Sluta röka

De allra flesta som testar att röka gör det i en ålder av i genomsnitt 14 år och vid 16 år är rökningen en etablerad vana

På så vis har rökningen fortsatt sprida sig mellan generationer och rökare finns nu i hela befolkningen.

Fakta om rökning: Varför är rökning ohälsosamt?

Rökningens skadeverkningar är vid det här laget väl kända, men visste du att du upplever positiva effekter redan 20 minuter efter att du rökt din sista cigarett? Det är nämligen då som din puls sjunker till en normal nivå.

Även om du upplever snabba förbättringar, vilket förstås är bra för motivationen, så är det de långsiktiga fördelarna som verkligen talar för att sluta röka. Rökning är vetenskapligt knutet till en lång rad av hälsoproblem och dödliga sjukdomar, men risken för att drabbas av dessa minskar radikalt ju längre du varit rökfri, du kan forblive røgfri.

När du väl tagit beslutet att sluta röka minskar du risken för att drabbas av följande sjukdomar:

LungcancerLevercancer
Cancer i hals och munBlåscancer
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)Hjärtsjukdomar och kärlkramp
Manlig impotensLivmoderhalscancer hos kvinnor
InfertilitetFörhöjt blodtryck
Njursvikt

Vetenskapen har tydligt bevisat att rökning är ensamt skyldig till 85 % av alla dödsfall i lungcancer och en fjärdedel av alla dödsfall i cancer i Storbritannien. Världshälsoorganisationen (WHO) har dessutom konstaterat att antalet dödsfall kopplade till rökning, världen över, kommer att stiga från 6 miljoner till 8 miljoner år 2030. Mest överraskande är kanske en brittisk undersökning som visar att omkring 250 000 årliga läkarbesök för barn, beror på att barnen utsatts för passiv rökning. Vid uppdelning av kön har man sett tydliga samband mellan kvinnlig infertilitet och rökning och att män som röker löper en 50 % större risk att drabbas av erektil dysfunktino redan vid 30- och 40- års ålder.

Sinnen och inre organ – Rökning är känt för att ha en negativ inverkan på smak- och luktsinne. Det samma gäller för passiv rökning. Rökning kan även orsaka astma och påverka din mun, lungor, mage, lever och bukspottskörtel.

Pris – Brittiska folkhälsomyndigheten beräknar att rökningen kostar samhället omkring 2 miljarder pund i form av kostnader för behandlingar av rökningsrelaterade sjukdomar och mediciner. Det är inte en överdrift att påstå att ett rökstopp kommer att spara enorma summor både för dig och för samhället.

Rökning har också en folkhälsoaspekt då många ickerökare drabbas av de skadliga verkningarna via passiv rökning. Detta gör rökningen till ett stort socialt problem då det inte bara är de som är aktiva rökare som drabbas av allvarliga sjukdomar. Att sluta röka är därför både en personlig och en kollektiv nödvändighet eftersom de samhälleliga konsekvenserna av rökning är så allvarliga.

Tobak har ett högt pris…För alla

Tobakens höga pris beror på dess omkostnader och i länder som Danmark spenderas årligen 10 miljarder Euro på förebyggande arbete och upplysningskampanjer. Det beräknas att de passiva rökarna har en 10 till 15 % större risk för att utveckla hjärtsjukdomar och cancer i hals och lungor. (Detta gäller framför allt arbetare inom restaurangbranschen, på kasinon och andra platser där rökning varit tillåten fram tills alldeles nyligen och dessutom de personer som utsätts för passiv rökning i sin närmiljö, exempelvis i hemmet.)

Cigaretters miljöpåverkan

Cigaretternas miljöpåverkan kan läggas till på samhällets omkostnader. Som exempel kan man säga att röken från 20 cigaretter ger samma utsläpp som gränsvärdet för föroreningar i Paris. Dessutom innehåller cigarettrök giftiga partiklar som släpps ut i miljön både vid rökning och vid produktionen. Dessa giftiga ämnen är bland annat ammoniak, tjära, radioaktiva substanser som polonium, tungmetaller (kvicksilver och bly), bensen och alla andra skadliga ämnen som återfinns i cigarettrök vilka inkluderar över 40 cancerframkallande ämnen.

Allvarliga, men undvikbara konsekvenser

Förutom allt som tidigare nämnts ligger tobak bakom i genomsnitt 70 000 undvikbara dödsfall varje år. Dessa kan även betraktas som en kostnad för individen då rökningen orsaker många sjukdomar och mycket lidande för rökaren. Dessa sjukdomar är även potentiellt dödande.

Om alla rökare som i dagsläget är i 35-årsåldern fortsätter att röka kommer de allra flesta av dessa att avlida innan de fyllt 64.

Ikke-ryger lunger

Luncancer är den vanligaste dödsorsaken bland rökare, men det är långt ifrån den enda. Det finns mängder av andra sjukdomar som drabbar rökare. Sjukdomar som påverkar exempelvis hjärtat, som hjärtinfarkt och vaskulära och arteriella skador, och som potentiellt kan leda till döden.

Tobaksanvändning är också en vanlig orsak till cancer i sköldkörteln, halsen och munnen. Därför är en rökares förväntade livslängd 10 till 15 år kortare än den hos en icke-rökare. Vid ett rökstopp ”tjänar” den före detta rökaren tillbaka 11 minuter av sitt liv för varje cigarett som avstås.

Hur slutar man röka?

Vid denna obehagliga insikt som presenterats ovan, är det många som försöker att sluta röka, eller som vill sluta. Omkring 58 % av rökarna vill detta och man har sett att 2000 personer slutar röka dagligen, och håller upp från rökningen i ett år. Det innebär att antalet före detta rökare ökar med mellan 400 000 till 500 000 varje år.

Vad händer med de andra?

Tyvärr kommer mer än hälften av alla som försöker sluta röka att misslyckas och omkring 71 % klarar bara att hålla upp från rökningen under en vecka. Dessutom minskar sannolikheten för att lyckas med varje misslyckat rökstopp. Men varför uppstår då dessa ständiga misslyckanden?

Det är svårt att sluta röka, och ju mer du röker desto svårare är det, framför allt i början, och det är också då som risken för återfall är som allra störst. Det är viktigt att inse att tobak är en mycket beroendeframkallande drog, på grund av tobaksbladets höga innehåll av nikotin.

Alla rökare är mer eller mindre beroende av nikotin. Denna substans påverkar hjärnans utsöndring av endorfiner. Endorfiner är ett ”må-bra”hormon som fungerar som naturliga neurotransmittorer i hjärnan som binder till dopamin-producerande neuroner och stimulerar produktionen av dopamin.

Nikotin orsakar abstinens

Nikotin är därför att betrakta som en psykoaktiv drog då ämnet har anxiolytiska och stimulerande egenskaper. När en rökare håller upp från rökningen börjar nivåerna av endorfiner i hjärnan att sjunka. Denna brist resulterar i nervositet och irritation som botas efter bara några sekunder som rökaren röker en cigarett.

När rökaren slutar för gott kommer denna brist att vara långvarig och intensiv. Nervositet kan i vissa fall övergå till ångest, sömnlöshet och depression. Detta är en vanlig följd av rökstopp då hjärnan måste vänja sig vid en normal nivå av endorfiner och dopamin.

Denna tillvänjningsfas upplevs svårare ju längre rökaren varit beroende och ju högre doser av nikotin som denne använt sig av, eftersom hjärnan då vant sig vid den nivån av endorfiner och därmed kräver mer och mer för varje år som rökningen pågår.

Motivation: Det första, viktiga, steget mot ett rökstopp

På grund av den abstinens som följer med ett rökstopp kan denna process betraktas som en lika mycket psykologisk process som en fysisk. Speciellt i anslutning till själva rökstoppet. Detta är tyvärr inte någon behaglig process, och den blir ännu mer vansklig och svårhanterlig om den person som önskar sluta ständigt är omgiven av rökare. Det är inte heller helt enkelt att hantera ett rökstopp på egen hand, utan stöd från andra personer i sin omgivning.

Det är av den anledningen viktigt att hitta motivationen, vad som ger motivation varierar kraftigt från person till person, och det viktiga är att hitta någonting som är starkt nog för att få dig att vilja fortsätta kämpa. Det kan handla om att du vill skaffa barn, att du fått en chock vid senaste läkarbesöket, att du fått en uppenbarelse, att du vill ha en sundare livsstil, att du vill spara pengar, eller att du insett att rökningen kommer att bli din död… Det är viktigt att du känner att du har en god anledning till att sluta, och detta ska kombineras med god förberedelse och väl uppsatta mål.

Att sluta röka innebär att du kan återfå din hälsa och maximal livskvalitet. Du undviker även allvarliga patologiska förändringar som kan skada både dig och människorna omkring dig. Att sluta röka innebär också:

  • Att du får bättre kondition
  • Att du kan fylla lungorna med luft
  • Att du får slät hy och vita tänder
  • Att du får frisk andedräkt
  • Att du slipper illaluktande hår och kläder

Det finns många olika metoder att ta till hjälp vid ett rökstopp:

  • Rökavvänjningsgrupper
  • Ersättningsprodukter och behandlingar
  • Vägledning
  • E-cigaretter
  • Hypnos

Vissa av ersättningsprodukter och behandlingar måste förskrivas av sjukvården. Ett sådant exempel är Champix Varenicline som har flera fördelar och som är lämplig för de allra flesta. Den hjälper dig att sluta röka utan större besvär (Det är inte heller nödvändigt med nedtrappning efter de första 2-3 veckorna som det kan vara med andra behandlingar), tabletterna ger dig styrka att stå emot det inre trycket (som många före detta rökare är rädda för) och påverkar inte heller den sexuella lusten eller förmågan.

Referencer

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 7, 2021 by Dr. Tobias Nielsen