Xenical

Xenical är just nu den enda receptbelagda behandlingen som kan hjälpa till att motverka fetma, hos personer med ett BMI över 28

  • Den mest effektiva behandlingen för viktminskning
  • Viktnedgång med upp till 5 till 10% av din kroppsvikt
  • Inga biverkningar i hjärnan

Läkemedlet tillverkas av Roche Laboratories, och Xenical är för närvarande den enda receptbelagda behandlingen för att motverka fetma. Det fungerar särskilt väl hos personer med ett BMI över 28 Till skillnad från andra läkemedel, är Xenical avsett att verka direkt på patientens matsmältningssystem.

Gratis expressfrakt ✅ Registrerat EU Apotek ✅ Säkert ✅

Vad är Xenical Orlistat?

Den andra fördelen med Orlistat, jämfört med andra behandlingar är att läkemedlet inte påverkar hjärnan. Behandlingen påverkar inte heller hormonbalansen, i motsats till hungerdämpande medel eller fettförbrännare.

Behandlingens effekt är att den förhindrar ca 30 % av fettet, vid varje måltid, från att tas upp av kroppen.

Enligt de kliniska prövningar som gjorts av detta läkemedel, har Orlistat visat sig vara effektivt och hjälper varje patient att förlora mellan 5-10% av sin kroppsvikt.

Denna behandling finns att köpa i flera olika förpackningsstorlekar om 84, 168 eller 252 kapslar.

Hur fungerar Xenical?

Det råder ingen tvekan om att det bästa sättet att gå ner i vikt, är att äta en balanserad kost och ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet. Att utveckla en hälsosam och balanserad livsstil hjälper dig att hålla sig frisk. Men om ditt tillstånd inte tillåter du idrottar, eller om du har tränat och följt en diet, men ändå inte kunnat gå ner i vikt, så kan Xenical hjälpa dig att gå ner i vikt och därmed minska ditt BMI. Vi vill samtidigt passa på att påpeka att behandling med Xenical dock kräver att du samtidigt äter en hälsosam kost.

xeical-orlistat-virkningsmekanisme

Som du kan se i diagrammet ovan, tar behandlingen bort i genomsnitt 33 % av fettet i varje måltid. Vetenskapen definierar fett som en molekyl som är för stor för att absorberas direkt till blodomloppet. För att kunna absorbera fettet, måste kroppen bryta ner dessa molekyler. Två enzymer som bryter ner dessa molekyler heter, gastrisk lipas och pankreaslipas.

Nyckeln till viktnedgång är därmed enkel: Fettet måste hindras från att hamna i blodbanan.

Hur går detta till?

Roche laboratorium hittade svaret på detta problem för 20 år sedan; fettupptaget förhindras genom att förmå kroppen att utsöndra dessa fetter genom avföringen. Genom att skapa den aktiva molekylen Orlistat så minskar Xenical absorptionen av fett från vår kost och fungerar därmed som en stark lipasinhibitor. Genom att ta denna behandling på rätt sätt kan patienterna därmed minska sitt kaloriintag vid varje måltid. Vi vet alla att ett lägre kaloriintag spelar en viktig roll vid viktminskning.

Det är också viktigt att komma ihåg att Xenical, endast kan förskrivas om din BMI (Body Mass Index) är över 28:

Hur du räknar ut ditt BMI

Vikt ÷ längd²: om din vikt är 82kg och du är 1.65m lång, räkna så här: 82 ÷ (1,65²) = 30,12 BMI

BMI är avsett för personer mellan 18 och 65 år. Barn, äldre och gravida kvinnor, ska inte använda denna tabell. För alla andra, här följer en kort förklaring av BMI-tabellens värden:

Xenical Online – Hur du räknar ut ditt BMI

BMI mindre än 18,5Underviktig
BMI mellan 18,5 och 24,9Normal
BMI mellan 25 och 29,9Övervikt
BMI över 30Fetma
BMI över 40Extrem fetma

Xenical 120 mg en relativt kraftfull behandling, och man bör vara försiktig. Läkare rekommenderar bara att du tar denna behandling om du redan har provat diet, motion eller att ändra din livsstil. Därför är denna behandling att betrakta som en sista utväg för att gå ner i vikt.

De patienter som vill ha behandling men som bara är något överviktiga, och som fortfarande äter en ohälsosam kost, kan inte förskrivas Xenical.

Vilken är den aktiva ingrediensen i Xenical?

Den aktiva ingrediensen i Xenical kallas Orlistat. Det tillhör den grupp av läkemedel mot fetma som kallas gastrointestinala lipasinhibitorer. Behandlingen verkar lokalt i tarmen. Den bromsar lipasenzymerna och förhindrar på så sätt upptaget av fett i tarmen. Efter det kan patientens kropp inte längre ta upp fett och därmed minskar kaloriintaget.

orlistat_structure

Orlistat fungerar terapeutiskt i det gastriska hålrummet och i tunntarmen.

Förutom Orlistat, som är den huvudsakliga aktiva ingrediensen, innehåller Xenical 120mg också andra komponenter

indigokarminmikrokristallin cellulosa
gelatinpovidon K30
TitandioxidNatriumlaurylsulfat
Natriumglukosstärkelse 

Studier

Liksom alla receptbelagda behandlingar, har Xenical varit föremål för omfattande tester innan det godkänts för försäljning på apoteket. År 1998 blev behandlingen godkänd av de amerikanska myndigheterna (FDA) och därefter av EMEA (European Medicines Agency).

Läkemedlet har därför studerats ingående under nästan 20 år av kliniska prövningar i både USA och Europa. Nästan 40 miljoner patienter runt om i världen har provat behandlingen.

Flera studier har genomförts under en tid på två år för att studera effektiviteten av preparatet. Två grupper som intagit en lågkaloridiet analyserades. En grupp som behandlades med Orlistat, och den andra behandlades enbart med placebo. Efter 12 veckor visade resultaten att 37 % av patienterna i gruppen som fått Orlistat hade förlorat 5 % av sin ursprungliga vikt, och endast 19 % i placebogruppen. Efter ett år, ökade dessa siffror: 49 % av gruppen som fått orlistat visade en förlust på 10 % av sin kroppsvikt, jämfört med 40 % för de som fått placebo.

xenical-orlistat-body-weight

Xenical 120mg är därför mer effektiv än placebo för att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Personerna som deltog i studien och som tog tabletterna tre gånger om dagen, tappade i genomsnitt 6,1 kg per år, jämfört med 2,6 kg för de som fick placebo.

Jarl Torgerson S. et al. Dia Care © 2004 av American Diabetes Association

Dessa resultat visar två olika resultat, det första att Xenical faktiskt är effektivt för viktminskning, den andra att en lågkaloridiet också ger minskning av kroppsmassan hos överviktiga.

Vad är skillnaden mellan Xenical och Reductil?

Båda läkemedlen är receptbelagda behandlingar för viktminskning. Till skillnad från Xenical, är Reductil en psykologisk behandling som fungerar direkt i patientens hjärna. Läkemedlet påverkar hela det centrala nervsystemet. Efter att ha genomgått ett flertal studier så betraktas Reductil numer som en farlig behandling, eftersom preparatet ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Studier på Xenical visade att detta läkemedel inte utgör någon sådan fara för patienten.

Dosering

Läkemedlet måste tas tre gånger om dagen. Det rekommenderas att patienten tar kapseln med lite vatten, under eller omedelbart efter en måltid. Om du konsumerar en måltid med väldigt lite fett och få kalorier, så undvik att ta Xenical.

ta-xenical-tre-gaanger-dagligen

Det finns inte några särskilda begränsningar för hur du tar Xenical, och kapseln kan tas precis före, under, eller till och med en timme efter måltiden. Om du har glömt att ta kapseln, så rekommenderar läkare att du helt enkelt återupptar din behandling vid nästa måltid.

Det är viktigt att notera att behandlingen endast är effektiv mot fettet i måltiden. Detta innebär att om du av någon anledning hoppar över en måltid så det är onödigt att ta någon kapsel, eftersom det inte kommer att ha någon effekt på din viktminskning.

Varning: Endast Xenical inte kommer att ge dig önskat resultat. Om du verkligen vill gå ner i vikt, måste du också följa en lämplig diet. Var också medveten om att ett ökat intag av kapslar inte gör du går ner mer i vikt.

Nackdelar och biverkningar av Xenical (120 mg)

xenical-tablets-box

Genom att hindra fettet från att passera genom tarmbarriären, så kommer fettet att utsöndras via avföringen. De flesta biverkningar och nackdelar har därför sitt ursprung i buk- och tarmproblem. Dessa störningar inträffar vanligen under de första månaderna under behandlingen och avtar vanligtvis med tiden ofta försvinner de helt efter en eller flera veckors behandling.

Du kan få steatorré eller fet diarré, som kan vara irriterande, men smärtfri. Utöver detta kan du också drabbas av fekal inkontinens och akut diarré. Därför, om du använder en oral preventivmetod, överväg att använda en annan preventivmetod under tiden som du tar Xenical. Diarré kan också åtföljas av uppblåsthet med fetthaltiga avlagringar på anus. Man har även observerat problem med svullen buk, buksmärtor och smärta i anus samt rektala obehag.

Patienten kan även drabbas av rektalblödning.

Som en direkt följd av Xenicalbehandling mot fetma, är också en minskad nivå av lipider i blodbanan och därmed lågt blodsocker och problem med trötthet som vissa patienter kan uppleva under de första veckorna av behandlingen. Biverkningar kan också uppstå om du inte följer en strikt lågkaloridiet, eller om du konsumerar för mycket fett i en enda måltid.

Andra biverkningar som har noterats; Xenical kan orsaka vissa infektioner, såsom urinvägs- och luftvägsinfektioner. Xenical kan även påverka menstruationscykeln, genom att preparatet skapar en obalans i hormonsystemet.

Eftersom preparatet påverkar den metabola processen och gastrointestinala mekanismer rekommenderas Xenical inte till personer med tarmsjukdomar och problem med mag-tarmkanalen, som exempelvis:

  • Inflammatoriska sjukdomar, såsom Crohns sjukdom
  • Individer med kroniska malabsorbtionssyndrom, dvs. att tarmen har en oförmåga att absorbera näring, inklusive vitaminer. Detta är en sällsynt sjukdom i tunntarmen.

Vissa gallsjukdomar innebär också att det inte är rekommenderat att ta Xenical, såsom kolestas eller personer som har gulsot. Kolestas innebär en ökning med galla, vilket i sin tur kan orsaka gulsot.

Dessutom ska Xenical inte användas av gravida kvinnor eller de som vill bli gravida, samt ammande mödrar.

Baserat på ett stort antal vetenskapliga studier, har man sett en mycket liten och mycket sällsynt – men allvarlig – risk för att utveckla komplikationer i levern. Om kliniska tecken på leverpåverkan uppstår, sluta genast ta Xenical och sök medicinsk hjälp. Tecken på leverpåverkan är:

  • Svår trötthet under dagen, flera dagar i rad
  • Gulfärgning av hud och/eller ögonvitor
  • Smärta och ömhet i magen och levern

Det finns också en risk för njursvikt i samband med Xenicalbehandling. Återigen är denna risk extremt sällsynt och en enkel klinisk undersökning är tillräckligt för att säkerställa att du kan ta denna viktminskningsbehandling.

Läkemedelsinteraktioner.

Xenical är inte kompatibel med vissa ämnen i andra mediciner. Andra läkemdel kan minska effekten av denna behandling eller så kan Xenical påverka effekten av andra läkemedel. Personer som tar andra läkemedelsbehandlingar måste därför kontrolleras extra noga.

Detta är fallet för patienter som tar antiepileptiska läkemedel eftersom Xenical kommer att minska de antikonvulsiva effekterna av dessa.

Patienter som behandlats med cyklosporin kommer också att behöva kontrollera sin plasmakoncentration regelbundet, eftersom den aktiva ingrediensen i Xenical kommer att minska effekten av det immunsuppressiva medlet cyklosporin.

Personer som tar en antikoagulationsbehandling baserad på warfarin, måste övervakas extra noggrant och behöver kontrollera sina koagulationsparametrar ofta.

Typ- 2 diabetiker bör också vara föremål för ökad kontroll eftersom Xenical påverkar det akarbos-baserade läkemedlet de tar för att kontrollera blodsockret.

Slutligen, inom ramen för den balanserade kost som bör följas under behandlingen med Xenical, rekommenderar vi ett högt intag av vitaminerna A, D, E och K, som är fettlösliga vitaminer som inte absorberas av kroppen i samma grad som tidigare. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas genom ett ökat intag av vitaminer. Dessa vitaminer bör helst tas före sänggåendet, eller åtminstone två timmar efter att den sista tabletten med Orlistat konsumerades.

Kontraindikationer

Läkemedlet rekommenderas inte till dem som är allergiska mot den aktiva substansen Orlistat, eller andra ingredienser i detta läkemedel. Xenical är kontraindicerat för gravida kvinnor eller kvinnor som försöker bli gravida. Endast kvinnor och män över 18 år kan ta detta läkemedel. Vi påminner också om att för att få genomgå behandlingen ska ditt BMI vara högre än 28. Om ditt BMI är lägre, kan Xenical, orsaka ännu fler biverkningar. Ditt BMI kommer att kontrolleras under en läkarundersökning på din vårdcentral eller genom att du gör din läkarundersökning på nätet. Om ditt BMI är under 28, kommer din läkare inte tillåta att du tar behandlingen.

Vilka är effekterna av Xenical på diabetes, högt blodtryck och kolesterol?

Effekter på typ 2-diabetes

I flertalet kliniska studier, ser vi att 90 % av överviktiga människor också lider av typ 2-diabetes och kopplingen mellan fetma och typ 2-diabetes är uppenbara. Detta förhållande kan naturligtvis förklaras av det faktum att feta människor tenderar att äta stora mängder socker. En hög sockerhalt i kroppen skapar obalans och leder så småningom till begynnande diabetes.

Det är viktigt att notera att Xenical kan vara lämplig för personer med typ 2-diabetes. Behandlingen reglerar glukosnivån hos patienten. För att få mer information, rekommenderar AlfaDoc att du på egen hand läser de studier som gjorts angående Xenicals påverkan på typ 2-diabetes

Effekter på blodtrycket

Fetma är en sjukdom som inte bara påverkar det yttre, utan tyvärr också är ett hälsoproblem.

I många fall lider feta personer även av hälsoproblem relaterade till blodomloppet, speciellt högt blodtryck. Som namnet antyder, beror högt blodtryck på fett som sätter sig i artärerna. Om mängden fett lagrad i kärlväggen blir för stor, kan blodet inte flöda fritt i artärerna. Trycket blir då alltför stort, och artärerna i hjärnan kan brista och skapa förlamning, i vissa fall, och död i de mest extrema fallen.

Fördelen med att använda Xenical är inte bara att man går ner i vikt, utan också att man minskar mängden av fett i kroppen och följaktligen även i artärerna. Användandet av Xenical kan därför ha positiva effekter på högt blodtryck.

Hur ska det förvaras?

Xenical Orlistat är ett receptbelagt läkemedel som ska förvaras på en säker plats, utom syn- och räckhåll för barn. Vi vill också påminna dig om att kontrollera utgångsdatumet på läkemedlet innan du använder det. Om datumet har gått ut, vänligen återlämna läkemedlet till närmaste apotek. Farmaceuten kommer att se till att produkten destrueras på lämpligt sätt. Tänk på miljön och släng inte läkemedlet bland hushållssoporna.

Var köper jag Xenical Online & i Sverige?

Champix recept

Till att börja med måste du först få ett recept. För att minimera risken för potentiella biverkningar, måste du då också genomgå en läkarundersökning. Detta gör du hos din läkare, där du sedan får ett recept och kan därefter köpa Xenical på apoteket. Denna metod är för närvarande den vanligaste.

Köp Xenical på apotek – i Sverige

Du kan också köpa Xenical (Online) på nätet, genom specialiserade kliniker.

Hos några av dem erbjuds du en medicinsk kontroll på nätet, som sedan granskas och verifieras av en läkare. Om din hälsa tillåter, kan du sedan köpa Xenical på nätet. Du kommer sedan att få din behandling i brevlådan 24 till 48 timmar senare.

Köp Xenical Online i Sverige

Att köpa Xenical på nätet är en stor fördel för patienter som använder sig av behandlingen sedan tidigare. De är redan bekanta med effekterna av läkemedlet och inte minst vet de säkert huruvida de kan ta läkemedlet eller inte. Förnyelse av recept kan därför ske utan svårigheter.

Köp Xenical

Det är viktigt att notera att inköp av Xenical (online) på nätet, endast ska göras hos pålitliga webbplatser. Vi ber dig därför att kontrollera kliniken där du planerar att köpa dina mediciner från. Först bör du kontrollera att kliniken har ett fysiskt apotek som ansvarar för att skicka läkemedlet till patienten. Nästa sak du bör göra är att undersöka klinikens rykte på Internet. Om kliniken är trovärdig, så kommer du inte att hitta några klagomål eller anmälningar från andra patienter.

Lagstiftningen om köp av receptbelagda läkemedel inom EU varierar. Vissa länder, som Sverige, England och Tyskland, tillåter dig att köpa läkemedel på nätet. Andra, som Spanien och Irland, förbjuder det. Du måste kontrollera med ditt lands hälsomyndigheter om du kan beställa Xenical online eller inte.

Vad kostar Xenical Online & i Sverige?

Som tidigare nämnts, är det ett läkemedel kräver ett recept, så att det kan köpas på apoteket. Priset kan uppfattas som högt, men det finns flera faktorer som måste beaktas. Till skillnad från många andra bantningspiller som säljs utan recept, så har Xenical varit föremål för många kliniska studier. Effektiviteten av behandling med Orlistat 120 mg har bevisats åtskilliga gånger. Användare som tar dessa läkemedel och lever en passande livsstil kommer att gå ner i vikt.

Xenical Priser: Köp på apotek

På apoteket, ligger priserna på Xenical 120mg runt ungefär 580 kr för 84 kapslar; en månads behandling.

Xenical Priser: Köp online

Priset online är relativt högt, och varierar från 850 kr till 1200 kr för en månads behandling. Då ingår dock i många fall också kostnad för konsultation, receptskrivning och leverans.

Varning: Var mycket misstänksam mot sidor på internet som erbjuder “billig Xenical online” eller “billigare Xenical”. Webbplatser som erbjuder dig onormalt låga priser för produkten, säljer med största sannolikhet förfalskade läkemedel.

Köp online

Observera att även om du väljer att köpa eller beställa Xenical (Online) på nätet, så rekommenderar Alfadoc alltid att du först gör en medicinsk kontroll hos din läkare innan du får ditt recept. Och när du ändå besöker läkaren, passa då på att få en grundlig hälsoundersökning.

Vad du bör veta innan du köper Xenical 120mg Online i Sverige

Ditt BMI måste vara över 28

Återigen, som vi sagt tidigare får läkarna bara ordinera behandling för patienter med ett BMI över 28. Ligger BMI under det, så det finns andra metoder som bättre kan hjälpa dig att gå ner i vikt.

Du måste ändra dina matvanor

Många tror att de bara genom att äta Xenical 120 mg så kommer de att gå ner i vikt. Men de har fel. För att viktminskningen ska vara hållbar och effektiv, måste du även ändra dina matvanor; dvs. äta en hälsosammare kost med mindre fett och socker, och du måste även se till att få regelbunden motion. Behandlingen gör inte att du kan äta vad du vill; och du ska inte tro att Xenical kommer att lösa ditt problem över en natt.

Du kan inte köpa Xenical (Online) utan recept

Även om du på nätet kan hitta sidor som erbjuder dig att köpa läkemedlet utan recept, så ska du alltid be din läkare om råd. Endast efter en läkarundersökning kan läkaren kan avgöra om du kan ta behandlingen utan problem.

Du måste känna redo att förändra ditt liv

Som du läst här ovan är behandlingen relativt dyr och måste tas under en period av minst 3 månader.  Du måste vara beredd att spendera åtskilliga hundratals kronor på din behandling, och viktigast av allt, du måste vara beredd att förändra din livsstil.

Alfadocs råd – Xenical Online

Vilken diet ska jag följa när jag tar behandlingen?

Precis som alla andra viktminskningsmetoder kommer Xenical 120mg bara fungera om det kombineras med hälsosam kost och motion.  Du måste följa en lågkalori- och lågfettsdiet. Vissa patienter väljer därför att kombinera Xenical med Viktväktarnas dietprogram.

Många patienter undrar över de verkliga orsakerna till varför man går ner i vikt under behandlingen. För om du tar behandlingen, motionerar regelbundet och följer dieten så kan man undra vad det egentligen är, som hjälper dig att gå ner i vikt. Är behandlingen? Är det dieten? Eller, motionen?

Svaret är relativt enkelt: Om du följer en lågkaloridiet, kommer du effektivt minska eventuella biverkningar av Xenical, biverkningar som i vissa fall kan vara svåra. Viktväktarnas system uppmanar dig att kontrollera ditt dagliga näringsintag. Genom att minska mängden kalorier främst från fett och socker, att äta mer frukt och grönsaker, och i synnerhet genom att dricka stora mängder vatten varje dag, kommer du att gå ner i vikt snabbare.

Du måste kontrollera dina måltider och undvika högt fettintag

Om du genomgår behandling med Orlistat, ska behovet av makronäringsämnen (dvs. hälsosamma fetter, kolhydrater och proteiner) vara korrekt fördelade på 3 huvudmåltider. Läkare rekommenderar starkt sina patienter att undvika ett för högt intag av fett. Äter du över 15 gram fett per måltid kan du drabbas av biverkningar.

Om du är mycket hungrig mellan måltiderna, så bör du undvika sockerhaltiga drycker och snacks som är rika på fett. Det rekommenderas att du istället äter frukt, särskilt äpplen.

Fysisk aktivitet

Vi kan inte säga det nog ofta: att motionera är bra för din hälsa. Det hjälper dig att bryta ner gifter och fett i kroppen, den upprätthåller organ – i synnerhet hjärtat – och, framför allt, det hjälper dig att känna dig friskare, både till kropp och sinne.

När det handlar om vilken form av aktivitet som är bäst, så det beror det helt på dig, målet är att du ska kunna uppskatta det du gör.

Du behöver inte bli någon elitidrottare, du kan börja med att gå lite mer. Om du ibland tar bussen eller tunnelbanan, kliv av en hållplats tidigare och gå resten av vägen hem eller till jobbet till fots. Om du har för vana att ta hissen eller rulltrappan, försök att istället ta trapporna.

Om du redan är förtjust i träning, försök att öka takten, besöka gymmet oftare, eller springa lite oftare. Liksom alla uthållighetsträning, är löpning ett bra sätt att gå ner i vikt. Om du inte gillar att springa, så kanske du föredrar rodd eller cykling.

För att motivera dig själv ännu mer till fysisk aktivitet, så unna dig en träningsklocka som kan anslutas till mobilen. Dessa nya smarta klockor är inte bara roliga, de kan också hjälpa dig att analysera din aktivitet just nu, några av dem kan till och med varna dig när det är dags att röra på sig, efter en lång period av inaktivitet.

Du kommer att upptäcka att efter några månader med utökad fysisk aktivitet, en hälsosam kost och behandling med Xenical så kommer du att må bättre både fysiskt och mentalt. Du kommer att ha mer energi; energi som till exempel kan användas för att idrotta ännu mer eller bara i det dagliga livet.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on August 18, 2021 by Dr. Tobias Nielsen

32 Comments

Ellen · April 13, 2017 at 9:20 pm

Jag har varit överviktig under lång tid. Jag provade massor av dieter men fortsatte att gå upp i vikt efter några månader. Jag har hört talas om Xenical, och det verkar ju fungera men jag är orolig över biverkningarna. Vad ska jag göra?

Agnes · April 16, 2017 at 10:57 pm

Hej Ellen. Armelle har rätt. Om du följer en lågkaloridiet mycket noggrant i samband med att du tar Xenical så borde du bara uppleva milda biverkningar.

Ester · April 17, 2017 at 9:32 am

Jag tog tabletterna under 5 månader och jag tappade ganska mycket i vikt. Jag har fortfarande några få kilon kvar, men det fungerade. Precis som det stod i artikeln så följde ajag en mycket strikt diet och motionerade regelbundet medan jag åt medicinen. När det gällde biverkningar så fick jag bara några milda sådana. Jag vet att de kan vara mycket värre men jag tror att det mest beror på vad du äter. Du har inga problem om du äter hälsosamt och i små mängder.

Elsa · April 18, 2017 at 8:58 pm

Den här medicinen har hjälpt mig att tappa en hel del i vikt. Jag tog den under några månader, jag vet faktiskt inte exakt hur länge. Den var riktigt effektiv, kanske lite väl effektiv emellanåt. Allting kommer ut i toan så var noga med vad du äter. Du kommer få betala dyrt om du äter för mycket eller för fett medan du använder Xenical. För äter du inte hälsosamt så kommer du få betala för det i slutet.

Leia · April 19, 2017 at 9:05 pm

Det här är en extrem behandling men en av de mest effektiva för min del. Jag tappade nästan 25 kilo på fyra månader. Om du följer instruktionerna och äter hälsosamt och samtidigt motionerar så kommer du att tappa i vikt. Ju mer du går ner, destå mer vill du fortsätta

Vincent · April 21, 2017 at 10:03 pm

Det är sant att Xenicals biverkningar kan vara riktigt hemska. Men som andra har sagt, om du äter hälsosamt så kommer du undvika de allra flesta av dem. När det kommer till viktnedgång kan jag dessutom intyga att det verkligen fungerar.

Lo · April 25, 2017 at 8:50 pm

Jag tog Xenical i fyra veckor men fick lov att sluta på grund av biverkningarna. Precis som det står i artikeln så måste du vara beredd att förändra dina matvanor och det fungerade bara inte för mig. Jag lyckades tappa ungefär 3 kilo. Jag tror att Xenical kan vara effektivt, men du måste använda det under rätt omständigheter.

Hanna · May 1, 2017 at 6:34 pm

Det här är en behandlig som fungerar. Det finns inga tvivel på att den kommer hjälpa dig att gå ner i vikt. Men det var lite för kraftigt för mig. Det krävs en hel del av dig och biverkningarna är lite för otrevliga för min del. Jag tog Xenical under några veckor men jag fortsatte inte. Jag förlorade en del pengar, men det spelar ingen roll. Jag har bestämt mig för att försöka gå ner i vikt på något annat sätt.

Johanna · May 2, 2017 at 9:36 pm

Jag har generellt sett positiva åsikter om Xenical även om de senaste 5 månaderna har varit de tuffaset i mitt liv. Jag har fått lov att ge upp så många saker och gjort så många uppoffringar, men jag var fast besluten att gå ner i vikt. Det enda jag kunde tänka på vad att gå ner i vikt. Jag tror att om du verkligen vill så klarar du det. Jag började se de riktiga resultaten efter kanske två månader. Biverkningarna blev mildare och lättare att hantera så jag fortsatte. Jag är nu i slutet av behandlingen och jag har tappat 15 kilo. Idag är jag inte längre samma person som tidigare. Jag äter nyttigt, jag motionerar dagligen. Jag rekommenderar den här behandlingen om du verkligen är motiverad att gå ner i vikt och förändra din livsstil. Om du inte är det är det bättre att låta bli. Du kommer antagligen att misslyckas och bara uppleva de negativa sidorna av behandligen.

Julia · May 8, 2017 at 9:53 pm

Xenical är en kontroversiell behandling. När jag ville gå ner i vikt för några år sedan så var min doktor allt annat än övertygad. Han sa att problemet inte var huruvida den var effektiv eller inte utan dess potentiella biverkningar. Han sa åt mig att det inte skulle vara lätt på det psykologiska planet. Jag tog behandlingen och gick ner 10 kilo. Men det var inte lätt. Jag håller med de andra som säger att du inte ska prova behandlingen om du inte är beredd att göra stora förändringar.

Moa · May 11, 2017 at 8:56 pm

Jag tog Xenical i fyra månader och tappade 8 kilo men jag måste erkänna att jag inte gjorde någon stor ansträngning för att förändra mina matvanor. Jag ville ta behandlingen utan att förändra någonting.

Lilly · May 12, 2017 at 8:56 pm

Jag tog den och slutade efter 2 månader. Jag kunde inte se att det gav någon som helst effekt och jag upplevde mängder av biverkningar (de flesta hamnade i toaletten) och jag gick inte ner särskilt mycket i vikt. Jag skulle hellre idrotta och följa en diet.

Molly · May 16, 2017 at 9:26 pm

Jag måste bara säga att det här fungerar och att mina åsikter om behandlingen är positiva. Jag drabbades av en del biverkningar men det är priset du får betala för att gå ner i vikt. Jag lyckades gå ner 4 kilo på tre månader och jag har inte lagt på mig det igen.

Olivia · May 17, 2017 at 9:15 pm

Mina åsikter om Xenical är ganska blandade. Jag har aboslut gått ner i vikt, men jag har lidit under tiden. Jag hade tre mycket besvärliga månader och varje dag var en kamp. Jag oroade mig ständigt över vad jag åt och jag undvek det mesta. Jag lyckades att gå ner i vikt, men på slutet åt jag nästan ingenting och biverkningarna var verkligen inte att leka med.

Tuva · June 27, 2017 at 8:44 pm

För många biverkningar för mig. Jag slutade efter 1 månad. Fördelarna är inte värda det pris jag fick betala.

Liv · July 31, 2017 at 8:58 pm

Det här är en behandling som fungerar om du tar den på rätt sätt och följer en strikt diet. Du kommer gå ner i vikt. Men å andra sidan ska du också veta att Xenical har massor av biverkningar och det är något du ska ta med i beräkningen.

Molly · August 7, 2017 at 9:17 pm

Hur länge ska man ta Xenical för att gå ner ordentligt? Räcker det med 3 månader? Jag frågar eftersom behandlignen är ganska dyr. Tack på förhand.

Selma · August 9, 2017 at 9:28 pm

Det svåraste är toalettbesöken. Om du inte är hemma kan behovet komma obehagligt snabbt. Du måste alltid vara försiktig med vad du äter eftersom det är så du går ner i vikt. Det hjälper dig att äta bättre och mer hälsosamt. I slutändan fungerade behandlingen för mig.

Lea · August 16, 2017 at 9:10 pm

Jag tog Xenical för 5 – 6 år sen. Jag behövde gå ner 25 kg och behandlingen var inte enkel. Precis som så många andra upplevde jag allvarliga biverkningar men behandlingen hade ändå effekt. Jag blev deprimerad för ungefär ett år sedan vilket var en besvärlig tid och tyvärr började jag trötsäta. Jag la på mig 20 kilo igen och nu skulle jag vilja ta behandlingen en andra gång men om det är möjligt vill jag köpa tabletterna online. Jag slipper helst att gå till doktorn för jag har ingen lust att diskutera min viktuppgång. Om ni känner till några säkra hemsidor så får ni gärna berätta.

Vera · October 10, 2017 at 8:19 pm

Hej, det har gått ett tag sen jag började vilja köpa Xenical. Jag har över 20 kg att gå ner men jag måste medge att efter att ha läst er sida och information på internet så är jag lite rädd för biverkningar. Jag vill inte leva i helvetet bara för att jag vill gå ner i vikt. En vän berättade om Alli Orlistat, om jag förstår rätt så använder det samma aktiva substans som Xenical, jag förstår inte riktigt vad som är skillnaden mellan Xenical och Alli Orlistat, kan ni förklara? Tack.

Xenical · December 28, 2017 at 9:14 pm

Alltså, alla vet att biverkningarna hos Xenical är väldigt kraftiga, ingen vill lida. Jag tror att om behandlingen fungerar bra och om folk lyckas gå ner i vikt så är det också för att de är rädda för biverkningarna så de förändrar sin diet för att äta mer balancerat. Jag vet inte om det faktiskt är den aktiva substansen som är så effektivt.

Vera · January 4, 2018 at 10:28 pm

Det är sant att man måste läsa broschyren innan du köper Xenical, du borde också prata med din doktor som skriver ut behandlingen. Min åsikt om Xenical är positiv, men vi måste läsa och förstå broschyren, biverkningarna av Xenical är kraftiga och inte utan konsekvenser. Behandlingen är effektiv, du kommer att gå ner i vikt om du följer instruktionerna och doseringen men du kommer inte njuta av den.

Ester · January 11, 2018 at 10:05 pm

Det har gått två veckor sen jag började ta Xenical och jag har gått ner 3 kilo, jag är nöjd men mitt mål är att gå ner 15 kg på 2 månader. Om mina beräkningar stämmer så kommer jag inte att nå mitt mål, jag måste fortfarande anstränga mig mer om jag vill gå ner i vikt…

Rosa · January 27, 2018 at 11:22 pm

Det är riktigt, Xenical och Alli är två olika behandlingar för viktminskning, de använder samma aktiva substans vilket är Orlistat. Den stora skillnaden mellan dem är doseringen, Xenical finns tillgänglig som 120 mg medan Alli Orlistat är tillgängligt som 60 mg. Den andra skillnaden är att det är obligatoriskt att ha recept för Xenical, vilket du inte behöver för Alli. Anledningen är att Xenical är en tyngre behandling med fler biverkningar. Jag hoppas att jag har svarat på din fråga korrekt.

Tilde · January 31, 2018 at 10:09 pm

Jag bestämde mig spontant för att köpa Xenical, det var lite före sommaren, jag ville bara gå ner lite i vikt och letade efter en effektiv behandling. Min doktor varnade mig för biverkningarna men jag ville försöka, jag ångrar det inte, behandlingen är väldigt effektiv, jag gick ner 10 kilo på en månad och jag är nöjd.

Josefin · February 24, 2018 at 9:59 pm

Jag bestämde mig också för att köpa Xenical för några månader sedan men jag tror inte att jag var redo. Jag kände av biverkningarna av behandlingen. Jag säger inte att orlistat inte fungerar, jag säger bara att behandlingen inte passade för mig. Jag avslutade behandlingen några veckor senare och jag har bestämt mig för att börja träna och ändra mina matvanor.

Fransiska · March 5, 2018 at 10:38 pm

Jag bestämde mig också för att köpa Xenical för några månader sedan men jag tror inte att jag var redo. Jag kände av biverkningarna av behandlingen. Jag säger inte att orlistat inte fungerar, jag säger bara att behandlingen inte passade för mig. Jag avslutade behandlingen några veckor senare och jag har bestämt mig för att börja träna och ändra mina matvanor.

Josephine · March 27, 2018 at 8:15 pm

Jag lyckades gå ner 15 kilo genom att köpa Xenical, jag kände inte till det tidigare utan jag brukade köpa receptfria produkter som aldrig fungerade. Jag kollade online och hittade Xenical. Jag frågade min doktor som sa att jag kunde prova men sa att jag skulle vara försiktig med biverkningarna som kan vara ganska kraftiga.

Daniela · May 28, 2018 at 8:12 pm

Jag har provat allt för att gå ner i vikt. Jag sportade, jag brukade springa två gånger i veckan och jag höll koll på min diet. Jag kollade upp många råd på internet. Allt jag gör har väldigt lite effekt på min vikt och jag funderar mer och mer på att köpa Xenical för att gå ner i vikt. Jag vet att behandlingen är ganska tung och att det finns många biverkningar, men recensionerna jag hittat är positiva överlag. Rekommenderar ni det? Tack.

Adam · June 29, 2018 at 3:29 pm

Jag undrar mycket om det bästa sättet att gå ner i vikt, kan du berätta vad som fick dig att köpa Xenical över andra behandlingar? Jag tänker på till exempel Alli eller Phen24.

Nelly · July 24, 2018 at 9:04 pm

Jag vet inte, när vi vill gå ner i vikt kan vi det. Det är alltid en fråga om motivation, vi kan alltid gå ut och springa på morgonen före jobbet eller på kvällen. Att springa några timmar i veckan kan rädda dig från att köpa Xenical eller ta medicin för viktminskning. Det är också bättre för din hälsa, ditt hjärta och din plånbok…

Hilma · December 31, 2018 at 1:01 pm

Jag håller med dig Yvan, men alla kan inte träna tre gånger i veckan. Jag jobbar mycket, jag slutar ganska sent och när jag kommer hem är jag väldigt trött. Jag har absolut ingen tid, och ännu mindre energi, för att sporta. Så i mitt fall kan Xenical hjälpa mig att gå ner i vikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *