Champix

Champix

Champix, en rökstoppsbehandling

Tobak är av ondo, och dess effekter plågar oss mer och mer för varje dag. Det finns alarmerande uppgifter om dess inverkningar på de tusentals människor som fortfarande röker. Trots att hälsoriskerna är så välkända och att priset på cigaretter stigit stadigt de senaste åren, så fortsätter antalet aktiva rökare att öka.

Några har börjat röka i ungdomen för att passa in, andra fortsätter för att de inte har något val. De är helt enkelt beroende. Och de allra flesta av dem önskar att de skulle kunna sluta. Men att sluta röka är svårt, just på grund av detta nikotinberoende som är oerhört svårt att övervinna.

Gratis expressfrakt ✅ Registrerat EU Apotek ✅ Säkert ✅

Som tur är finns det idag ett flertal möjliga behandlingar för att övervinna nikotinberoendet. En av dem är Champix. Men vad är det som är så speciellt med detta läkemedel? Fungerar det verkligen? Finns det några biverkningar? Var kan du köpa det och vad kostar det?

Det går att köpa Champix online, via ett auktoriserat apotek, men du måste alltid ha ett giltigt recept utfärdat av en läkare. I dagsläget går det att få även dessa utskrivna på nätet.

Vad är Champix Varenicline?

Champix (eller Varenicline) är ett läkemedel som lanserades 2007. Detta läkemedel är tänkt till att hjälpa vuxna att sluta röka. Tabletterna kan enbart köpas på recept som utfärdas av en läkare. Till skillnad från plåster och tuggummin som också ska hjälpa vid rökstopp, så är Champix inte en ersättningsprodukt, då det inte tillför något nikotin till kroppen.

Det är ett läkemedel vars huvuduppgift är att hjälpa rökaren att komma över sitt nikotinberoende och bör därför inte användas tillsammans med tuggummin eller plåster.

Vilka är de aktiva substanserna?

De aktiva substanserna i detta medel för rökstopp kallas Varenicline. Substansen har utvecklats av Pfizer och fungerar som en partiell agonist på nikotinreceptorer i det centrala nervsystemet.

Champix indeholder det aktive indholdsstof Varenicline
Champix innehåller den aktiva substansen Varenicline

Som de allra flesta rökare vet så har nikotin en stimulerande effekt på nervsystemets receptorer.

Vareniclines dubbelverkande effekt

  1. Substansen skapar en effekt i hjärnan som efterliknar den som uppstår i samband med rökning.
  2. Den andra effekten innefattar en begränsning av den neurokemiska stimulansen. Kortfattat kan detta beskrivas som att den aktiva substansen i Champix, Varenicline, kraftigt reducerar de positiva effekterna som rökningen har på hjärnan. Vid regelbunden användning kommer hjärnan därför att långsamt glömma bort den positiva känslan som tidigare förknippats med rökningen.

Hur fungerar det?

För att förstå hur Champix fungerar så måste du först förstå var nikotin gör med oss.

När nikotin tar sig in i kroppen uppstår en kemisk reaktion i hjärnan som innebär att vi känner tillfredsställelse. Hjärnan sammankopplar denna känsla med rökningen och därför ger rökningen en känsla av välbehag som efter hand utvecklas till ett sug. Champix verkar direkt på hjärnan och avbryter de reaktioner som tidigare sammankopplats med rökning. Substansen blockerar även hjärnans nikotin-receptorer och höjer på så vis nivån av dopamin i hjärnans belöningscenter.

Sådan virker Champix Varenicline

På detta sätt förhindrar Champix att rökaren känner något välbehag vid rökning och därmed minskar beroendet av cigaretter.

Vilken dosering är lämplig?

Champix har designats för att vara både ergonomisk och praktisk så att den kan hjälpa på bästa sätt. Det finns en klar beskrivning av den lämpliga dagsdosen direkt på förpackningen.

Rekommenderat uttag är ett startpaket för 12 veckor. Detta paket är oftast tillräckligt för att hjälpa patienten till rökstopp. Det är viktigt att behandlingen påbörjas innan dess att rökaren slutar röka.

Det bästa tillfället för att sluta röka helt, är 1 – 2 veckor efter behandlingens påbörjande. Det är viktigt att kroppen vant sig vid behandlingen vilket brukar se efter den tidsperioden. Efter 14 dagar ger nikotinet i cigaretterna en betydligt mindre känsla av välbehag.

För att behandlingen ska vara effektiv är det viktigt att följa den föreskrivna doseringen:

  • Under de första 3 dagarna ska rökaren ta en, vit tablett á 0,5mg tablett om dagen.
  • Dag 4 till dag 7 ska rökaren ta 2 av de vita tabletterna á 0,5 mg dagligen.
  • Från dag 8 till behandlingens sista dag ska rökaren ta 2 st blå tabletter á 1 mg
Sådan tager du Champix tabletterne
Såhär tar du dina Champix-tabletter

Flera studier har visat att de flesta klarar av att sluta röka efter en behandling.

För dem som inte lyckats med sitt planerade rökstopp, trots behandlingen, rekommenderar vi ett nytt besök hos läkare för att få recept för en längre tids behandling, om det bedöms vara nödvändigt.

Vad händer om jag glömt att ta en tablett?

Skulle du ha glömt en tablett, är det bara att du tar tabletten när du kommer på det. Det finns ingen anledning till att ta en dubbel dos för att kompensera för den bortglömda tabletten. Därefter fortsätter du med nästa tablett vid samma tid som vanligt, oavsett vart du befinner dig i behandlingen.

Har Champix några biverkningar?

Det finns några mycket vanliga biverkningar så som:

  • Värmevallningar
  • Huvudvärk
  • Sömnbesvär

Dessa biverkningar är mycket vanliga och de allra flesta användare drabbas. Därför bör medicinen inte förskrivas till gravida kvinnor. Champix bör inte förskrivas till barn eller ungdomar under 18 år då läkemedlet inte testats för denna åldersgrupp.

Förutom dessa vanliga biverkningar så finns det en grupp av mindre vanliga biverkningar som kan uppstå i samband med behandlingen. Dessa är:

BeteendeförändringarHumörsvängningar
RastlöshetDepression
Självmordstankar 

Det är inte alla användare som drabbas av dessa biverkningar, men det är ändå viktigt att du som patient är medveten om att de kan uppstå. Skulle du uppleva någon av dessa biverkningar är det viktigt att du talar med din läkare så att denne kan förskriva en annan behandling som fungerar bättre för dig.

Kontraindikationer

pfizer

Detta läkemedel är inte lämpligt till personer som är överkänsliga eller allergiska mot den aktiva substansen, Varenicline, eller någon av de andra ingredienserna i läkemedlet. Champix ska inte heller användas av gravida, personer med epilepsi eller personer som lider av depression.

Det är självklart att du vill sluta röka om du försöker bli gravid, och framför allt om du redan är gravid. Men den aktiva molekylen, Varenicline, överförs via bröstmjölk och av den anledningen avråds gravida, eller de som önskar bli gravida, från att använda Champix. I dessa situationer finns det andra lämpliga behandlingar för den som önskar att bli rökfri. Främst rekommenderas, i dessa fall, naturliga lösningar eller behandlingar baserade på naturliga tekniker.

Det är inte heller lämpligt att inta alkohol i samband med Champix-behandlingen då Varenicline förstärker alkoholens biverkningar.

Det är också viktigt att tänka på, precis som vid överviktsbehandling, att den som önskar påbörja en behandling för att bli rökfri också måste vara starkt motiverad till att göra så. Behandlingen är bara en hjälp och ett stöd för den som önskar att sluta röka, och kommer därför inte att hjälpa om du saknar den nödvändiga motivationen. Bristande motivation kommer att göra att resultaten inte lever upp till förväntningarna.

Användande tillsammans med andra läkemedel

Det är inte lämpligt att ta Champix om du redan är under behandling med ett läkemedel innehållande cimetidin. Cimetidin är ett antihistamin som används vid behandling av vissa allergier. Vi avråder även från behandlingar innehållande Nikotin.

Andel lyckade behandlingar

Andelen lyckade Champix-behandlingar är 22 % efter ett år ( och omkring 50 % efter 4 månader), detta innebär att behandlingen inte är någon mirakelkur med garanti för resultat och att det händer att behandlingen misslyckas. Anledningen till detta är att nikotin är ett av världens mest beroendeframkallande ämnen. Men om du är starkt motiverad (i samband med behandlingen) kan Champix hjälpa dig att bli rökfri för alltid!

Olika nivåer av beroende

Oavsett hur man vänder på saken så är det enklaste sättet att slippa bli beroende av nikotin, att aldrig börja röka. Punkt. Tyvärr är det så att de som lättast påverkas av rökningen är ungdomarna, och de flesta börjar röka i tidig ålder. Beroendet stiger sedan gradvis. Inte hos alla, men hos de allra flesta.

Det finns de som klarar av att röka hela livet utan att bli beroende. Det är de som kan röka en cigarett nu och då, till exempel alla de som feströker, och naturligtvis är även detta rökande skadligt. Men det är ändå mindre skadligt än att röka regelbundet och dessa personer har oftast lättare att sluta.

Rökning och nikotinberoende är ett stort problem som kostar många livet varje år. Att känna tillfredställelse inför tanken på rökning eller att röka för att det är en vana, utan att riktigt lägga märke till det längre, är några av de första tecknen på ett beroende. Men om du försöker sluta innan vanan är fullt utvecklad är det relativt enkelt att avbryta den. Men ju mer beroende du har hunnit bli, desto mer utmanande kommer rökstoppet att vara, både fysiskt och psykiskt.

Hur ska Champix förvaras?

Precis som alla andra läkemedel så ska Champix förvaras utom syn- och räckvidd för barn och unga under 18 år. Innan du påbörjar din rökstopps-behandling ska du alltid kontrollera att tabletterna inte passerat bäst före-datum. Skulle tabletterna ha gått ut i datum ska de genast kasseras.

Hur köper du Champix Varenicline online och på apotek?

Champix recept

Det finns flera olika sätt att köpa Champix. Men först måste du gå till din läkare och få ett recept utskrivet.

Köpa Champix på apotek i Sverige

När du väl är på ditt läkarbesök behöver du bara förklara ditt problem och att du är beredd att sluta röka. Efter en läkarundersökning kommer din läkare att berätta om ditt hälsotillstånd tillåter dig att använda dig av den här typen av läkemedel som hjälp vid ett rökstopp. Du får därefter ett recept utskrivet. Med receptet kan du sedan gå till ditt lokala apotek och köpa behandlingen. Detta är det vanligaste sättet att köpa läkemedel. Det andra sättet är att få ett recept på nätet. Det finns vårdcentraler online där läkaren undersöker dig med hjälp av speciellt utformade frågor och på så vis kan avgöra om du kan använda Champix eller ej. Under samtalet ombeds du uppge all information om din nuvarande hälsa, din sjukdomshistoria och dina nuvarande och tidigare rökvanor.

Köpa Champix online i Sverige

När du väl godkänts och fått ditt recept kan du beställa hem läkemedlet från ett auktoriserat apotek på nätet. Du bekräftar beställningen med ditt bank-id. Därefter kommer läkemedlet att levereras direkt hem i brevlådan. Med de moderna, elektroniska, recepten är denna process mycket smidig och enkel.

Köp Champix

Kom ihåg: Att i vissa länder är det förbjudet att köpa läkemedel på internet. Detta gäller oavsett om du befinner dig inom Europeiska Unionen eller inte. Kontakta din lokala folkhälsomyndighet för att få besked om du är osäker på vad som gäller

Hur mycket kostar Champix på apoteket och online via andra tjänster.

Som tidigare nämnts måste du ha ett recept för att kunna köpa Champix, oavsett om du köper det online eller på ett fysiskt apotek.

Själva kostnaden för behandlingen kan verka ovanligt högt, men då ska du samtidigt tänka på flera olika faktorer. Framför allt bör du vara medveten om att Champix är det enda receptbelagda läkemedlet som kan användas vid rökstopp. Preparatets effektivitet har bevisats i flera stora, vetenskapliga studier.

Priset på läkemedlet styrs av apoteken själva och huruvida preparatet är subventionerat eller inte. I Sverige är Champix för närvarande inte subventionerat så patienten får själv stå för hela kostnaden av behandlingen.

Champix Priser: Köp på apotek – i Sverige

Priset på apoteket skiftar mellan 684,16 kr för en kombinationsförpackning med 53 tabletter till 1394,52 kr för en förpackning med 112 tabl. med styrkan 1 mg.

Champix Priser: Köp Online

Svenska apotek håller läkemedlets riktlinjer när det gäller kostanden för tabletter och därför är priserna de samma på onlineapoteken som de är på de fysiska. Kom också ihåg att lägga till kostnader för frakt på priset hos onlineapoteket.

Varning: Vi vill härmed avråda dig från att förlita dig på hemsidor som lockar med texter som ”billig Champix online” ”billigaste Champix” eller med påståenden som ”utan recept”. Dessa hemsidor saluför medicin till mycket låga priser och tyvärr är dessa produkter ofta dåliga piratkopior. Även om det verkar mycket praktiskt att köpa receptbelagda läkemedel utan recept, direkt på nätet, så råder vi på AlfaDoc dig att alltid göra en läkarundersökning så att du får ett recept innan du påbörjar din behandling. Om du nu ändå tänker bli rökfri och starta ett nytt och hälsosamt liv, så varför inte ta chansen att göra en ordentlig läkarundersökning innan du börjar?

Att tänka på om du köper Champix Varenicline online

Du ska vara helt förberedd

Att sluta röka är svårt, och det kan faktiskt vara svårare än att sluta med andra droger som betraktas som mycket starkare. Vill du bli rökfri så ska du se till att vara förberedd innan du börjar behandlingen och ditt beslut ska vara noga genomtänkt. Champix är visserligen en av de mest effektiva behandlingarna men, som vi nämnt ovan, så är det inte någon mirakelkur.

Fokusera på den viktigaste anledningen till att du vill sluta röka

Gör du det för din familj, din fru, dina barn eller bara för din egen skull? Oavsett anledning så är det viktigt att du har en bra anledning till att sluta röka. Cigaretter är den drog som flest människor är beroende av, och när du väl slutat röka kommer du inte förstå hur du kunde börja från första början.

Du bör fortsätta, eller börja att, träna

Ett av de största bekymren för de människor som vill sluta röka är att de går upp i vikt. Det är ett välkänt fenomen att de allra flesta går upp ett par kilon de första veckorna eller månaderna efter ett rökstopp. Nikotinet i cigarettröken skapar nämligen en viss mättnadskänsla och tar även av kroppens fettdepåer. När nikotinet försvinner så försvinner även mättnadskänslan. Samtidigt minskar kroppens fettförbränning och därmed uppstår en viss viktuppgång.

Hur du undviker att gå upp i vikt i samband med rökstopp

Ät en balanserad diet

Enklast är att fördela dina måltider över dagen. Experterna rekommenderar tre måltider per dag vid fasta tidpunkter.

Träning

Idrott är, som alla vet, bra för hälsan. Men det är ännu viktigare när du nu ska sluta röka. Före detta rökare bör ägna sig åt någon form av idrott för att förbränna fler kalorier, och också för att idrottandet tar bort tankarna på rökningen.

Var uppmärksam på dina vanor

Många före detta rökare kan intyga att när man slutar röka så vill man gärna ersätta detta missbruk med någonting annat. Vissa ersätter den med mat. Prova istället att idrotta, dricka vatten, tugga tuggummi när suget dyker upp, och efter några veckor kommer detta nya infall att ge med sig.

Köp online

Referencer

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on August 18, 2021 by Dr. Tobias Nielsen

33 Comments

Isac · April 18, 2017 at 8:58 pm

Jag tog Champix i 15 veckor. Jag rökte omkring 20 cigaretter om dagen i 10 år och visst fanns det dagar när det var riktigt jobbigt, men jag lyckades sluta röka. Till skillnad från många andra behandlingar som jag testat innan så orsakade Champix inga psykologiska beroenden. Vissa behandlingar gjorde mig nästan mer röksugen när jag tog dem. Det är agnska dyrt men det är effektivt och därför är det värt kostnaden. Jag rekommenderar det verkligen. När det gäller dosering och användning kan jag säga att det inte är superdyrt men att det är bäst att du läser instruktionerna innan du börjar.

Jessie · April 19, 2017 at 9:05 pm

Champix hjälpte min fru att sluta röka och det är helt perfekt. Vi är ett betydligt hälsosammare par nu, och till och med våra barn mår bättre.

Alma · April 21, 2017 at 10:04 pm

Det här är mycket bättre än nicotinplåster. Röksuget bara försvinner. Jag drabbades inte av några av de biverkningar som man kan läsa om – jag kände mig inte alls deprimerad. Tvärt om, jag var väldigt glad över att inte längre behöva röka. Jag rekommenderar Champix till alla om vill sluta röka.

Sebastian · April 25, 2017 at 8:50 pm

Jag har bara haft goda erfarenheter när jag använt Champix. Det är den enda behandlingen som faktiskt hjälp mig att sluta röka. Jag var en storrökare och jag trodde inte att jag skulle klara av att sluta. Jag hade redan prövat flera olika behandlingar och misslyckats. Nu vill min syster ha hjälp att sluta röka och jag har rekommenderat Champix. Vi får väl se hur det fungerar för henne.

Alice · May 1, 2017 at 6:33 pm

Min fru och jag tog Champix tillsammans eftersom ingen av oss vågad försöka sluta på egen hand. Vi ville inte att den andra skulle försöka fresta så den bästa lösningen var att sluta tillsammans. Doktorn skrev ut Champix och vi började behandlingen tillsammans. Det tog oss 6 månader att sluta röka och vi tog behandlingen under 4 av dessa månader. Vi har inte börjat röka igen och vi känner oss väldigt självsäkra. Det har varit en suverän upplevelse och våra barn är glada för vår skull.

Lovisa · May 8, 2017 at 9:54 pm

Det är en bra idé att sluta röka tillsammans. Jag måste hålla med om att det har många goda sidor. Ni kan ju i alla fall stötta varandra när den ena är nära att bryta ihop eller inte klarar av det såväl. Dessutom är det sant att Champix är en av de mildare behandlingarna. Om du vill sluta röka är den perfekt. Nu vill jag inte låta negativ men man ska också veta att biverkningarna inte alltid är så behagliga. Det var tillfällen när jag verkligen bara ville hoppa av behandligen. Nu är jag av naturen ganska envis och välmotiverad så jag fortsatte, men det var nära att jag gav upp. Så ja, om jag hade kunnat hade jag tagit behandligen tillsammans med min flickvän, Det hade antagligen hjälpt en hel del. Enda problemet är att min flickvän inte röker. :=

Felicia · May 11, 2017 at 8:57 pm

Champix är oerhört effektivt om du vill sluta röka men biverkningarna kan vara riktigt jobbiga i vissa fall. De kan göra att du slutar sova och du kan då och då drabbas av illamående eller destruktiva tankar. Personligen så mådde jag riktigt bra och jag lyckades sluta röka på 2 och en halv månad. Så min bedömning är positiv, med vissa reservationer.

Erik · May 12, 2017 at 8:56 pm

Jag har alltid varit en storrökare. Jag rökte 2 paket om dagen. Det är svårt att tro nu för tiden med allt prat om rökning men när du är mitt i det så inser du inte problemet. Min fru lyckades sluta röka ett år tidigare med hjälp av nikotinplåster. Jag testade också men jag började röka igen efter några veckor. Champix är muycket starkare än andra behandlingar och även om min doktor hade vissa tvivel till en början så fungerade det riktigt bra. När det gäller biverkningar så kom jag lindringt undan i jämförelse med andra.

Nora · July 31, 2017 at 8:59 pm

Efter att min pappa dog i lungcancer så insåg jag att jag måste sluta röka om inte annat för min familjs skull. Livet är för kort för att slösas bort på det sättet. Jag gick till min läkare och fick ett recept på Champix. Han varnade mig för eventuella biverkningar innan jag påbörjade behandligen men som tur var gick allt bra. Jag slutade efter 4 månader. Trots alla biverkningar fungerade behandligen och jag har nu slutat röka.

Clara · August 7, 2017 at 9:18 pm

Efter två veckors behandling upphörde röksuget i princip helt. Jag brukade röka 30 cigaretter om dagen och numer röker jag 1. Det är fortfarande för mycket men jag känner inte riktigt behovet av att sluta helt. Jag har väldigt goda erfarenheter av Champix och jag kommer fortsätta ta det. Jag känner mig trygg inför framtiden. Det enda jag ångrar är att jag inte började ta det tidigare.

Isabella · August 9, 2017 at 9:30 pm

Det var min son som berättade om den här behandlingen. Tidigare rökte jag ungefär 15 cigaretter om dagen och inte light-varianten heller. Jag hade redan försökt sluta med hjälp av nikotinplåster och andra metoder men misslyckats och börjat röka igen efter ett par veckor. Vad jag gillar mest med Champix är tidsåtgången. Det är bara 12 veckor och det är enkelt att ta, så behandlingen blir inget hinder. När jag frågade doktorn var han väldigt positivt inställd men han berättade ändå om de möjliga biverkningarna. Men jag måste säga att jag hade tur. Jag fick bara en lättare huvudvärk de första dagarna och efter tre månader hade jag slutat röka helt. Nu är jag rökfri tack vare min son.

Julia · August 16, 2017 at 9:11 pm

Jag tog behandlingen för ungefär 6 år sedan och lyckades sluta röka ganska snabbt. Jag kände mig riktigt stolt över mig själv men tyvärr ramlade jag dit igen efter två år, på grund av personliga problem. Nu har jag rökt i fyra år och känner att jag äntligen är redo att ta behandligen igen och sluta röka för gott.

Ester · August 17, 2017 at 9:25 pm

Även om jag har läst en del negativa omdömmen på nätet så kan jag säga att Champix har hjälpt mig till ett hälsosammare liv. Jag hoppas bara att jag aldrig börjar röka igen. Jag måste säga att den största fördelen med behandligen är att du inte längre får ut någon njutning av tobak, alls. Jag rekommenderar den verkligen.

Ellen · August 18, 2017 at 9:37 pm

Min syn på Champix är väldigt delad. 50/50 skulle man kunna säga. Jag vill inte påstå att det inte fungerar. Det gör det. Men jag kan inte heller påstå att det inte finns biverkningar. De finns. Och de är inte lätta att handskas med och kan bli riktigt allvarliga, så du måste känna att du verkligen vill sluta röka.

Luca · September 3, 2017 at 8:15 pm

Instruktionerna stämmer. Efter två veckor har du tappat all lust att röka. Du fortsätter bara att upprepa rörelsen du gör när du röker av gammal vana men du känner att du verkligen saknar någonting. Men den känslan försvinner också steg för steg. Mitt omdömme är superpositivt.

Viktor · September 13, 2017 at 9:03 pm

Det är den enda behandlingen som verkligen fungerade för mig. Ingen kan förneka att det fungerar men biverkningarna kan vara riktigt allvarliga. Jag ville sluta många gånger men min partner uppmuntrade och stöttade mig och jag fortsatte. Men resan har varit lång och jobbig.

Ellen · September 14, 2017 at 7:44 pm

Champix är kraftfullare än de flesta rökbehandlingarna. Det finns biverkningar men det är inte ovanligt att du inte upplever någon av dem.

Leo · September 25, 2017 at 9:16 pm

Jag stod inte ut med Champix biverkningar. Jag är säker på att det är effektivt men det är för kraftigt för mig. Jag tror inte jag är redo att sluta röka riktigt än.

Leon · October 10, 2017 at 7:56 pm

Jag pratade om den här behandlingen med min läkare. Han sa att Champix är en mycket kraftfull behandling och att jag kunde drabbas av biverkningar men att det samtidigt var den enda behandling som skulle hjälpa mig. Jag tog den, och jag har slutat.

Julia · October 19, 2017 at 7:47 pm

Så var det för mig med. Min doktor berättade att det här är ett potent läkemedel som kan vara jobbigt att hantera och som är milsvida från Nicorette och andra behandlingar på marknaden. Det har definitivt fördelen av att vara riktigt effektivt och det är bevisat. Men hur som helst. Om du vill sluta röka ska du verkligen vara beredd att göra det och du måste verkligen vilja. Det är inte ett enkelt beslut. Att bara köpa Champix och tro att du har ditt på det torra, är bara dumt. Jag började behandligen för en månad sen och det har gått ganska bra. Jag röker inte längre. De första veckorna var jobbiga men nu känner jag inte längre att jag behöver röka eller ens hålla en cigarett i handen. Jag håller er uppdaterade om vad som händer.

Olivia · October 23, 2017 at 8:36 pm

Jag är så glad att höra att det fungerar för er. Det har det gjort för mig med. Jag tog behandligen för tre år sen och det fungerade bra. Jag slutade röka. Nu blev jag av med jobbet för några månader sen och jag tror att jag började röka på grund av stressen. Jag är inte stolt över det, men jag kunde inte hejda mig. Så jag hoppas att jag kan ta en ny behandling under några månader. Om jag minns rätt var jag förvånad över priset förra gången. Jag har för mig att det var ganska dyrt. Är det någon som vet om man kan få tag på det billigare? Till exempel, online?

Nils · October 30, 2017 at 8:43 pm

Det är precis vad som hände för mig för tre år sedan. Jag ville sluta röka för att spara pengar så jag köpte Champix, använde det i några veckor och sen började jag röka igen för att jag inte hade någon motivation. Men tre år senare ville jag sluta röka igen för att jag skulle få mitt första barn, nu var motivationen inte att spara pengar utan att inte förstöra min hälsa så att jag kunde njuta av en längre tid med min familj, så jag bestämde mig för att köpa Champix och denna gång har behandlingen fungerat, det är nu två år sedan jag rökte en cigarett.

Olivia · November 23, 2017 at 9:59 pm

Hejsan Theodore. Först vill jag bara säga att det var tråkigt att höra att du börjat röka igen. Men det är sånt som händer. Det viktigste är att du vet varför du började röka igen. För att svara på din fråga om det går att köpa Champix billigare online så är svaret både ja och nej. Allt beror på vilket land du bor i. Om du bor i Schweitz till exempel kan du köpa Champix online. Det samma gäller i England, Tyskland och Finland. Jag vet inte hur det är i Frankrike men jag kan kolla upp det.

Julia · December 4, 2017 at 9:16 pm

Champix fungerar bra, biverkningarna är ibland svåra att liva med men det är lättare att sluta röka med Champix än med någon annan lättare behandling.

Adrian · December 28, 2017 at 9:09 pm

Jag bekräftar faktiskt att det här är ganska annorlunda från Nicotinelle. För några veckor sedan hade jag testat en hel hög olika receptfria behandlingar för att sluta röka (inklusive Nicotinelle) och ingenting fungerade. Jag hade mer eller mindre gett upp hoppet men under ett rutinbesök hos min läkare berättade han för mig om en behandling som kunde hjälpa mig at sluta och han rådde mig att köpa Champix som jag inte hört talas om. Han berättade om biverkningarna av behandlingen så när jag bestämde mig för att köpa Champix var jag fullt medveten om den potentiella svårigheten. Men jag ville försöka, jag är nu på min 10e vecka utan cigaretter och jag känner verkligen att det fungerar. Biverkningarna är dock ganska svåra.

William · January 4, 2018 at 10:22 pm

Hej Adrian. Jag sitter i samma sits som Theodore. Jag har redan tagit en behandling en gång förut och jag vet hur det fungerar, vilka biverkningar som jag drabbas av och jag vet att det är en kraftfull behandling. Jag vet också hur mycket det kostar och det är dyrt. Jag bor i Schweitz så jag har köpt Champix online tidigare. Jag köper behanlingen på nätet och den skickas från England. Jag brukar få den riktigt snabbt, mellan 1-2 arbetsdagar efter att jag beställt och det är ju helt perfekt. Läkemedlet gör det jag vill att det ska göra, och för er som undrar, det är originalläkemedlet.

Adam · January 11, 2018 at 9:48 pm

Jag tog Champix i några månader då jag ville sluta röka för mina barns skull, jag ville inte att de skulle växa upp i en miljö där båda föräldrar rökte. Min fru hade slutat röka några månader tidigare och jag behövde göra detsamma. Tyvärr hade jag inte samma beslutsamhet som min fru. Jag frågade om hjälp från min doktor och han rådde mig att köpa Champix, vilket jag gjorde. Han varnade mig för biverkningarna hos Champix så jag var inte förvånad. Jag fullföljde behandlingen, jag lyckades sluta och jag är väldigt nöjd med Champix.

Liam · January 27, 2018 at 11:19 pm

Jag vill sluta röka eftersom jag snart ska bli pappa och jag vill inte att mitt barn ska växa upp med en pappa som röker. Jag vill köpa Champix men jag vet att behandlingen är ganska tung vad gäller biverkningar, många har slutat ta det och fortsatt röka. Vad rekommenderar ni?

Molly · January 31, 2018 at 9:49 pm

Jag håller med dig, det första du behöver göra innan du köper Champix online eller på ett apotek är att prata med din läkare. Han är den enda som kan säga om du kan ta behandlingen. Du behöver sen läsa broschyren, det låter dåligt men det är nödvändigt. Champix är inte som andra behandlingar, som Nicotinelle till exempel, där biverkningarna är milda. Så återigen, innan du köper Champix så läs på om biverkningarna. Om du verkligen vill sluta röka, behandlingen tar flera månader så du måste vara säker.

Maja · February 7, 2018 at 10:32 pm

Det behövs ofta ett bra skäl till att sluta röka, om det endast är för att det är dyrt att köpa cigaretter så kanske din motivation inte är stark nog. Men om dit skäl till att sluta röka är tillräckligt starkt, för dina barn till exempel, så kan det absolut hjälpa dig att köpa Champix.

Kjell · February 12, 2018 at 10:03 pm

Om du inte verkligen vill sluta röka eller om du inte är redo så nej, köp inte Champix, behandlingen kommer att vara värdelös.

Ravel · February 14, 2018 at 10:24 pm

Problemet är att behandlingen beter sig olika beroende på patienten. Det är inte upp till andra att säga om du ska köpa Champix. Det bästa är att kolla med din läkare, eller i alla fall på ett apotek. Om du vill köpa det behöver du ett recept.

Marian · July 8, 2020 at 7:20 am

Efter 18 år i 2012 jag har sluta röka med champix. Det är inte reklam men jag har provat innan många metoder som:
CD icke rökare, tuggummi…etc
Jag och alla (mina släktingar och kompisar)som har slutat röka vi hade inga problem. (att känna deprimerat eller illa…)
Ganska dyra med detta är inte så viktigt som är vår hälsa . Det har tatt för mig 13 dagar och 14 dag jag behöll dem….just in case
Jag lovar lättare att sluta röka det finns inte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *