behandling av erektil dysfunktion, men när anledningen till impotens inte är av medicinsk grund, lönar det sig att söka rådgivning för att hitta en lämplig lösning.

Fosfodiesterashämmare är ämnen som används i läkemedel, och som hämmar verkningarna av en eller flera undertyper av fosfodiesterasenzymer. De finns i flera olika typer, bland vilka vi finner fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare, som används vid behandling av erektil dysfunktion och andra prostatatillstånd.

Fosfodiesteras-5-hämmare: roller och funktioner

Fosfodiesteras-5-hämmare, även kallade fosfodiesterasinhibitorer, agerar främst genom att frisätta kväveoxid, som är en av de viktigaste aktörerna i en manlig erektion. Dessa hämmare frigör koloxid i corpora cavernosaen i penis via Endotelcellerna och Gliacellerna, som tillsammans med nervcellerna ingår i en funktionellt nära sammankopplad enhet.

Utsläppt kvävemonoxid ändrar guanosintrifosfat till guanosinmonofosfat (cGMP) genom P2Y-receptorer. Detta har som effekt att CGMP ackumuleras vilket orsakar avslappning av den glatta muskulaturen i corpora cavernosa, varigenom flödet av blod leder till en erektion som musklerna i penis upprätthåller genom att pressa samman alla svällkroppskammare och därmed stoppa blodflödet fram till sädesuttömning sker.

Fosfodiesteras-5-hämmare föreskrivs av läkare för män med erektil dysfunktion. Läkemedlet föreskrivs i flera olika former.

Fosfodiesteras-5 hämmare fungerar endast vid påverkan av lust. Det krävs sexuell stimulering för att utlösa detta händelsemönster, eftersom dessa hämmare inte har någon lustgivande effekt.

I kroppen tar de cirka 1-2 timmar för att agera, ibland mindre. De metaboliseras i levern, och evakueras sedan genom urin eller utsöndring av galla/feces. Deras varaktigheten i organismen beror på hur ämnet tas. Sildenafil, som ingår i Viagra evakueras snabbare än Tadafil (Cialis) till exempel. Det är lämpligt att ta desa läkemedel ca 30-60 minuter före sexuell aktivitet.

Behandlingar baserade på inhibitorer av fosfodiesteras-5

Vid början av symptom i samband med erektil dysfunktion, bör en man konsultera en läkare, sexolog eller en androlog. Efter samrådan och hälsounderökning kan läkaren ordinera behandling med läkemedel som innehåller fosfodiesteras-5-hämmare. Denna behandling kan vara i form av ett oralt läkemedel eller injektioner som sprutas direkt i svällkopparna i penis. Exempel på Fosfodiesteras-5-hämmare är bland annat Sildenafil, Tadafil, Udénafil, Vardenafil, Mirodénafil och Avanafil. Bland de mest kända behandlingarna finner vi Viagra, vars tillverkning baseras på Sildenafil, Cialis som är baserad på Tadafil och Levitra som är baserad på Vardenafil.

Vissa fosfodiesteras-5-hämmare är också effektiva i behandling för prostatasjukdomar hos yngre män. Till dessa räknas bland annat Tadafil. Tack vare en lång verkningstid, har Tadafil bevisats vara effektivt vid behandling av godartad prostataförstoring. Dess aktiva substans, Cialis, kan snart även visa sig spela en större roll inom behandlingsmetoderna för olika andra prostatasjukdomar.

Fosfodiesteras-5-hämmare har, som alla läkemedel, vissa formella kontraindikationer.

Indikationer och biverkningar av PDE5-hämmare

De flesta fosfodiesterashämmare har gemensama kontraindikationer. Det är förbjudet att associera dessa läkemedel med intag av nitratbaserade läkemedel på grund av en ökad risk för hjärtattack. Om du är under behandling med så kallade kväveoxiddonatorer, såsom amylnitrit ska du heller inte ta fosfodiesterashämmare.

Tala med din läkare eller kardiolog om du tar andra läkemedel, de kan i många fall ordinera lämplig dosering eller ett alternativt läkemedel som du kan kombinera med PDE-hämmare. Självmedicinering är absolut inte lämpligt. Det krävs en läkares föreskrift för att kunna köpa denna typ av läkemedel på apoteket. Det är även viktigt att vara medveten om att Internet inte är en säker källa för receptbelagda läkemedel, eftersom det finns många många falska webplatser som säljer falska läkemedel till låg kostnad . Detta är inte en tillförlitlig kanal för att köpa sin viagra eller Cialis.

Dessa läkemedel ordineras inte alltid för kontinuerligt intag. Det är ytterst viktigt att hålla sig till läkarens rekommendationer för att undvika biverkningar och komplikationer. Viagra, Cialis eller Levitra som används enligt föreskrifter ger under normal dosering inga större biverkningar, och har ingen negativ effekt på ett normalt friskt hjärta.

Vissa biverkningar som rapporteras vid bruk av dessa läkemedel omfattar till exempel huvudvärk, hudutslag eller ömhet i penis.

Fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare) är idag den effektivaste behandlingsmetoden för manlig impotens. Det enda villkoret för deras optimala och säkra användning är att de tas i enighet med receptbelagd dosering och föreskrifter.

2: Sexologi och psykoterapi

Om erektil dysfunktion har ett psykologiskt ursprung, är det klokt att prata med en psykolog eller sexolog, som bäst kan förstå dina svårigheter och hjälpa dig finna en lämplig lösning på lång sikt.

Hur kan man förhindra manlig impotens?

När en man har problem med att få stånd, är han inte ensam i att ha det svårt. I ett parförhållande där de sexuella relationerna försämras eller är svåra från början, lider också partnern av detta problem. De bästa förebyggande åtgärder man kan ta för att undvika erektil dysfunktion, och därmed även problem i sexlivet, är att så långt som möjligt förebygga potensproblem genom att följa en hälsosam livsstil.

Genom att ta förebyggande åtgärder kan man bäst skydda sig från erektil dysfunktion och problem i sexlivet både på kort och lång sikt.

Det kan låta enklare i teorin än i praktiken. Men saken är den att för att förebygga problem med potensen måste män lära sig att lyssna på sin kropp. Erektil dysfunktion kan orsakas av flera olika anledningar, och kan dölja ett mer eller mindre allvarligt hälsoproblem.

7 förebyggande åtgärder för impotens:

 1. Var uppmärksam på ditt blodtryck: Du bör kontrollera ditt blodtryck minst en gång om året.
 2. Om du har diabetes, övervaka din blodsockernivå.
 3. Kontrollera regelbundet ditt kolesterol
 4. Utöva regelbunden fysisk aktivitet (minst 30 minuter per dag). Män som regelbundet tränar har mindre risk för att utveckla erektil dysfunktion.
 5. Undvik överdriven alkoholkonsumtion: Alkohol främjar erektil dysfunktion, och det samma gäller för droger.
 6. Sluta röka: Tobak och dess ingredienser resulterar täpper till blodkärlen och blockerar blodflödet till penis. De män som slutar röka helt, återfår ofta normal erektil funktion inom 6 månader.
 7. Ät hälsosamt: Skräpmat är dåligt för hälsan och för kvaliteten på din erektion.

Förebyggande åtgärder bidrar till ett hälsosamt sexliv. Emellertid, garanterar det tyvärr inte att en man absolut kommer att undvika erektil dysfunktion. Receptbelagda behandlingsmetoder är då oundvikliga. Det första steget är att tala öppet om sina problem.

Att anförtro sin partner med sina svårigheter kan hjälpa!

Det är oerhört viktigt att tala öppet och ärligt om sex, potensproblem och erektil dysfunktion med sin partner. Tyvärr upplever många män att det är svårt att tala om dessa saker.

Men sanningen är att genom en öppen dialog med sin partner om sina negativa erfarenher bearbetar män de både de psykologiska och emotionella blockagen som de ofta faktiskt omedvetet har, och får därmed mer tillit, både för sig själv och sin partner, och slutligen även till sin potens.

Ångest, irritation, rädslan för misslyckande är alla orsaker som kan leda till potensproblem. Erektil dysfunktion, som ofta kallas för « sexuellt misslyckande », är oförmågan hos en man att uppnå en tillfredsställande erektion. Det manifesteras antingen av en total avsaknad av erektion eller genom förlust av erektion vid samlag. Styvheten av penis är då otillräcklig för att slutföra penetrering, eller för att ha en tillfredställande sexuell relation.

Detta problematiska tillstånd är idag allt vanligare, och kan drabba män i alla åldrar, men framförallt män i högre ålder. Erektil dysunktion kan vara tillfälligt eller mer regelbundet. Långt ifrån marginellt, påverkar detta problem mer än 40% av män världen över, någon gång i livet.

Efter att en gång upplevt erektil dysfunktion, kan många män börja undvika samlag, vilket sedan resulterar i negativa effekter på sexuell lust, parförhållandet och dessutom självförtroendet.

Lyckligtvis finns det sätt att förebygga dessa potensproblem.

Kostfaktorer

När orsakerna till erektil dysfunktion beror på dåliga kostvanor, kan detta förebyggas genom bättrade mat och livsvanor som kommer att stärka de nödvändiga artärerna och förbättra blodcirulationen för att åstadkomma en varaktig erektion.

 • Tobak

Rökning är en av de främsta faktorerna för erektil dysfunktion. Tobak minskar sexuell förmåga och attackerar blodkärl och artärer som krävs för en erektion. Genom att sluta röka, minskas risken för erektionsproblem betydligt.

 • Alkohol

Även om alkohol kan hjälpa den blyge att finna sitt mod, kan dess missbruk på lång sikt eller i alltför stor mängd leda till en brist på det manliga könshormonet testosteron. Därför bör män som upplever potensproblem minska sin alkoholkonsumtion, eller till och med avstå från alkohol helt och hållet för att höja potensen.

Högt blodtryck, diabetes, kolesterol

Män med hypertoni, diabetes eller kolesterol löper högre risk för erektil dysfunktion. För att undvika detta är en sund och balanserad kost viktig. Det är viktigt att begränsa sitt intag av salt, socker och fett och, om möjligt, utföra regelbunden fysisk aktivitet.

Var även medveten om att receptbelagda läkemedel mot högt blodtryck, diabetes eller kolesterol kan främja uppkomsten av erektila problem. Om medicinering ordinerats som leder till erektil dysfunktion, är det viktigt att konsultera sin läkare som eventuellt kan ändra dosering eller läkemedel. Det är däremot inte rekommenderat att man slutar ta ett läkemedel utan en läkares tillrådan.

Psykologiska faktorer

De främsta faktorerna för erektil dysfunktion är av psykologisk grund.

Första gången, blyghet, prestationsångest eller strävan att sakta ner en erektion.

Fast manliga erektionssvårigheter idag är ett känt problem anses det fortfarande ofta vara ett tabuämne. För att avdramatisera manliga sexuella problem är det viktigt att kunna tala öppet om dessa. Det är framför allt viktigt att kunna ha en öppen dialog om sina svårigheter med sin sexuella partner. Partnerns roll som lugnande och försäkrande stödgivare är ytterst viktig. Det gäller att lösa erektionsproblem gemensamt.

Förutom kommunikation, kan det även vara en bra idé att försöka krydda upp sitt sexliv för att förebygga erektil dysfunktion. Genom att till exempel öka antalet smekningar, sexlekar och inrätta en avslappnad atmosfär kan man undvika att fokusera sig på den möjliga erektionsproblematiken, och avdramatisera hela situationen.

Om potensproblem trots allt inte löser sig kan det påverka ditt välbefinnande på lång sikt, tveka därför inte att konsultera en läkare för att hitta en varaktig lösning.

Manlig impotens eller erektil dysfunktion (ED) är ett problem som påverkar alla män, åtminstone en gång i livet. Med dysfunktion menas upprepade svårigheter med att få, eller bibehålla en erektion.

Det sägs ofta att psykologiska faktorer ligger bakom denna sjukdom, men impotens kan även påverkas av en dålig livsstil.

Faktum är att ohälsosamma matvanor eller intag av giftiga ämnen ökar risken för förekomsten av erektil dysfunktion.

Bland de icke-psykologiska faktorerna för manlig impotens toppar tre dåliga vanor listan : droger, tobak och alkohol.

Vi finner alltså regelbundet bland män som hade erektil dysfunktion, narkotikamissbrukare, kedjerökare och de som konsumerar stora mängder alkohol.

Det är kanske inte förvånande att dessa ämnen, vars skadliga effekter är väl dokumenterade idag, även kan påverka din sexuella prestation.

Droger

Droger bör naturligtvis bannlysas.

Både eftersom de påverkar hjärnfunktionen och för att droger ofta leder till erektila problem genom att minska testosteronnivån.

Detta gäller för övrigt samtliga droger. Höga doser av Cannabis till exempel orsakar ofta erektionsproblem. Dessutom, bland män som är beroende av droger, finner vi att impotens vanligtvis är ett första tecken på en underliggande vaskulär sjukdom.

Tobak

Som mest undervärderade faktor, är tobak den andra viktiga icke-psykologiska orsaken till uppkomsten av erektil dysfunktion.

Tobak innehåller särskilt giftiga ämnen.

Nikotin drar ihop blodkärlen, vilket minskar blodflödet och ökar blodtrycket. Detta fenomen av kärlsammandragning orsakar bestående skador i blodkärlen, vilket kan leda till att manlig impotens som orsakats av rökning är svår att behandla.

Dessutom innehåller cigarettrök fria radikaler och andra kemiska produkter som minskar syntesen av kväveoxid, en primär signalsubstans som reglerar erektion hos män. Detta bidrar ytterligare till erektil dysfunktion.

Alkohol

Alkohol, som vår tredje negativa faktor, har en speciell plats i denna lista.

I själva verket finns det olika åsikter angående dess påverkan. För många har alkohol en starkt disinhibiterande effekt och dessa personer ser inget samband mellan alkohol och impotens, Andra är av åsikten att alkohol definitivt har en negativ effekt vad gäller manlig potens. Vem har rätt?

Det är viktigt att tänka på att när vi diskuterar förhållandet mellan alkoholintag och erektil dysfunktion handlar det främst om kvantitet. Vid intag av stora mängder alkohol på ett rutinmässigt sätt kan alkohol definitivt leda till erektil dysfunktion.

Höga alkoholintag kan då ha en negativ effekt på levern, minska testosteronnivån och skada blodkärlen och de nerver ansvariga för att uppnå en varande erektion.

I vissa fall räcker det med att sluta dricka alkohol för att förbättra potensen. Det är även en god idé att konsultera en läkare i samband med alkoholproblem.

De män som rutinmässigt använder tobak, droger och alkohol löper den största risken för att uppleva upprepad erektil dysfunktion.

Genom att förbättra dessa tre dåliga vanor, och sikta in sig på att minska, eller ge upp, alkoholintag, sluta röka, och franför allt genom att bannlysa bruk av droger, kan män själva effektivt ta de viktigaste förebyggande åtgärderna för att förebygga sina impotensproblem.

Erektil dysfunktion är ett problem som de flesta män fruktar, eftersom detta problem utan tvekan kan påverka självkänslan. Impotens beror på ett flertal faktorer, och det är möjligt att undvika eller åtminstone minska effekterna av impotens genom att utöva regelbunden fysisk aktivitet.

Sport som förebyggande val!

Fysisk aktivitet rekommenderas av många hälso- och näringsexperter. Regelbunden fysisk aktivitet förhindrar en mängd sjukdomar och dysfunktioner, både vad gäller  fysisk och psykisk hälsa. För en positiv effekt på hälsan, och även förhindra erektil dysfunktion, rekommenderas en halv timmes fysisk aktivitet i genomsnitt per dag. Dessutom finns det andra flera faktorer som påverkar direkt på libidot, som bör undvikas. Till dessa bör följande noteras:

 • Stress : det är ett psykologiskt tillstånd som främjar utsöndringen av adrenalin som minskar libidot. Det är en vanlig riskfaktor, som visar sig genom vardagliga aktiviteter inom arbetet, familjen, etc. Stress tas inte alltid på allvar, men den ger ofta tecken genom till exempel minskad sexuell lust och problem med potensen.
 • Droger : tobak, amfetamin eller kokain är ämnen som har en negativ påverkan på sexuell hälsa. Dessa ämnen påverkar människors levnadssätt, vilket successivt kan leda till erektila svårigheter. Dessutom är alkoholmissbruk en stor riskfaktor. “Alkohol skapar lust men förhindrar utförande.” enligt Shakespeare. Det är altså väl känt att det är svårt att undgå erektil dysfunktion vid missbruk av alkohol.
 • Ohälsosam livsstil : Dåliga matvanor och för lite fysisk aktivitet leder till övervikt, förhöjt kolesterol, diabetes, och kan även ligga till grund för erektionsproblem.

Alla dessa faktorer kan minskas genom regelbunden fysisk aktivitet som del av en hälsosam livsstil. Detta förebygger stress och de negativa hälsoeffekterna av alkohol och droger, samt potensproblem. Enligt en studie från Harvard University, löper män över 50 års ålder dubbelt så stor risk för erektil dysfunktion (ED) än de mellan 40 – 42. Fysisk aktivitet hjälper till att minska risken, och somliga aktiviteter är särskilt fördelaktiga.

Vilken aktivitet förhindrar erektil dysfunktion?

Fysisk aktivitet förbrukar kalorier och hjälper till att hålla dig i form. Aktiviteter som jogging, löpning, simning, eller en annan sport är gynsamma för hölsan och potensen. Dock rekommenderas inte cykel racing eftersom en hel del forkning tyder på att det kan hämma blodcirkulationen till könsdelaarna, och leda till impotens.

Fysisk aktivitet och erektil dysfunktion?

Fysisk aktivitet är inte en direkt lösning till potensproblem. De män som upplever svårigheter med att få, eller vidarehålla, en erektion bör vända sig till en läkare, som kan ordinera en lämplig behandlingsmetod för att lösa detta problem på lång sikt. De vanligaste läkemedlen som används i behandling av erektionsproblem hör till gruppen läkemedel som kallas för fosfodiesteras-5- inhibitorer, och kan endast föreskrivas av en läkare.

Fysisk aktivitet och sport är viktigt i strävan att upprätthålla en hälsosam livsstil och för att förebygga potensproblem. Men för de män som redan har problem med potensen, rekommenderas det att de talar med en läkare för att hitta en lämplig behandlingsmetod som kan ge ett positivt resultat.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 7, 2021 by Dr. Tobias Nielsen