Astma

astma

Vad är astma?

Astma står för andnöd, och är en kronisk luftvägssjukdom. Enligt statistik, har 1 av 10 barn astma idag. Denna respiratoriska sjukdom definieras av störd andning när patienten kommer i kontakt med olika irriterande ämnen som finns i luften.

När dessa andningssvårigheter uppträder, drar musklerna i luftvägarna ihop sig i kramp och gör det svårt att andas, och på samma gång bildas ett segt slem i luftvägen som provokerar hosta.

Astma kan vara av två slag; allergisk eller icke- allergisk astma, och är dessutom en kronisk sjukdom.

Det finns idag flertalet läkemedel för att behandla astma och för att förhindra dess symptom.

De vanligaste symptomen vid astma:

  • svårigheter att andas
  • smärta i bröstet
  • väsande hosta eller pipande andning

De flesta personer med astma föddes med det. Det är relativt sällsynt att en person utvecklar astma flera år efter födseln. Enligt olika studier, har föräldrar ett starkt inflytande på risken för deras barn att utveckla astma. Studier visar att när mamman röker under graviditeten, finns det en större risk att barnet drabbas av astma.

Varför uppstår ett astmaanfall?

Luftvägarna påverkas vid kontakt med ett irriterande ämne hos en astmatiker. Under en astmaattack dras musklerna i luftrören ihop sig och slemhinnorna bildar mer slem och svullnar upp. Som följd blir det allt svårare för personen som drabbas att andas, och de drabbas av andnöd.

Airways af en person med astma

Bland de vanligaste allergener som kan utlös ett allergiskt astmaanfall kan nämnas bland annat pollen, cigarettrök, kvalster, pälsdjur och en del livsmedel.

Det är viktigt att behandla astma i god tid. Om astma inte behandlas, kan kramperna i förvärras med tiden och orsaka kronisk inflammation i luftvägarna, och slemproduktionen kan ytterligare blockera luftvägarna.

Vad är behandlingen för astma?

Medan astma är en kronisk sjukdom, finns många behandlingar som syftar till att minska symtomen, och möjliggöra en aktiv livsstil.

Den mest förskrivna medicinska behandlingen för astmatiker innebär bruk av rätt typ av astmainhalator. Dessa är indelade i två kategorier; förebyggande medicin och akut medicin. Den första tas dagligen i förebyggande åtgärd. Den andra typen av inhalator används för att vidga luftrören och underlätta andningen i akuta situationer eller under fysisk träning till exempel.

Astma är en kronisk sjukdom, men det betyder inte att det inte finns effktiva behandlingsalternativ som kan miska sjukdomens effekter drastiskt. Den mest effektiva och förskrivna behandlingen idag är läkemedlet Ventolin.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 5, 2021 by Dr. Tobias Nielsen