Viagra alternativ

Viagra är det första läkemedlet som godkänts för behandling av erektil dysfunktion. Det var av misstag som läkemedelstillverkaren Pfizer upptäckte att det läkemedel som utvecklades – sildenafil, vilket ursprungligen var avsett för behandling av hjärtproblem, effektivt kan hjälpa män med erektil dysfunktion. Detta är en av anledningarna till att Viagra är och kommer att förbli det mest förskrivna läkemedlet för behandling av potensproblem. Det finns dock numera fler preparat som i många fall utgör bra och användbara alternativ till Viagra. Vi skulle vilja presentera dessa läkemedel för dig och förklara i vilka fall patienter kan föredra något av dessa.

Hur fungerar läkemedel mot erektil dysfunktion?

Oavsett vilken den aktiva ingrediensen är fungerar alla potensmedel likt Viagra. De fyra godkända aktiva substanserna är sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och avanafil (Spedra). Samtliga dessa fyra läkemedel tillhör kategorin PDE-5-hämmare och förhindrar således effekten av enzymer fosfodiesteras-5 (PDE-5). Som ett resultat av detta kommer blodkärlen i penis erektila vävnad att vidgas och blodflödet främjas. På så vis främjar alla dessa fyra aktiva substanser uppkomsten av en erektion.

Det spelar ingen roll om du får Viagra eller något av ovanstående alternativ ordinerat av en läkare. Samma sak gäller för alla preparat: effekten av PDE-5-hämmare måste alltid föregås av sexuell stimulans. Sammanfattningsvis skiljer sig inte de aktiva substanserna åt vad gäller verkningsmekanism eller det faktum att de inte är afrodisiakum. I grund och botten finns det bara tre huvudsakliga punkter som definierar valet av rätt potensmedel:

 • varaktighet
 • tidpunkt till verkan
 • tolerans

Därför undersöks alla dessa tre punkter vid utvärderingen av lämpligheten att använda de tre alternativen till läkemedlet Viagra.

Alternativet från Lilly: Cialis

Alternativet från läkemedelstillverkaren Lilly (ofta omnämnt som Eli Lilly & Company) heter Cialis och har funnits tillgängligt sedan 2003. Till skillnad från Viagra inträder effekten av den aktiva ingrediensen tadalafil redan efter 15-30 minuter. Dessutom föredrar många patienter läkemedlet tack vare dess långa verkningstid på upp till 36 timmar. Det är därför möjligt att vara sexuellt aktiv under flera dagar i följd efter ett enda intag av Cialis. Kompabiliteten beror, likt fallet är med andra receptbelagda läkemedel, till stor del på patientens individuella förutsättningar och kan därmed variera. Patienter upplever ofta att toleransen är god och läkemedlet anses ha få biverkningar.

Data om läkemedlet Cialis

 • Varaktighet: 36 timmar
 • Effekt inträder: 15-30 minuter
 • Tolerans: anses av patienter ofta vara god

Bedömning: Användning av Cialis är särskilt lämpligt för patienter som föredrar en låg läkemedelsdos (tadalafil). Läkemedlet finns tillgänglig i doser om 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg. Patienter kan även använda doserna på 2,5 mg och 5 mg för dagligt bruk. Som ett alternativ till Viagra har Cialis fördelen av en snabbare verkan och längre varaktighet. För spontan användning av potensmedel är därför Cialis vanligtvis bättre lämpat än Viagra. Cialis är det enda läkemedlet som kan tas dagligen och har därmed en bestående effekt.

Det bör noteras att Cialis, precis som Viagra, ofta fungerar först vid tredje eller fjärde doseringen. Detta är kopplat till kroppens egna processer som behöver anpassas till läkemedlet.

Alternativet från Bayer: Levitra

Även potensmedlet från läkemedelstillverkaren Bayer är godkänt i Sverige sedan 2003. Levitra innehåller den aktiva substansen Vardenafil, som finns tillgänglig i doserna 5 mg, 10 mg och 20 mg. Effekten av läkemedlet inträffar inom 25-60 minuter. Varaktigheten av Levitras effekt är upp till 5 timmar. Om man tar denna information i beaktande är Levitra ett lämpligt alternativ till Viagra, såvida läkemedlet av någon anledning inte kan användas. Preparatet finns även tillgängligt som sugtablett och utgör därför ett lämpligt alternativ för patienter som har svårt att svälja tabletter.

Data om läkemedlet Levitra

 • Varaktighet: 5 timmar
 • Effekt inträder: 25-60 minuter
 • Tolerans: anges ofta som det minst aktiva preparatet

Bedömning: Eftersom läkemedlet Levitra är nästan identiskt med Viagra avseende verkningsgrad och verkan, är det främst lämpligt för patienter som har upplevt biverkningar av andra läkemedel. Levitra anses orsaka biverkningar i mycket låg utsträckning och är därför intressant för patienter som är känsliga för medicinering. Om så är fallet är det bra att du i förväg informerar din läkare. Han kommer då kunna bedöma om Levitra är det mest lämpliga alternativet till Viagra för dig.

Alternativet från Berlin-Chemie AG / Menarini: Spedra

Läkemedlet Spedra från läkemedelsbolaget Berlin-Chemie AG / Menarini släpptes på den svenska marknaden under 2014. Den aktiva substansen i Spedra är avanafil och läkemedlet ordineras i doser på 50 mg, 100 mg och 200 mg. Effekten av läkemedlets verkan inträder inom 15 minuter, och den högsta koncentrationen i blodet uppmäts efter cirka 30-45 minuter. Varaktigheten är 6 timmar, vilket är längre än Viagras varaktighet.

Data om läkemedlet Spedra

 • Varaktighet: 6 timmar
 • Effekt inträder: 15 minuter
 • Tolerans: allmänt hänvisad som väl tolererat

Läkemedlet Spedra kan ordineras som ett alternativ till Viagra, särskilt om en snabb verkan av PDE-5-hämmaren är viktig för patienten. Den något längre varaktigheten med 1-2 timmar kan också vara avgörande för vissa patienter.

Slutsats: Vilket är rätt preparat för dig?

Alla dessa alternativ är existensberättigande och kan vara rätt val beroende på olika omständigheter. När du för första gången konsulterar din läkare om dina potensproblem, kommer han eller hon att förskriva det mest lämpliga läkemedlet för dig utifrån den information som du har lämnat. Det kan vara värt att redan från början testa olika preparat för att hitta den optimala aktiva ingrediensen samt doseringen för just dig. Var öppen och beskriv inte bara din hälsa för läkaren, utan berätta även om din sexuella aktivitet. På så vis kommer det vara enklare för läkaren att besluta vilken produkt som är den rätta och huruvida något av ovan nämnda alternativ till Viagra kan göra din behandling mer framgångsrik.

Obs! Sedan sommaren 2013 är den aktiva ingrediensen i läkemedlet Viagra inte längre patentskyddad. Det finns därför numera så kallade generika, vilka utgör ett billigare alternativ till det ursprungliga läkemedlet. Pfizer tillhandahåller även ett eget generiskt läkemedel under namnet “Sildenafil Pfizer”.

Medical review on July 25, 2022 by Dr. Tobias Nielsen