Sildenafil

Sildenafil är ett läkemedel för män som lider av erektil dysfunktion (impotens).

Erektil dysfunktion innebär en återkommande oförmåga att uppnå erektion, eller oförmåga att bibehålla erektionen tillräckligt länge för att fullt ut njuta av sexuellt umgänge. Förväxla inte erektil dysfunktion med för tidig utlösning , som beskriver oförmågan att förhindra en tidig utlösning. Det finns andra behandlingar tillgängliga för detta problem.

Gratis expressfrakt ✅ Registrerat EU Apotek ✅ Säkert ✅

Sildenafil produceras av flera erkända laboratorier (Biogaran, Pfizer, Mylan etc.) och har samma sammansättning som Viagra (som marknadsförs exklusivt av Pfizer). Preparatet har därför en garanterad tillförlitlighet och spårbarhet.

Den aktiva substansen är sildenafilcitrat, som spelar en nyckelroll för att återge individens dess fulla erektionsförmåga. Det är dessutom inte bara användbart för behandling av erektil dysfunktion, utan även vid lungsjukdomar och högt blodtryck.

Hur fungerar det?

Sildenafil är en tablettbehandling för erektil dysfunktion som hjälper till att förhindra dess konsekvenser.

Anledningen till att vi kallar problemen “konsekvenser” och inte klassificerar dem som en sjukdom, är helt enkelt för att Sildenafil inte är någon långtidsbehandling; den kommer inte heller att bota det underliggande problemet som orsakar impotensen. Snarare hjälper preparatet dig att motverka effekterna av erektil dysfunktion. Detta beror på att erektil dysfunktion ofta har psykiska orsaker, såsom stress eller krav på sexuell prestation.

Värt att notera: Erektil dysfunktion kan uppstå på grund av andra orsaker, till exempel som en följd av sjukdom eller operation, av vilka båda är kända för att kunna orsaka erektionsproblem i efterförloppet.

För att förstå hur Sildenafil fungerar, måste du förstå vad som händer under en normal erektion. När en man är sexuellt stimulerad, skickar hjärnan signaler till penis via nervbanorna genom bäckenbottenmuskulaturen.

Viagra innehåller den aktiva substansen Sildenafil

Dessa impulser får svällkropparna att slappna av och ge plats för artärerna att expandera (som sedan börjar fylla corpus cavernosa för att skapa en normal erektion). Artärerna ökar då i diameter och det ökade blodflödet till artärerna får corpus cavernosa att bli stel och därmed skapas en erektion. Kort sagt, inflöde av blod får penis att styvna.

Men när någon lider av erektil dysfunktion, kan inte hjärnan att skicka några signaler, vilket kan uppstå av flera olika orsaker (alkoholkonsumtion, rökning , stress, diabetes …) som stör aktiviteten i nervsystemet.

Sildenafilcitrat blockerar effekten av ett enzym som kallas PDE-5, ett enzym som förhindrar överföring av signaler och stoppar musklerna från att slappna av, så därför klassas Sildenafil som en typ 5 fosfodiesteras (PDE-5) -hämmare, då den blockerar enzymet och på så sätt bidrar till att skapa en erektion.

Sildenafil motverkar enzymets effekter och gör det därmed möjligt för bukväggen att slappna av, vilket gör att blodkärlen kan rikta blodflödet in i penis. Artärerna sväller och blir stela av det förhöjda blodtrycket och bildar därmed en erektion.

För att bibehålla erektionen under en längre tid ökar även blodflödet i det venösa systemet och tillåter ett inflöde av ytterligare blod i penis, vilket bidrar till att behålla erektionen.

Dosering

Sildenafil är en munsönderfallande tablett, som du bör ta ungefär en timme före samlag. Det är mer effektivt om tabletten tas mellan måltiderna, men det är fortfarande möjligt att ta tabletten i samband med måltid om du önskar.

Hur mycket ska jag ta och vem är det till för?

Varje blå tablett är delbar och innehåller 25, 50 eller 100 mg Sildenafil. Rekommenderade doser kan variera upp till maximalt 100 mg. Men läkarna brukar rekommendera en enda daglig dos av antingen 25 mg, 50 mg eller 100 mg. Med andra ord är det inte tillrådligt att ta två hela piller, även om den totala dosen inte överstiger 100 mg om detta inte rekommenderats av din läkare. Det finns två faktorer som begränsar användandet av Sildenafil: kvantitet och frekvens.

Rekommenderad dosering fastställs av din läkare, men det som i allmänhet är avgörande är hur allvarligt problemet är:

  • Lätta besvär: 25 mg
  • Medelsvåra besvär: 50mg
  • Svåra besvär: 100mg

Därför behöver kraften och uthålligheten hos din erektion inte vara beroende av dos du tar: Om du har en låg nivå av erektil dysfunktion och du tar 100 mg sildenafil, kommer det inte att leda till en mer uthållig eller styvare erektion.

Ett annat viktigt påpekande är att doseringen som föreskrivs också är kopplat till patientens hälsa, liksom orsaken till hans erektila dysfunktion; det vill säga om det är ett kroppslig eller ett psykiskt problem. Ursprunget till problemet har påverkan på dess svårighetsgrad och därmed vilken dos patienten kommer att behöva ta för att få erektion. Det är viktigt att diskutera dosen med din läkare när du får ditt recept för första gången. Han/hon kommer att informera dig om den lämpligaste dosen för just ditt problem, för att undvika överdosering och eventuella biverkningar.

Annan viktig information: Du måste vara sexuellt stimulerad även om du tar denna behandling mot erektil dysfunktion. Patienten måste vara i ett tillstånd av sexuell upphetsning att över huvud taget få erektion. Det är viktigt att vara medveten om att denna behandling inte kommer att bota några eventuella problem med libido.

Biverkningar

Sildenafils biverkningar varierar en hel del beroende på individens kropp och hälsa. Listan nedan är inte uttömmande, så var uppmärksam på eventuella symptom du upplever i samband med denna behandling och tala med din läkare om du upplever något som skulle kunna vara en biverkan.

Den vanligaste biverkningen är huvudvärk, som kan uppkomma abrupt efter att kroppen absorberat Sildenafil. Detta är ganska vanligt och det finns oftast ingen anledning till oro. Men om problemet kvarstår, måste du rådfråga din läkare.

Vissa användare rapporterar allergiska reaktioner som rodnad, klåda, nässelfeber och ibland svullnad i munnen.

Sildenafil kan också orsaka synstörningar, särskilt verkar färgseendet påverkas så att tillfällig färgblindhet uppstår (mellan blå och grön i synnerhet). Du kan även drabbas av nästäppa eller rinnsnuva.

Matsmältningsproblem är ganska vanligt när du tar Sildenafil. Dessa biverkningar är: smärta vid matsmältning, illamående och halsbränna. Slutligen, kan vissa användare uppleva yrsel och svindel efter att ha tagit denna behandling.

Muskelsmärta är en mindre vanlig biverkan. Detta problem är dock aldrig ihållande eller förlamande.

Några få män har rapporterat problem med en långvarig och smärtsam erektion. Detta symptom är aldrig permanent, men du bör tala med din läkare om du någonsin upplever smärta i samband med erektion eller en erektion som varar i mer än 4 timmar.

Det har förekommit några enstaka fall av stroke, hjärnblödning och arytmier. En annan mycket sällsynt biverkning är onormal hjärtrytm. Slutligen kan Sildenafil orsaka epileptiska anfall, minnesförlust och medvetslöshet. Medvetslöshet och stroke är fortfarande mycket sällsynta biverkningar och mestadels drabbas personer kategoriseras som “i riskzonen” för hjärt- kärlhändelser redan innan intaget av Sildenafil.

Notera: För att få köpa denna drog genom ett licensierat onlineapotek, måste du genomgå en konsultation med en legitimerad läkare som kommer att göra en grundlig undersökning för att se till att du inte löper någon överhängande risk för att drabbas av obehagliga biverkningar. Om läkaren anser att det finns någon risk för hälsan, kommer de att rekommendera någon annan behandling för erektil dysfunktion.

Vi vill påminna dig om att alltid vara försiktig när du tar denna behandling. Kontakta din läkare om du upplever något av dessa symtom:

DimsynSvårt att andas
BröstsmärtorErektion som varar längre än fyra timmar
Ojämn hjärtrytmKramper

Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer

Vissa män löper större risk för biverkningar på grund av sitt grundläggande hälsotillstånd. Som vi tidigare nämnt, gäller detta särskilt för män som lider av hjärtsjukdomar, högt blodtryck, kärlkramp (övergående bröstsmärtor) och kardiovaskulära problem. Detta beror på att Sildenafil vidgar blodkärlen och kan orsaka episoder med mycket lågt blodtryck, vilket kan utlösa hjärt- eller hjärninfarkt. Således är läkemedlet inte att rekommendera till personer med en historia av hjärt- kärlproblem eller lågt blodtryck.

Det finns också några läkemedelsinteraktioner med läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar och angina, och i dessa fall kan Sildenafil inte användas.

Dessa läkemedel innehåller ofta nitrat som i kombination med Sildenafil kommer att sänka blodtrycket till farligt låga nivåer. Detta kan vara ett problem för dem som redan har problem med ett lågt blodtryck. Det är därför viktigt att berätta för din läkare om du tar något annat läkemedel så att han/hon kan utföra en grundlig hjärtundersökning och därefter avgöra om du verkligen kan ta Sildenafil utan någon risk.

Kom ihåg att sexuell aktivitet i sig självt medför vissa påfrestningar på hjärtat vilket innebär att sexuellt umgänge är särskilt riskabelt för personer med hjärtproblem. En granskning av din hjärtfunktion är därför viktig, och tveka inte att tala om utifall du har någon i din närmsta släkt med hjärtsjukdom och glöm inte heller nämna dina egna eventuella hjärtproblem.

Detta läkemedel kan också påverka din syn. Därför är det så att om du redan lider av försämrad syn på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION) så får du absolut inte ta Sildenafil.

Var extra försiktig om du har eller har haft någon svår njursjukdom. Du bör i sådana fall vidta särskilda försiktighetsåtgärder gällande dosering. Meddela din läkare om det är så att du har, eller har haft någon allvarlig leversjukdom.

Slutligen så finns det andra riskgrupper som bör vara mycket försiktiga med behandling eller som bör undvika att ta denna medicin helt och hållet på grund av läkemedelsinteraktioner. Män som tar alfablockerare för att behandla högt blodtryck eller prostataadenom är föremål för särskild övervakning eftersom Sildenafil samverkar med dessa läkemedel och kan orsaka ortostatisk hypotension. Läkaren kommer att göra en utvärdering innan förskrivning för att vara säker på att patienten har ett stabilt blodtryck och till en början ge en dos på bara 25 mg att försiktigt introducera Sildenafil, om det verkar behövas.

Ökad övervakning och små doser initialt kan också vara aktuellt om du tar läkemedel som innehåller CYP3A4-hämmare, såsom behandling för magsår och gastroesofageal reflux. Detta är också fallet för antibiotika som innehåller erytromycin som tas för att behandla lunginfektioner, liksom behandlingar som innehåller ketokonazol för att behandla seborroiskt eksem hos vuxna.

Sildenafil som behandling är helt uteslutet om du tar exempelvis ritonavir, som används för att behandla HIV. Slutligen rekommenderas inte heller män med svåra penisdefekter eller anatomiska avvikelser att använda Sildenafil.

Var kan jag köpa Sildenafil (Online) och hur mycket kostar det i Sverige?

Du bör kunna köpa Sildenafil hos alla traditionella apotek (dvs. fysisk apotek), förutsatt att du kan uppvisa ett giltigt recept.

Du kan också köpa Sildenafil online via ett onlineapotek. Orsaken till att göra detta kan vara flera såsom, attraktiva priser, expressleverans, gratis online receptservice eller att du vill behålla din anonymitet) men att handla online kan innebära vissa risker. Dessa risker inkluderar risken att köpa en produkt som redan passerat sitt utgångsdatum, eller ännu värre, ett förfalskat läkemedel. Så väljer du att köpa ditt läkemedel på nätet är det mycket viktigt att du är helt säker på att du köper din medicin från ett licensierat onlineapotek.

När du väljer en webbplats, försök att undvika att klicka på kampanjer som hävdar att de säljer billigare Sildenafil eller att de tillåter dig att köpa den utan recept.

Köp online

Påminnelse: Om du helt vill undvika riskerna bör du gå till ett fysiskt apotek.

Sildenafil Online: Vad kostar det i Sverige?

Till skillnad från andra läkemedel på marknaden som behandlar erektil dysfunktion, så har faktiskt alla doseringar exakt samma pris:

Sildenafil Priser i Sverige

Sildenafil 25mg4 tabletter till priset av 500 kr
Sildenafil 50mg4 tabletter till priset av 500 kr
Sildenafil 100mg4 tabletter till priset av 500 kr

Påminnelse: Om du helt vill undvika risken för att råka få ett förfalskat preparat, måste du köpa ditt läkemedel genom ett licensierat apotek! Denna prisindikator kan hjälpa dig att upptäcka webbplatser som hävdar att de säljer läkemedel till extremt låga priser. Licensierade apotek har inte råd att sälja denna behandling till ett lägre pris!

Källor

Medical review on September 23, 2022 by Dr. Tobias Nielsen

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *