Overvikt

Vægttab

Bland 2000-talets mest utbredda sjukdomar intar fetma en framträdande plats

Det är en sjukdom som kännetecknas av en okontrollerad viktökning och fettmassa, ofta på grund av en undermålig diet. Det finns även vissa människor som är överviktiga på grund av ärftliga orsaker, men för de allra flesta beror övervikten på en felaktig kost.

Idag spelar vårt fysiska yttre en viktig roll i samhället. Dessutom gör få människor av idag anspråk på att vara nöjd med sitt utseende. Undersökningar visar att viktminskning är en av de viktigaste prioriteringarna bland både européer och svenskar.

Enligt många studier, ökar antalet personer med fetma, dvs. de som är svårt överviktiga, varje år.

Förutom det faktum att fetman påverkar vårt yttre och därmed även vårt självförtroende, så fetma är ett stort problem i samhället idag då en kraftigt överviktig person löper mycket större risk att drabbas av hälsoproblem.

Bland de vanligaste hälsoproblemen i samband med fetma är, vissa hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och ryggproblem.

Gå ner i vikt har blivit närmast en besatthet för många svenskar. Det finns många olika sätt att gå ner i vikt, men den mest effektiva och säkra medicinska behandlingen mot fetma heter, Xenical Orlistat .

Hur definieras fetma?

WHO, Världshälsoorganisationen, hänvisar till fetma som en “onormal eller överdriven ansamling av fett som kan skada hälsan hos överviktiga.” Det finns en skala baserad på en persons BMI, eller Body Mass Index, som används för att klassificera olika typer av övervikt och fetma, skalan sträcker sig från undervikt till grav fetma, som i slutändan kan vara dödlig.

overvikt

I Sverige är idag ca 10,5% av invånarna är överviktiga, med något fler överviktiga män än kvinnor. Mer allmänt är antalet överviktiga personer i Sverige cirka 33 % om man räknar in samtliga från kategorin övervikt enligt BMI.

Vi måste skilja mellan övervikt och svår fetma. Övervikt är steget innan grav övervikt och fetma. Övervikt är också mindre allvarligt än fetma, eftersom det alltid är möjligt att återgå till en balanserad vikt med mindre ansträngning för att nå resultat.

Övervikt kan vara övergående eller tillfälligt, eftersom den mänskliga kroppen hellre vill lagra fett än att släppa det ifrån sig. Detta är en ursprunglig överlevnadsfunktion med ganska liten relevans i dagens läge. Så genom att angripa problemet på ett tidigt stadium, kan det lösas relativt snabbt.

Men fetma (grav övervikt) gör det svårare att återgå till normal vikt eftersom metabolismen i detta skede har förändrats i grunden. Fettvävnad är av central betydelse för balansen i ämnesomsättningen, eftersom det hjälper till att absorbera fett genom fettcellerna och sänder signaler till hjärnan och andra organ runt energireserverna.

Fetma uppstår därför att fettvävnaden består av celler som ökar i storlek då de matas med lipider. Detta betyder att då det uppstår en obalans när personen konsumerar fler kalorier än vad som spenderas exempelvis genom fysisk aktivitet, de extra kalorierna kommer dessutom ofta från fett och socker vilka stör fettvävnadens normala funktion så att cellvolymen når en kritisk och maximal storlek. För att kunna fortsätta att absorbera lipider, kommer fettcellerna i detta läge att försöka att ta över andra celler i närheten, och fylla dem med fett.

Denna cellreaktion orsakas alltså av kosten. Det cellulära svaret är att växa i volym till dess att de når en kritisk storlek där de inte kan få nog med syre: i detta läge har det uppstått en inflammation. Här förändras metabolismen hos cellerna och de sänder nödsignaler till hjärnan och organ i form av inflammatoriska molekyler såsom TNF.

Dessa pro-inflammatoriska, giftiga och skadliga faktorer som härrör från fettvävnad, kan hittas i blodcirkulationen hos feta personer (medan de inte kunde hittas hos en normalviktig person) och även i andra organ: hela det inre nätverket påverkas och blir inflammerat. Det finns därför ett klart samband mellan fettvävnad och cellerna de skapar och komplikationer i andra organ, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och åderförkalkning …

Sålunda hänvisar vi till fetma som en systemisk inflammatorisk sjukdom (på låg nivå, då inflammationen är låggradig) på grund av den onormala ansamling av molekyler associerade med systemisk insulinresistens som kännetecknar fetma. På grund av inflammationen, över en längre tid, blir denna sjukdom kronisk och fetman permanent. Det blir svårare för personer med svår fetma, för att uppnå en normal vikt igen eftersom deras ämnesomsättning förändrats.

Vi måste påminna om att det bästa sättet att motverka övervikt och särskilt svår fetma, är att leva ett hälsosamt liv, att äta en balanserad kost och utöva regelbunden fysisk aktivitet varje vecka.

En person som inte utför någon form av fysisk aktivitet och äter “för mycket” lagrar de kalorier som inte förbränns inuti kroppen. De kommer att omvandlas till fett och ökar därmed personens vikt.

Det var inte förrän 1997 som Världshälsoorganisationen (WHO) erkände och klassificerade fetma som en sjukdom. Sjukdomen fetma beräknas orsaka mer än 3 miljoner dödsfall i världen varje år. Kom också ihåg att nästan 14,5% av världens vuxna nu betecknas som överviktiga.

Vad orsakar fetma?

Som vi nämnde tidigare, är det en tämligen lång process. Den främsta orsaken till fetma är intaget av för många kalorier men också på grund av brist på regelbunden fysisk aktivitet.

Stress och sömnlöshet kan också utlösa en viktuppgång. När vi blir äldre, förlorar vi gradvis vår muskelmassa vilken i stora delar ersätts av fettvävnad. Slutligen kan antidepressiva läkemedel och hormonrelaterade problem såsom hypotyreos eller polycystiskt ovariesyndrom orsaka övervikt.

Viktökning och fetma kan också ha ärftliga orsaker. Oftast är det dock i själva verket matvanor och intresset för fysisk aktivitet som förts vidare från föräldrar till barnen.

Vad är mitt BMI och hur räknar jag ut det?

BMI (body mass index) är ett index som jämför en persons vikt i förhållande till hans/hennes längd. Det är ett index som godkänts av Världshälsoorganisationen, vilka anser att det är det mest tillförlitliga sättet att kontrollera om en person är överviktig. En person som väger 100 kg och är 1,55 cm lång befinner sig inte i samma situation som en person som väger lika mycket men är 1,80 cm lång, därför är det viktigt att alla kontrollerar sitt BMI, för att se om de har en normal vikt, är något överviktiga eller feta.

Det är mycket enkelt att beräkna ditt BMI. Dela din vikt med din längd i kvadrat (i meter). Beroende på resultatet, så kan du då se om din kropp är underviktig, normal eller fet. Här följer WHO: s riktlinjer:

  • Du är undernärd när BMI är mindre än 16,5. Din situation är i sådana fall allvarlig och du måste omedelbart försöka gå upp i vikt. Kort sagt, detta stadium är sjukligt och kräver att du söker hjälp från en läkare eller dietist för att förbättra din hälsa.
  • Du är underviktig om ditt BMI ligger mellan 16,5 till 18,5. I det här fallet uppmanas också att försöka gå upp i vikt.
  • Din kroppsvikt är normal när ditt BMI ligger mellan 16,5-25. Du bör fortsätta att äta en balanserad och hälsosam kost.
  • Du är överviktig om ditt BMI är mellan 25 och 30. Du kan alltid tämligen enkelt återgå till en normal vikt, genom ökad fysisk aktivitet, och genom att korrigera din kost.
  • Du lider av måttlig övervikt när BMI är mellan 30 och 35
  • Du lider av svår fetma, om ditt BMI är mellan 35 och 40
  • Du lider av extrem fetma när BMI är över 40Det är den värsta situationen för alla.

Detta index har sina begränsningar och ska inte användas för att kontrollera, gravida kvinnor, ammande mödrar, äldre eller personer som är särskilt muskulösa.

Vilka är konsekvenserna av fetma?

En person som är överviktig och som väljer att inte följa en lämplig diet eller ägna sig åt några former av fysiska aktiviteter, kommer att ha en högre sannolikhet för att utveckla hälsoproblem. De vanligaste problemen kan delas in i två grupper, fysiska krämpor och psykiska sjukdomar:

overvikt

Fysiska konsekvenser

sömnbesvärhypertension (högt blodtryck)
hjärt- och kärlsjukdomarTyp 2-diabetes
ledsmärtorerektil dysfunktion
ryggproblem

Diabetes: övervikt ökar markant risken för att utveckla typ 2-diabetes. Det innebär att bukspottkörteln inte längre kan producera tillräckligt med insulin till kroppen då fettvävnaden blivit insulinresistens, och glukosnivån i blodet blir därmed onormal. Det fett som omger magen, det så kallade bukfettet, är särskilt farligt.

Hjärt-kärlsjukdom: Högt blodtryck och diabetes är två typer av sjukdomar som kan orsaka problem i hjärta och kärl. Dessa sjukdomar kan potentiellt orsakas av fetma.

Erektil dysfunktion: En ökning av kolesterol kan orsaka en förträngning av de blodkärl som försörjer penis och leder till manlig impotens

Ledvärk: Övervikt kan orsaka ökat tryck på lederna, knän och rygg. En viktminskning kan bidra till att begränsa problemen, särskilt om det handlar om artrit och muskuloskeletala sjukdomar, samtidigt som det också gör det enklare att röra sig.

Psykologiska konsekvenser

Ökat självförtroende: att skapa och underhålla en sund kropp kan ge dig en känsla av kontroll över ditt liv. Viktminskning kan få dig att må bättre och öka självförtroendet. Självförtroende, när det inte är överdrivet, kan också höja kvaliteten på dina personliga och professionella relationer.

Förbättrat sexliv: Enligt kliniska studier, har det visat sig att risken för att utveckla sexuella problem (såsom förlust av libido eller brist på lust) är 25 gånger större för överviktiga personer.

Känslan av att ha utfört en prestation: stöd från din familj, bekanta eller andra närstående kan hjälpa dig att klara av det du förutsatt dig.

Känslan av balans: Känslan av stabilitet och en känsla av framsteg, som uppstår efter viktminskning, kommer att begränsa problemen med eventuella depressiva känslor.

Som du kanske har märkt, är det inte att rekommendera att förbli överviktig, ditt liv och din hälsa står på spel, liksom ditt mentala välbefinnande.

För att avgöra om du är överviktig, måste du räkna ut ditt Body Mass Index (BMI). Detta index beräknas genom att dividera din vikt med din längd i kvadrat. Till exempel, om du väger 70 kg och är 1,75 m lång, är ditt BMI 22,9.

BMI är ett tillförlitligt värde; Enbart vikt är inte tillräckligt för att avgöra om du är överviktig eller inte. En man som väger 70 kg och är 1,60 meter lång, är inte i samma situation som en man med samma vikt, men som är 1,80 m lång.

Hur kan man förebygga viktuppgång?

xenical orlistat

För att undvika att gå upp i vikt och för att undvika hälsoproblem, är den första regeln att leva ett hälsosamt liv.

Genom att äta en balanserad kost varje dag och att motionera regelbundet, kommer du undvika att gå upp i vikt, på ett så naturligt sätt som möjligt.

Om du äter för mycket, minska dina portioner. Om du äter för mycket fett eller socker, så ät en mer balanserad kost. Ta eventuellt hjälp av en dietist.

Om det trots dina ansträngningar, fortfarande svårt att gå ner i vikt, kan du välja en medicinsk behandling (efter råd från din läkare, och om din hälsa så tillåter). Vissa behandlingar på marknaden, såsom fettförbrännare, är potentiellt skadliga för hälsan och har många negativa biverkningar. En av de mest effektiva och säkraste behandlingarna är Orlistat Xenical. Syftet med läkemedlet är att hjälpa människor som lider av fetma att snabbt gå ner i vikt.

Farorna med allt för snabb viktminskning

Det finns ett överflöd av metoder för snabb viktminskning om du söker på internet. Bland de problem som kan uppstå när du använder någon dessa metoder innefattar:

  • Oxidativ stress, som kan kännetecknas av en allvarlig brist på näringsämnen i kroppen.
  • En minskning av kroppens muskelvävnad: Brist på näringsvärden tvingar kroppen att ta av sina reserver. Men det är musklerna som används först innan fettet används. Så du riskerar att bli svagare och få ännu långsammare ämnesomsättning.

Genom att välja ett snabbt sätt att gå ner i vikt, så kan du hamna i en situation där du i slutänden är ännu mer överviktig än du var innan du började.

Läskedryckers inverkan på fetma

Sockrade läskedrycker har ett högt kaloriinnehåll. Därför leder stor konsumtion av läsk ofta till en okontrollerad ökning i vikt. Offren är i de flesta fall tonåringar som har nära nog ett pågående missbruk av dessa drycker.

En person som dricker stora mängder sötade läskedrycker utan att motionera regelbundet, eller som inte äter en i övrigt mycket välbalanserad kost kommer inte bara att gå upp i vikt, utan riskerar också att drabbas av näringsbrist. Personen i fråga kan i detta fall uppleva extrem trötthet, smärta, viktökning och andra obehag.

Men lightläsk, har istället nästan ingen negativ inverkan på din hälsa. Den kan hjälpa dig att stabilisera din vikt och BMI, just på grund av frånvaron av kalorier från socker.

Källor

Vidare information

FrankrikeEngland
DanmarkTyskland
PortugalPolen
SchweiziskaFinland

Medical review on January 6, 2021 by Dr. Tobias Nielsen