Viagra: den optimala dosen

Vid behandling av erektil dysfunktion (impotens) med Viagra, finns det tre olika doseringsalternativ att välja mellan. En tablett med preparatet innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg av den aktiva substansen Sildenafil. Vilken dos som är optimal bestäms individuellt i samråd med läkare. Justeringar kan eventuellt utföras efteråt.

Köp Viagra online – läkemedelsrecept ingår i priset

Välja rätt dos enligt individuellt behov

I samråd med läkare, är det viktigt att informera denne om eventuella hälsoproblem och läkemedel som intas. Baserat på denna information kan läkaren avgöra vilken dos som är bäst lämpad och ger den lägsta risken för biverkningar.

Speciellt när du tar andra läkemedel måste åtgärder vidtas för att säkerställa att det inte finns några interaktioner mellan dessa. Viagra utvidgar blodkärlen, vilket ger en sänkning av blodtrycket i samband med detta. Om potensmedel som till exempel alfablockerare tas i kombination med ett blodtryckssänkande läkemedel, kan det orsaka ett farligt blodtrycksfall.

När ordinerar läkaren 25 mg Viagra?

Den främsta anledningen till ett recept på den lägre dosen 25 mg är de biverkningar som kan uppstå vid intag av högre doser. Om en patient uppnår ett tillfredsställande resultat med en dos på 50 mg, men upplever otrevliga biverkningar, kommer läkaren att sänka dosen till 25 mg. Uppskattningsvis tar cirka 50% av alla patienter som behandlas med Viagra 25 mg eftersom läkemedlet redan då är mycket effektivt och samtidigt ger upphov till få biverkningar. Även fysiska faktorer eller användning av andra läkemedel kan leda till att en läkare förskriver 25 mg Viagra.

Möjliga orsaker till 25 mg Viagra:

  • Liten och smal kroppsform
  • Förekomst av biverkningar
  • Användning av andra läkemedel

För patienter med hjärt-kärlsjukdom är läkemedlet Viagra sällan särskilt lämpligt. Om patientens medicinska profil tillåter ett recept på Viagra, kommer läkaren att använda en dos på 25 mg för att undvika komplikationer. Eftersom Viagra är kontraindicerat vid användning av vissa läkemedel, är ofta endast den lägsta dosen lämplig.

Viagra 50mg är standarddosen

För män utan befintliga sjukdomstillstånd eller andra hälsoproblem kan Viagra 50mg ordineras som initial dos. I de flesta fall är denna dos tillräcklig och ger den önskade effekten. Om alltför kraftiga biverkningar uppkommer, kan dosen justeras till Viagra 25mg och om effekten är alltför svag, kan den ändras till 100 mg.

Värt att notera är att vissa män inte upplever en förbättring av den erektila funktionen omedelbart av den första dosen. I detta fall bör behandlingen inte avslutas utan upprepas flera gånger. Viktigt är att det rekommenderade intaget av en tablett per 24 timmar följs.

Viagra 100mg vid svår erektil dysfunktion

Den maximala dosen rekommenderas för män med svår erektil dysfunktion och används när lägre doser inte varit tillräckliga. På grund av den högre mängden av den aktiva substansen, ökar risken för biverkningar. Om den maximala dosen inte leder till en förbättrad erektil funktion bör du prata med din läkare om alternativa åtgärder.

Har en högre dos av sildenafil bättre effekt?

En studie genomförd av Pfizer visar att Viagra faktiskt fungerar mer effektiv vid högre doser. Hos 63% av de män som gavs Viagra 25mg, var den administrerade dosen tillräcklig för att uppnå en förbättring av den erektila funktionen. 74% av de män som tog Viagra 50mg upplevde att denna dos gav önskad effekt, och 82% av de deltagare i studien som fick 100mg Viagra administrerad, rapporterade att de uppnådde en erektion.

Ändå är startdosen vanligen 50 mg och justeras vid behov, eftersom högre doser förutom en starkare effekt också innebär en avsevärt ökad risk för biverkningar. Dessutom är Viagra 100mg inte lämplig för män som har dålig hälsa.

100mg av sildenafil per tablett är den högsta rekommenderade enhetsdosen. En högre dos än 100 mg har inga andra hälsofördelar och innebär ingen ytterligare förbättring av den erektila funktionen.

Finns det generiska läkemedel i samma doser?

Sedan patentskyddet på Viagra gått ut i juni 2013 distribueras cirka 20 generiska läkemedel med namnet Sildenafil i Sverige. Beroende på tillverkare skiljer sig dessa åt vad gäller utseende och tablett form.

Det ursprungliga Viagra är dock identiskt med generisk sildenafil i följande avseenden:

  • Effektivitet
  • Förpackningsstorlek
  • Läkemedelsinnehåll

Dessutom finns vissa generiska varianter av Sildenafil som är tuggbara eller munsönderfallande tabletter. Även när det gäller dessa läkemedel är de inte tillgängliga, och bör inte tas, utan receptbeläggning med en individuellt rekommenderad läkemedelsdosering.

Leder en lägre dos till färre biverkningar?

Viagra betraktas i huvudsak som ett väl tolererat läkemedel, men biverkningar är inte uteslutna. Enligt en studie som genomfördes av tillverkaren Pfizer, drabbades mindre än 2% av patienterna av biverkningar vid intag av Viagra. De deltagare i studien som upplevde smärta rapporterade att styrkan i denna var beroende av dosen:

bieffekt25 mg50 mg100 mgplacebo
huvudvärk16%21%28%7%
värmevallningar10%19%18%2%
matsmältningsbesvär3%9%17%2%
dimsyn1%2%11%1%
nästäppa4%4%9%2%
ryggsmärta3%4%4%2%
muskelsmärta2%2%4%1%
illamående2%3%3%1%
yrsel3%4%3%2%
hudutslag1%2%3%1%

Även om biverkningar under studien sällan inträffade, bör din hälsa och individuella risk övervägas vid val av dosering.

Värt att notera för optimal effekt

Oavsett dos fungerar Viagra endast när en sexuell stimulans ges. Bara genom att ta potensmedlet tillsammans med sexuell stimulering kan en erektion byggas upp. Läkemedlet verkar inom ungefär 30 till 60 minuter från intag. Preparatet bör därför tas innan planerat samlaget.

Läkemedlets effekt fördröjs om det tas i samband med en fettrik kost. Det rekommenderas att du sväljer Viagra med vatten, för att undvika att effekten påverkas. Ett enzym i exempelvis grapefruktjuice kan hämma nedbrytningen av sildenafil, vilket ökar risken för biverkningar. Överdriven alkoholkonsumtion under användning av potensläkemedel bör undvikas.

Medicinsk historia: perfekt dosering och medicinering

På grund av det faktum att Viagra är ett receptbelagt läkemedel, är en läkarkonsultation obligatorisk innan du använder det. Läkemedlet kan och kommer endast att ges lagligt mot ett giltigt recept från en behandlande läkare. En läkare är alltid bäst lämpad att skapa en övergripande bild av patienten och utifrån denna rekommendera en lämplig dosering.

Patientens skyldighet är därför att förmedla till läkaren exakt och fullständigt vilka ytterligare sjukdomstillstånd som förekommer samt huruvida och i sådana fall vilka läkemedel denne redan tar. Under den initiala behandlingen rekommenderas allmänt en dos på 50 mg, varpå läkaren kan fatta beslut om dosen bör minskas till 25 mg eller om patienten behöver den högsta dosen på 100 mg för att garantera önskat behandlingsresultat med minimal risk för biverkningar.

Leverantören euroCliix är certifierad av MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) och därmed enligt lag behörig att leverera receptbelagda läkemedel inom Europa. På euroClinix kommer en läkare att använda sig av ett medicinskt frågeformulär för att bedöma ditt tillstånd och, om du är lämpad, utfärda ett recept på Viagra.

Medical review on July 25, 2022 by Dr. Tobias Nielsen